Disclaimer

 

 

  1. Deze disclaimer is van toepassing op de website die u nu bezoekt. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  2. De inhoud en tekst van de website is door de NVS-NVL met de grootst mogelijke zorg samengesteld. NVS-NVL aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website.

  3. NVS-NVL is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s of voor diensten die daar aangeboden worden.

  4. NVS-NVL kan te allen tijde en zonder nadere kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aanbrengen in de website en de bepalingen en voorwaarden.

  5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele rechten.

  6.  Toestemming tot het gebruik van (delen van) de inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.