FAQ Lidmaatschap

NVS-NVL is als onderwijsorganisatie aangesloten bij de CMHF, de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. Binnen deze centrale is de NVS-NVL vertegenwoordigd in het Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). De FvOv behartigt uw belangen als lid van de FvOv op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied.

Hier kunt meer lezen

Klachten worden door beide/alle partijen vertrouwelijk behandeld, wat betekent dat berichtgeving hierover uitsluitend plaatsvindt tussen de partijen zonder vermeldingen op o.a. sociale media totdat er een uitspraak over de afhandeling over de klacht door de directie dan wel de klachten/geschillen commissie bekend is. Klachten worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering.

Klachten dienen binnen 1 maand na de constatering aan een bevoegde medewerker of de directie te worden gemeld door de klager persoonlijk.

Lees hier meer over de klachtenprocedure. 

Leden van de NVS-NVL kunnen bij Van Gelderen Advocaten (VGA) terecht voor adviezen en juridische ondersteuning op het gebied van hun rechtspositie, (dreigend) ontslag en/of disciplinaire maatregelen, sociale zekerheid en pensioenen.

Dit geldt alleen voor leden die minimaal één jaar lid zijn van de vereniging en geldt niet voor reeds lopende zaken.

Als u bij het eerste telefonisch contact melding maakt van uw lidmaatschap van de NVS-NVL en uw lidmaatschapsnummer, wordt u direct doorverbonden met een van de advocaten. Als lid van de NVS-NVL kunt u van de expertise van VGA kosteloos gebruik maken.

Tevens heeft VGA een speciaal e-mailadres geopend waarop de leden van de NVS-NVL hun vragen op het gebied van hun rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en (dreigend) ontslag kunnen stellen.

Dit e-mailadres is: nvsnvl@vangelderen.nl. U wordt vriendelijk verzocht om in uw e-mail eveneens uw lidmaatschapsnummer van de NVS-NVL te vermelden.

Contactgegevens
Van Gelderen Advocaten
Computerweg 8
3542 DR Utrecht
Telefoon: 0346 – 56 99 44

VGA is een van de bekendste advocatenkantoren in Nederland op het gebied van arbeidsrecht en ontslag. Bij het kantoor zijn een tiental advocaten werkzaam. Alle advocaten zijn specialisten op het terrein van het arbeids- of ambtenarenrecht en zijn dus in staat om de leden van de NVS-NVL optimaal te adviseren en ondersteunen.

VGA heeft landelijke bekendheid verkregen door de oprichting van de landelijke Ontslaglijn en de website www.ontslag.nl. Deze website wordt inmiddels jaarlijks meer dan 250.000 keer geraadpleegd en is daarmee de meest geraadpleegde bron op het
internet over het thema ontslag.

Bepaalde informatie op onze website, zoals onze brochures of recente artikelen uit Bij de Les, is alleen toegankelijk voor leden van de NVS-NVL. Leden krijgen met behulp van een inlogcode toegang tot dit 'gesloten' gedeelte van onze website. Bent u lid, maar heeft u geen inlogcode ontvangen, neem dan contact op met het bureau via bureau@nvs-nvl.nl.

Wilt u toegang tot alle informatie en profiteren van alle voordelen van het lidmaatschap? Meldt u zich dan hier aan als lid.

 

De opzegging van uw lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk bij ons binnen te zijn. In dat geval gaat uw opzegging in met ingang van het nieuwe jaar. Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

Het lid dient op te zeggen via dit opzeggingsformulier.
U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

 

De opzegging van een abonnement wordt verwerkt met inachtneming van een termijn van een maand, gerekend vanaf de eerste dag van de maand, volgende op de maand waarop de opzegging is binnengekomen bij de NVS-NVL. Heeft u de abonnementscontributie al betaald en zegt u tussentijd uw abonnement op? Neem dan contact op met het Bureau per e-mail: bureau@nvs-nvl.nl of telefonisch: (030) 25 43 929.

De houder van het abonnement dient op te zeggen via dit opzeggingsformulier.
U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van de opzegging.


 

 

 

 

 

Elke factuur heeft een vervaldatum waarop de factuur betaald dient te zijn. Is deze niet betaald dan ontvangt u een herinnering. Blijft betaling alsnog achterwege dan ontvang je een tweede aanmaning. Na twee aanmaningen ontvangt u een ingebrekestelling en houden wij ons het recht voor de vordering in handen van een incassobureau te geven. 

Voor meer informatie over de aanmaning, neem contact op met de financiële administratie: administratie@nvs-nvl.nl of bel naar (030) 25 43 929.

 

Een lidmaatschap is persoonsgebonden en loopt per kalenderjaar.

Een lidmaatschap kost € 129,00 (inclusief het tijdschrift Bij de Les).
Een abonnement op Bij de Les € 65,00

Een gepensioneerd betaalt € 64,00
Bij inschrijving vanaf september krijgt u voor het lopende jaar 50% korting.

 

Uw administratienummer bestaat uit 5 of 6 cijfers. Dit nummer is te vinden op het adresetiket van het tijdschrift Bij de Les en staat op de factuur van uw lidmaatschap of abonnement. 

 

Geef de volgende wijzigingen door aan het bureau NVS-NVL:

Adres: geef altijd het oude en nieuwe adres door, inclusief postcode en ingangsdatum.
Rekeningnummer: Geef het oude en nieuwe rekeningnummer door, inclusief ingangsdatum.
E-mailadres: Geef uw oude en nieuwe e-mailadres door.
Werkgever/school/functie: Geef de naam en adresgegevens van de nieuwe school(locatie) en de functie door.
FPU/pensioen: Geef de wijziging door onder vermelding van de datum waarop het ingaat. Doe dit tijdig, de contributie kan niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Als gepensioneerd lid ontvangt u lid 50% korting op de lidmaatschapscontributie. De korting gaat in met ingang van het opvolgende jaar.
Opvolger: verlaat u uw school of gaat u met pensioen en wenst uw geen lid meer te zijn van de NVS-NVL, dan kunt u uw lidmaatschap laten omzetten op naam van uw opvolger. Vermeld in dit geval uw gegevens en de N.A.W.-gegevens van uw opvolger. 

 

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan het bureau van de NVS-NVL.

Via het online wijzigingsformulier voor leden

Per e-mail:
bureau[at]nvs-nvl.nl

Per post:
NVS-NVL
t.a.v. ledenadministratie
Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht

Vermeld altijd uw naam, administratienummer en adresgegevens.

 

Nee, het lidmaatschap is persoonsgebonden. Dat betekent dat degene die lid is persoonlijk kan profiteren van alle voordelen (b.v. gratis juridisch advies bij een conflict met de werkgever), maar ook dat degene die lid is persoonlijk verantwoordelijk is voor de betaling, ook al betaalt de school in de meeste gevallen het lidmaatschap.


U kunt uw collega aanmelden als nieuw lid via het inschrijfformulier lidmaatschap. 
Wilt u dat uw collega uw lidmaatschap overneemt? Stuur dan een e-mail naar bureau[at]nvs-nvl.nl o.v.v. uw gegevens en de N.A.W.-gegevens van uw opvolger.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top