08. Gelijke kansen: is het bereikbaar?

Middagprogramma

Tijdens deze workshop worden de eerste stappen gezet naar bewustwording rondom het thema (on)gelijke kansen. Wat doet het met je als je je realiseert dat er jongeren zijn die zich binnen het onderwijs ongelijk behandeld voelen, geen passende stageplaats vinden op basis van hun achtergrond of anderszins te maken hebben met ongelijke kansen?

Op basis van informatie, inspiratie en uitwisseling worden idee├źn gerealiseerd om in je eigen school het gesprek aan te gaan en stappen te zetten om gelijke kansen voor iedereen dichterbij te brengen.

Project LOB-Gelijke Kansen
In 2018 en 2019 zijn 15 scholen gestart met de activiteiten die zijn opgenomen in het project LOB-Gelijke Kansen (in opdracht van OCW en SZW). Het doel van dit project was om studenten die dat nodig hebben beter voor te bereiden op hun toekomstige stage, werk of vervolgstudie. De scholen zijn aan de slag gegaan met lezingen over (stage)discriminatie, het omgaan met stereotypen, leren netwerken en het zetten van eerste stappen naar een implementatieproces van LOB-beleid in zijn algemeen.

De workshop
Op basis van de ervaringen binnen het project LOB-Gelijke Kansen zijn er inzichten ontstaan die in de workshop expliciet aan bod komen. Dit zijn o.a. onderwerpen als het bespreekbaar maken van gelijke kansen, opzetten van regionale samenwerking en het organiseren van stagemogelijkheden voor de student. Workshopdeelnemers delen hun ervaringen en de projectresultaten worden toegelicht. De actualiteit zal, zoveel als mogelijk, ook meegenomen worden binnen de inhoud van de workshop.

 

 

Doelgroep

vso/vmbo/mbo en pro

Werkvorm

Workshop

Workshopgever

Fieny Peerboom

Aanmelden 

%MCEPASTEBIN%