Hoe wordt de taakbelasting voor het schooldecanaat berekend?

De oude 'formule'  5d + y / 100 - waarbij de d staat voor het aantal decanen en de y voor het aantal leerlingen op de school - stamt nog uit de tijd dat er veel zaken anders geregeld waren. Ten eerste gaf een docent met een volle baan 29 lessen van 50 minuten in de week, overige taken deed je ernaast. Bij grotere taken zoals hoeveelheid decanenuren werd een omrekening gebruikt naar vrijgestelde lessen in de vorm van taakuren. Zo kwam je met een school van 600 leerlingen en twee decanen in totaal op 5*2 + 600/100 = 16 taakuren voor het decanaat.

Door veranderingen als het invoeren van een jaartaak (1658 klokuren per jaar) en veranderingen in de cao’s werd de berekeningssystematiek heel anders. Er begon variatie te komen in het aantal minuten per les (35-80min) en het aantal te geven lessen nam af tot 25 en er kwamen OOP-decanen.

Deze veranderingen maakten die oude formule steeds minder bruikbaar. Bij de aanbieding van de eerste versie van 'Taken binnen de LOB' in 1996, presenteerde de NVS een geactualiseerde formule die als aanbeveling in de richting van de schoolleiding opgevat kan worden: 'voor het werk van de schooldecaan dient op jaarbasis beschikbaar te zijn: 240 uur voor de algemene of basistaak, plus 50 à 70 minuten per leerling die onder zijn/haar hoede valt.'

De laatste jaren zie je bij veel scholen de LOB-taken voor een deel verschuiven van decaan naar mentoren. Daarmee wordt het  bedenken van een formule lastiger. Mentoren hebben per school een heel verschillende taakinvulling en de faciliteiten variëren sterk.

Recent is door de VvSL een nieuwe formule opgesteld, waar de NVS-NVL zich goed in kan vinden. Deze formule is een indicatie voor de LOB-tijd en luidt; 220 + 90D + 1,5L waarbij D= aantal decanen en L= aantal leerlingen.

In hetzelfde voorbeeld als boven komt dit neer op 220 + 2*90 + 600*1.5 = 1300u. Ook hier geldt dit bedrag als uitgangspositie voor een gesprek met de schoolleiding over de LOB-uren. Hierbij vormt het eindbedrag in klokuren per jaar het uitgangspunt, waarbij een deel bestemd is voor mentoren als zij LOB-taken hebben. 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top