Zorgcoördinatoren

 

Brochure LINKDDe zorgcoördinator stroomlijnt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de schoolinterne leerlingbegeleiding. Veel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn direct of indirect afhankelijk van de expertise en het netwerk van de zorgcoördinator. 

In de plannen van het kabinet kunnen reguliere scholen deze leerlingen niet zo makkelijk meer doorschuiven naar scholen voor speciaal onderwijs. Hierdoor dreigen sommigen van hen tussen wal en schip te vallen. Scholen doen er daarom goed aan om de positie van de zorgcoördinator in hun organisatie te heroverwegen. 

De Taakgroep Zorgcoördinator van de NVS-NVL heeft zich de afgelopen ingezet voor het versterking van de positie van de zorgcoördinator, professionalisering van de zorgcoördinator en inbreng van de expertise van zorgcoördinatoren bij beleidsbepalers.

 

Titel
80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs
Alarm, kwaliteit zorgcoördinator in het geding
Andere school bij pesten helpt niet
Begeleider in de beklaagdenbank
Belangrijke links voor zorgcoördinatoren
Bij de Les
Cyberpesten, neem jij de regie?
Dag van de Zorgcoördinator 2015: kansrijk verschillend
Dag vd Zorgcoördinator: Alles wat je aandacht geeft, groeit!
De Dag van de Zorgcoördinator 2014
De gunfactor als graadmeter voor verzuim?
De positie van de zorgcoördinator binnen het zorgsysteem: Hoe krijg ik echt iets voor elkaar
De zorgcoördinator doet (ook) in opleiden
De zorgcoördinator in transitie jeugdzorg
Destigmatisering van mensen met een psychische aandoening
Door Halt-straf minder schooluitval
Drijfzand op Bonaire
Ervaringen van pioniers in passend onderwijs
Ervaringen van pioniers in passend onderwijs
Gedrag als 'snuffelpaal'? Draaiboek en regie bij gedragsvraagstukken

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top