Presentaties

Workshop 01.
Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Presentatie
Voor meer informatie: klik hier

 

Workshop 04.
Als praten niet helpt - tekenen als instrument
Presentatie
Voor meer informatie: klik hier

Workshop 05.
Onderpresteren
Presentatie


Workshop 10
Voorkom vroegtijdige schoolverlating door jouw risico-leerling vroeg in beeld te brengen
Presentatie


Workshop 11
MAS is meer
Presentatie

Workshop 12
Groepsoverzicht voor individueel succes
Presentatie

 

Workshop 13
De systeem gerichte visie binnen de groepsdynamica
Presentatie

Workshop 14
Express stress op school 
Presentatie volgt