Inschrijfformulier Lidmaatschap
 1. Persoonlijke gegevens
 2. Aanhef(*)
  Ongeldige invoer
 3. Tussenvoegsel(s)
  Ongeldige invoer
 4. Achternaam(*)
  Ongeldige invoer
 5. Voorletter(s)(*)
  Ongeldige invoer
 6. Adres privé
  Ongeldige invoer
 7. Postcode privé
  Ongeldige invoer
 8. Plaats privé
  Ongeldige invoer
 9. E-mail privé(*)
  Please specify your email address.
 10. Telefoonnummer privé(*)
  Ongeldige invoer
 11. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
 12. Geboorteplaats
  Ongeldige invoer
 1. Gegevens school/organisatie
 2. School/organisatie(*)
  Ongeldige invoer
 3. Locatienaam
  Ongeldige invoer
 4. Bezoekadres school/organisatie(*)
  Ongeldige invoer
 5. Postcode school/instelling(*)
  Ongeldige invoer
 6. Plaats school/instelling(*)
  Ongeldige invoer
 7. Postbus school/instelling
  Ongeldige invoer
 8. Postcode
  Ongeldige invoer
 9. Plaats
  Ongeldige invoer
 10. E-mail school (persoonlijk)
  Please specify your email address.
 11. Telefoonnummer school
  Ongeldige invoer
 12. Werkzaam als (houd ctrl ingedrukt om meer dan 1 te selecteren)
  Ongeldige invoer
 13. Anders namelijk
  Ongeldige invoer
 1. Gegevens betalende instantie
 2. Betalende instantie(*)
  Ongeldige invoer
 3. Naam betalende instantie(*)
  Ongeldige invoer
 4. Factuuradres betalende instantie(*)
  Ongeldige invoer
 5. Postcode betalende instantie(*)
  Ongeldige invoer
 6. Plaats betalende instantie(*)
  Ongeldige invoer
 7. Hoe wilt u de factuur ontvangen?
  Ongeldige invoer
 8. E-mailadres
  Ongeldige invoer
 9. Kenmerk
  Ongeldige invoer
 1. Hoe bent u in contact gekomen met de NVS-NVL?
  Ongeldige invoer
 2. Anders namelijk
  Ongeldige invoer
 3. Ik heb interesse om een bijdrage te leveren aan de vereniging en de beroepsgroep door:
  Ongeldige invoer
 4. Anders namelijk
  Ongeldige invoer
 5. NB: Het lidmaatschap is persoonsgebonden en loopt per kalenderjaar. Wij hopen u nog lang als lid te mogen bedienen. Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient uw opzegging vóór 1 december schriftelijk (per post, per e-mail of per opzeggingsformulier) bij ons binnen te zijn om in te gaan met ingang van het nieuwe jaar. Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk. Ik heb dit gelezen en ga hiermee akkoord:
  Ongeldige invoer