Online leergang LOB

groepje volwassenen laptopIn deze 'blended' cursus doorloopt u onder begeleiding van een persoonlijke coach acht online modules, die u antwoord geven op vragen als:

Waar staan wij eigenlijk met LOB en waar willen we naar toe als school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn er te onderscheiden? Hoe kunnen we slim samenwerken met het vervolgonderwijs en hoe betrekken we ouders bij LOB?

Modules

De leergang is opgebouwd uit acht online modules:

  • Module 1: Naar een visie op LOB
  • Module 2: Doorlopende leerlijn LOB
  • Module 3: Werken aan loopbaancompetenties
  • Module 4: Rollen en taken rondom LOB in de school
  • Module 5: Samenwerken met het vervolgonderwijs
  • Module 6: Competenties en professionalisering
  • Module 7: Ouders betrekken bij LOB
  • Module 8: Integraal plan van aanpak LOB.

Elke module bestaat uit een theoretisch deel met praktijkvoorbeelden, verdiepingsvragen, praktijkopdrachten en een afrondende opdracht.

U doorloopt deze modules zelfstandig en krijgt van uw coach feedback op de gemaakte opdrachten. Daarnaast maakt u deel uit van een leernetwerk met andere cursisten die u ook ‘live’ ontmoet tijdens een start- en slotbijeenkomst. Op deze manier werkt u toe naar een eindproduct: een integraal plan van aanpak voor LOB in uw school.

Doelgroep

Houdt u zich bezig met visie- en beleidsontwikkeling op het gebied van LOB (vmbo, havo, vwo) en bent u toe aan een verdiepingsslag? Dan is deze cursus uitermate geschikt voor u! Om het beste resultaat te verkrijgen, is het belangrijk dat u minimaal 1 jaar ervaring (liefst meer) heeft als decaan of LOB-coördinator. Bij twijfel nemen wij contact met u op. Naast individuele deelname is het ook mogelijk als team per school deel te nemen.

Let op: Bent u een beginnende decaan of gaat u nog beginnen? Dan raden wij u sterk aan eerst zelfstandig de online introductiemodule 'Kennismaking met LOB' te doorlopen en een basiscursus te volgen, zoals de Basismodule decanaat van de NVS-NVL of de Cursus voor startende decanen van de VvSL. Dit geldt ook voor mensen die al langere tijd als docent werkzaam zijn of een andere functie in het vo hebben bekleed.

Data

  • Van september 2016 tot en met juni 2017.
  • Van april 2017 tot en met februari 2018.

 

Planning en tijdsinvestering

Deelnemen aan de begeleide variant van de online leergang vraagt van de deelnemer een serieuze tijdsinvestering. Globaal staat voor elke module een maand gepland. Het online doorlopen van een module en het beantwoorden van de verdiepingsvragen kost ongeveer 4 uur. Daarnaast wordt elke module afgesloten met een opdracht, die ongeveer 8 uur vraagt. Optioneel bevat elke module een praktijkopdracht die bedoeld is om samen met collega’s uit te voeren. Deze praktijkopdracht is facultatief, maar als u besluit die wel uit te voeren vraagt dat ook de nodige planning en tijd (naar schatting 8 uur).

Wat verwachten wij van u als deelnemer?

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de online modules van de leergang volgen en de daarbij behorende opdrachten en de eindopdracht maken. Tevens wordt verwacht dat de deelnemers aanwezig zijn bij de startbijeenkomst (waar u kunt kennismaken met uw medecursisten en de coaches) en de slotbijeenkomst. Dit zijn de enige twee bijeenkomsten en die zijn dus niet facultatief. In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar uw verwachtingen als deelnemer.

Wat verwachten wij van uw school?

Draagvlak bij en medewerking van de schoolleiding (en andere collega’s) zijn essentiële voorwaarden voor de voortgang van de leergang en de implementatie van de resultaten ervan. Dit is helaas niet altijd vanzelfsprekend. LOB is een belangrijke taak van de hele school en de school dan ook in z'n geheel van uw deelname aan deze leergang. Het is raadzaam met uw schoolleiding in gesprek te gaan over wat u beiden verwacht van de Online Leergang LOB voordat u zich inschrijft. In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar wat er in het schoolplan geschreven staat over LOB en wat de verwachtingen zijn van de school t.a.v. uw deelname.

Kosten

De deelname aan de begeleide variant van de Online Leergang LOB kost € 1.195,- 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de Online Leergang LOB via dit formulier.

Bij annulering vier weken voorafgaand aan 8 september 2016 (voor de leergang van september 2016 tot en met juni 2017) of vier weken voorafgaand aan 1 april 2017 (voor de leergang van april 2017 tot en februari 2018) , brengen wij kosten in rekening.

Vrij toegankelijk

Het materiaal van de online leergang LOB is ontwikkeld door de VO-raad en is nog steeds voor iedereen gratis en vrij toegankelijk via: http://www.spons.nl/onlineleerganglob.

 

Facts & Figures

Doelgroep:    

 LOB-coördinatoren en decanen in vmbo, havo en vwo

Duur:      

 September 2016 – juni 2017 (10 maanden cursus)
 April 2017 - februari 2018 (10 maanden cursus, twee maanden zomervakantie)

Omvang:    

 8 online modules, startbijeenkomst en slotbijeenkomst

Tijdsinvestering per module:

 4 uur voor doorlopen online module,
 8 uur voor maken opdracht        
 8 uur voor uitvoeren praktijkopdracht (optioneel)

Tijdsinvestering eindopdracht:

16 uur

Kosten:         

€ 1.195,-

Aanmelden: 

Via dit formulier

Meer informatie:

Projectleider Tessa Leonhard via t.leonhard[at]nvs-nvl.nl

 

 

Logo VvSL NVS NVL 2016 web

 

 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top