01. Breek Los!

Leren is iets anders dan doen wat de juffrouw zegt. Na deze workshop ga jij als begeleider op het mbo naar buiten met de gedachte: ‘Morgen ga ik écht anders doen.’ Toen workshopgevers Bjorn Hillebrandt en Jeroen Wintraecken twee jaar geleden gestart zijn met het ombouwen van onderwijs, kwam dat van binnenuit. Ze werden gedwongen uit hun vakjes te komen. Bjorn zei na negen maanden: ‘Ik stop als ik op deze manier les moet blijven geven. Jeroen: ‘Als ik weer terug het onderwijs in ga, dan op mijn manier en anders niet.’ 

Maar hoe dan nu verder? In deze reis nemen Bjorn en Jeroen je mee van werkdruk naar werkplezier, van moeten naar mogen, van controle naar vertrouwen en van individu naar samen. Geen zweverig gezwam, maar je toolbox praktisch vullen.

Doelgroep

Mbo en schoolleiders

Workshopgevers

Bjorn Hillebrandt, Jeroen Wintraecken en 2 studenten