Studiefinanciering

duoLevenlanglerenkrediet
Per 1 september 2017 wordt het Levenlanglerenkrediet ingevoerd. Het wordt mogelijk, dat collegegeld of lesgeld wordt geleend door

-  deeltijdstudenten in het hoger onderwijs
-  studenten die een tweede studie willen volgen
-  studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs als zij 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie
-  studenten aan een beroeps-opleidende leerweg in het MBO die 30 jaar of ouder zijn.

Thomass pics moneyKwartaalsystematiek instroom in studiefinanciering vervalt
Te beginnen met het studiejaar 2017-2018 vervalt de kwartaalsgewijze instroom in het Hoger Onderwijs. Instromen kan dan per maand. Voor studenten onder de 18 betekent dit, dat ze al per 1 september van het studiejaar (net als de studenten van 18 jaar en ouder) studiefinanciering en dus OV-reisproduct kunnen ontvangen. Daardoor ontstaat in een aantal gevallen (één maand) overlap met Kinderbijslag.

student boeken op haar hoofdMinister Jet Bussemaker heeft een brief gestuurd naar de besturen en voorzitters van mbo-instellingen. In deze brief geeft de minister aan in 2016 eenmalig vijf miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit ‘om te voorkomen dat minderjarige studenten die een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen en uit een gezin met een laag inkomen komen, afzien van gewenste opleiding door te hoge schoolkosten.’ Hier leest u de hele brief. 

duoBereikbaarheid / contact DUO “in persoon”

Het aantal servicekantoren van DUO is verminderd. Er zijn nog 6 servicekantoren. Deze zijn in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Zwolle. Vooral vanuit Zuid-Limburg, Zeeland, Friesland en het noorden van Noord-Holland is daarmee rechtstreeks contact met een medewerker van DUO moeilijk geworden.Bezoek is mogelijk door van te voren online een afspraak te maken (https://duo.nl/particulier/deurmat/contact/mailen.jsp, onderaan op één van de servicekantoren klikken en online formulier invullen).Bezoek is niet alle dagen mogelijk. Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Rotterdam op maandag, dinsdag en vrijdag, Arnhem en Zwolle op dinsdag en vrijdag.Daartegenover is er een proef gaande in de regio Zwolle, waarbij een medewerker van DUO een dagdeel aanwezig is op de hoofdvestiging van een instelling.

logo DUOKlanten van DUO bezoeken steeds minder de servicekantoren. Mensen maken in toenemende mate gebruik van digitale kanalen. Zo ook bij DUO. De bezoekersaantallen zijn de afgelopen jaren dan ook sterk gedaald. De verwachting is dat deze lijn zich de komende jaren verder zal voortzetten. Door het uitbreiden van gebruikersmogelijkheden in het selfservicekanaal Mijn DUO, is de verwachting dat deze ontwikkeling nog meer versterkt zal worden. Per 1 juni 2015 gaat het servicekantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Utrecht dicht.

Voor studenten is door DUO een nieuwe rekenhulp ontwikkeld om inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Na het invullen van de begroting kun de student de studiefinanciering berekenen. 

Het wetsvoorstel inzake het Studievoorschot is aangenomen door de Tweede Kamer en nu ook door de Eerste Kamer (zonder ingrijpende wijzigingen). Hier vindt u de belangrijkste informatie bij elkaar.

Bron: DUO

Het kabinet heeft plannen om de studiefinanciering te wijzigen. Deze plannen staan niet op zichzelf. Het kabinet wil het hoger onderwijs klaar maken voor de toekomst. De kwaliteit van het hoger onderwijs moet beter door onder meer een beter opleidingenaanbod en strengere toelatingseisen. Ook moet er iets gebeuren aan de hoge studie-uitval onder eerstejaars studenten. Daarom wordt van instellingen verwacht dat zij aankomende studenten activiteiten aanbieden waardoor ze een betere studiekeuze kunnen maken, zoals 'proefstuderen' of een gesprek met een decaan. Maar ook de student moet een bijdrage leveren. Door de invoering van een sociaal leenstelsel en het vereenvoudigen van de studiefinanciering, komt geld vrij dat wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Een school voor voortgezet onderwijs kan een leerling uitbesteden aan een ROC in de VAVO-opleiding, in voltijd of, alleen bij gezakten, in deeltijd. Deze Regeling Uitbesteding wordt ook de “Rutte-regeling”[1]  genoemd.

NVS-NVL - Kinderbijslag 2014.ashxDe 46e editie van het boekje 'Kinderbijslag t/m Studiefinanciering' is uit! Dit boekje bevat alle informatie, regelingen en bedragen rondom tegemoetkoming, kinderbijslag en studiefinanciering in 2014 en is daarmee onmisbaar voor decanen.

Leden hebben het boekje eenmalig met de Bij de Les van april 2014 ontvangen en kunnen hem nu nog downloaden. Helaas is het niet meer mogelijk deze publicatie te bestellen.

 

 

Per studiejaar 2015-2016 gaat dit in en wordt er gewerkt met een selectietraject bij opleidingen waar sprake is van een capaciteitsbeperking. Gevolg van meer aandacht voor bewuste studiekeuze, studiecheck, en zekerheid omtrent plaatsing is vermoedelijk, dat het aantal opleidingen waarvoor wordt geselecteerd, afneemt.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top