LOB-congres Aansluiting gezocht!

Banner webformaatLOB is zo veelomvattend dat het al lang niet meer alleen een taak van de decaan is. Aansluiting gezocht 2016 gaat over aansluiting tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs, aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook over aansluiting tussen de decaan en mentoren, de eerste en tweede lijn. LOB doen we samen op 4 februari 2016!

Om dit thema kracht bij te zetten, kunnen leden van de NVS-NVL dit jaar een mentor meenemen voor de ledenprijs. Natuurlijk zijn ook niet-leden van harte welkom. 

De opzet van de dag is anders dan voorgaande jaren. Zo kunt u deze keer kiezen uit informatieve en inspirerende infoshops van 45 minuten en langere verdiepende workshops van 90 minuten. Daarnaast kunt u nog even rustig bedenken waar uw voorkeur naar uit gaat; er vindt namelijk geen indeling vooraf plaats. 

De plenaire opening wordt verzorgd door Christoph Meng (ROA) met een lezing over 'kiezen vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt'. Hij vertelt over algemene trends die de ontwikkeling van de arbeidsmarkt laten zien en de mate waarin je daar je onderwijs en studiekeuze op zou kunnen aanpassen. 

Voor meer informatie over het congres, die de congreswebsite: www.aansluitinggezocht.nl

Dit congres is uitverkocht. Inschrijven is niet meer mogelijk.