FAQ Decanaat

Vaak ontvangen wij vragen die aldus kunnen worden samengevat: 'Hoe kan ik/iemand schooldecaan worden, waar is een scholingsaanbod te vinden?' Deze vragen komen van docenten, studenten, beroepskeuzeadviseurs en van schoolleiders die een nieuwe decaan willen aanstellen en hem/haar scholing willen aanbieden. Ook mensen die graag schooldecaan willen worden stellen nogal eens deze vraag. Elke vraagsteller krijgt uiteraard persoonlijk antwoord.

In het kader FUWA-VO vindt een nieuwe functiewaardering plaats met daarbij een nieuwe salarisschaal. Bij ons op school gaat het decanaat van OP naar OOP met een salarisschaal van 10. De meeste docenten krijgen een salarisschaal LC (11) en enkele LD (12). Voor het decanaat is dit een achtuitgang. Mijn vraag is:
* Gebeurt dit ook landelijk?
* Wat is hierover het standpunt van de NVS-NVL?

In de meeste scholen wordt het schooldecanaat vervuld door docenten aan wie daarvoor een deel van hun weektaak is toegerekend en die in het algemeen ook in de In die situaties is het schooldecanaat een taak. Degene die deze taak uitvoert, is aangesteld in de functie van docent.

Op sommige scholen worden decanen in functie benoemd. Dan moet er een functieomschrijving zijn, die volgens de Fuwa-VO 2002 systematiek wordt gewogen en ingeschaald.

De oude 'formule'  5d + y / 100 - waarbij de d staat voor het aantal decanen en de y voor het aantal leerlingen op de school - stamt nog uit de tijd dat er veel zaken anders geregeld waren. Ten eerste gaf een docent met een volle baan 29 lessen van 50 minuten in de week, overige taken deed je ernaast. Bij grotere taken zoals hoeveelheid decanenuren werd een omrekening gebruikt naar vrijgestelde lessen in de vorm van taakuren. Zo kwam je met een school van 600 leerlingen en twee decanen in totaal op 5*2 + 600/100 = 16 taakuren voor het decanaat.

Onze meest recente publicatie daarover is de in 2002 verschenen herziene uitgave van de NVS-notitie 'Taken binnen LOB'. Deze uitgave biedt – getuige het voorwoord van de notitie - een handreiking voor de toebedeling van de werkzaamheden op het gebied van LOB binnen een school: 'Deze nota heeft een meervoudige functie. Uiteraard is deze intern bedoeld om onze leden behulpzaam te zijn bij hun werk in de zin van initiëren, coördineren en coachen van het proces van LOB-ontwikkeling en –uitvoering in de scholen. Bovendien is de nota beschikbaar voor andere betrokkenen bij het onderwijs en in het bijzonder de LOB, zoals schoolleiders en beleidsmakers.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top