Inspirerende spreker: Jan Bransen

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, auteur en spreker. Dat laatste – hij noemt het zijn filosofisch theater – brengt hij ten uitvoering op het LOB Congres. Bransen houdt voordrachten waarin hij als een kruising tussen een schoolmeester, een cabaretier en een filosoof op theatrale manier zijn publiek te denken geef.

Zijn nieuwste boek is net uit bovendien. In ‘Gevormd of vervormd?’ stelt Bransen dat het onderwijs zoveel beter kan. Het kan vormen en om dat te bereiken moet het roer om. Zo zou primair onderwijs moeten draaien om de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, zodat kinderen hun stemmen durven te verheffen. Het voortgezet onderwijs hoort ervoor te zorgen dat jongeren een positie verwerven waarin ze ertoe doen, op school en op straat. En al het zogenaamde ‘hogere onderwijs’ organiseren we voortaan in duale trajecten, waarin leren en werken samengaan.

Wat zijn visie is op ons onderwijs en wat jouw rol daarin kan zijn? We zien je graag op het LOB Congres op 13 februari 2020!