Passend Onderwijs

logo steunpunt passend onderwijs 2015De samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben de afgelopen twee jaar op volle toeren gedraaid om passend onderwijs vorm en inhoud te geven. Er zijn ondersteuningsplannen geschreven, samenwerkingsrelaties aangegaan en geïntensiveerd, projecten opgezet en er zijn talloze ondersteuningsarrangementen gefinancierd en uitgevoerd op de scholen. Alles met hetzelfde doel: elke leerling volgt passend onderwijs. Of met andere woorden: elke leerling ontwikkelt zich optimaal, doordat het onderwijs naadloos aansluit bij zijn talenten en bij zijn ondersteuningsbehoeften. Elke leerling zit op de juiste plek en krijgt de juiste ondersteuning; dat is waar samenwerkingsverbanden en scholen zich voor inzetten.

vraagteken puzzelstukjesIn verband met de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt voor bepaalde werkzaamheden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en van scholen die deel uit maken van deze samenwerkingsverbanden.

Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

Leerkracht met meisjeZorgplicht, ondersteuningsbehoefte, bezuinigingen....zomaar wat zaken die bij Passend Onderwijs horen. De kaders worden steeds duidelijker en scholen zijn hun ondersteuningsprofiel aan het schrijven. Maar hoe uitvoerbaar is het als er per 1 augustus 2014 minder geld beschikbaar is? Een voorbeeld uit de praktijk.

sander-dekker-highres01-highresHet onderwijs in Nederland kost geld. Te veel geld vindt Den Haag. Een bijzondere doorn in het financiële overheidsoog zijn de bijzondere leerlingen. Dat blijkt uit de hoofdlijnenbrief van staatssecretaris Dekker. Maar wie helpt straks de leerlingen van de praktijkschool op weg in hun loopbaan? Een hartenkreet.

puzzelstukjesWelke gevolgen heeft de invoering van het passend onderwijs voor mentoren? En zijn de gepeilde gevoelens van onrust onder een deel van de mentoren terecht?

Op veel scholen is in de aanloop naar 1 augustus 2014 aandacht geweest voor het team en daarmee voor de mentoren. Er zijn speciale informatiebijeenkomsten gehouden en in een aantal gevallen zijn docenten getraind in het overbrengen van de informatie op de andere teamleden. Bij deze scholen blijkt de angst het kleinst te zijn en men heeft reële verwachtingen over passend onderwijs. 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top