9 items tagged "overgang vo-ho"

 • [Blog] Samenhangend beleid

  wiskundeTwee ontwikkelingen in het onderwijs beheersen de media op dit moment. In de eerste plaats heeft de Eerste Kamer ingestemd met de maatregelen betreffende de nieuwe regeling ‘studievoorschot’. 

  Een week eerder meldden enkele jongerenorganisaties dat de bekendheid met de inhoud van de maatregelen zeer beperkt was. Een flink aantal decanen heeft de informatie onder voorbehoud aan de examenleerlingen gegeven, want dat wetgeving in wording in de Eerste Kamer sneuvelt is geen uitzondering. Maar nu is de regeling definitief en zal er de komende weken een media-offensief worden gestart om de aanstaande studenten te informeren. Binnen een dag waren de websites van www.duo.nl  en www.starstuderen.nl er al op aangepast.

 • [Blog] Studiekeuzecheck of studiekeuzeactiviteit?

  CollegezaalOp woensdag 11 juni mocht ik het ‘matching event’ voor het vak biologie aan de UvA mee te maken.

  De aankomende studenten hadden ter voorbereiding  studiemateriaal en een schrijfopdracht thuisgestuurd gekregen, die men van tevoren moest inleveren. Het programma zelf bestond uit een twee uur durend practicum, waarbij de deelnemers middels twee opdrachten kennis maakten met het wetenschappelijk onderzoek aan de relatie tussen een ziekteverwekkende schimmel en de tomatenplant. De grote vraag: hoe en waar dringt de schimmel de plant binnen en welke afweermechanismen stelt de plant hier tegenover? Het practicum werd begeleid door 3ejaarsstudenten waaraan  de deelnemers ook vragen over de studie konden stellen.

 • [Blog] Te snelle ontwikkelingen in de overgang vo-ho

  student boeken op haar hoofdDe afschaffing van de loting gaat al gelden voor de leerlingen die nu in de 4e klas van het vwo zitten. Vanuit de universiteiten is nog lang niet vastgesteld wat ervoor in de plaats gaat komen. De opleidingen die al met decentrale selectie werken zijn er wel klaar voor,  maar bij andere opleidingen moet dit keuzeproces nog beginnen.

 • Handreiking en training doorstroomcijfers

  Studenten in de klasDoorstroomcijfers en de analyse hiervan zijn een belangrijk hulpmiddel voor een vo school om te werken aan de verbetering van het LOB beleid. Maar hoe kom je aan de juiste informatie? Wat zeggen die cijfers vervolgens en in hoeverre zijn de cijfers aanleiding om het LOB beleid aan te passen? 

 • Nieuwe regeling Studievoorschot

  studentenprotest leenstelsel anp 0Vanaf 1 september 2015 verandert de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs. Een leenmogelijkheid (het studievoorschot) vervangt de basisbeurs.

 • Samenwerken aan een goede overgang van voortgezet naar hoger onderwijs

  logo project stimulering lobVoor effectieve LOB is het belangrijk dat de scholen en andere instellingen voor voortgezet en hoger onderwijs goed samenwerken. In 2011-2012 hebben vijf projecten van de pilot LOB vo-ho plaatgevonden, waarbij samenwerkingsverbanden uit het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs hebben gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoer van gezamenlijkeloopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB ) activiteiten. Inzichten vanuit de pilot LOBvo-ho worden in de brochure 'Samenwerken aan een goede overgang van voortgezet naar hoger onderwijs' gepresenteerd en geïllustreerd met praktijkverhalen vanbetrokken projectleiders, decanen, schoolleiders en studie-adviseurs.

 • Studiekeuzecheck: de eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

  logo project stimulering lobSinds 2014 zijn studenten verplicht om een studiekeuzecheck te doen wanneer de instelling dat aan ze vraagt. Omgekeerd moeten hogescholen en universiteiten een studiekeuzecheck aanbieden wanneer studenten daarom vragen. De studiekeuzecheck moet helpen om erachter te komen of een opleiding daadwerkelijk bij de (toekomstige) student past.

 • Trainingsbijeenkomst werken met Vensters VO

  logo vensters voHet project ‘werken met doorstroominformatie’ van de VO-Raad biedt op een drietal momenten een trainingsbijeenkomst werken met het managementvenster doorstroom van Vensters VO aan. Met behulp van deze cijfers kunnen scholen zien hoe het hun oud-leerlingen terecht komen en hoe het hen daar vergaat.

 • VO-raad pleit voor diploma op verschillende niveaus

  Rosenmoller foto kleinScholieren moeten eindexamen kunnen doen op verschillende niveaus. Ze moeten een diploma kunnen krijgen waarbij ze bijvoorbeeld twee vakken op vwo-niveau hebben gehaald en vijf vakken op havo-niveau. Daarvoor pleit voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad in een interview met de Volkskrant.

EasyTagCloud v2.8