17 items tagged "vmbo"

 • [Blog] Aan de slag op het mbo: projecten voor leerlingen = talentontwikkeling

  Groep leerlingen gemengd onderbouwOp het Beatrix College in Tilburg werken we in klas 2 en 3 van het VMBO TL met projecten. Op basis van de voorlopige sectorkeuze in klas 2 en de definitieve sectorkeuze in klas 3 kiezen leerlingen voor projecten om hun talenten te ontwikkelen.

 • [Blog] Ambassadeur vanuit ouderbetrokkenheid

  Docenten. met mapDrie weken geleden mocht ik als netwerkbegeleider van het Buitenhout College aanwezig zijn bij de afsluitende bijeenkomst van het project LOB Ambassadeurs. Tijdens dit project werd een ambassadeursschool gekoppeld aan een partnerschool en fungeerde deze als ervaringsdeskundige bij het toepassen van een LOB good practice in de eigen omgeving.

 • [Blog] De uitdaging na 15 jaar vmbo: hoe zetten we LOB goed neer in het curriculum van het vernieuwde vmbo?

  Inge KirstenHet vmbo bestaat dit jaar 15 jaar, dat betekent terugblikken en vooruitblikken. Dromen over de toekomst, maar ook terugblikken naar hetgeen we neergezet hebben. Mooie uitdagingen zijn we aangegaan, en met het vernieuwde vmbo staan er nog wel wat uitdagingen op stapel: van 32 afdelingen teruggaan naar 10 profielen, profieldelen in het landelijk examen en keuzedelen in het schoolexamen.

 • [Blog] Hoog bezoek bij het beroepenfeest voor VMBO in Almere

  Maxima almere on stage kleinOp 5 februari jl. was de 6e editie van Almere on Stage, een beroepenfeest voor het VMBO. Koningin Máxima opende deze editie en onderstreepte zo het belang van het beroepenfeest. Zij liep rond en ging in gesprek met decanen en leerlingen.

 • [Blog] Intakeloze doorstroom vmbo-mbo met loopbaanleerlijn

  leerling meisje 2In de regio Achterhoek werken de mbo-scholen en de vmbo-scholen al jaren nauw samen om de doorstroom van leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. LOB is altijd al een vanzelfsprekend onderdeel, maar nu werken de scholen aan een ambitieus doel waar alle partijen direct profijt van zullen hebben: de intakeloze doorstroom. Als het vmbo LOB écht goed op orde heeft, wat betekent dat dan voor het intakeproces van de leerling in de overstap naar het mbo?

 • [Blog] Vernieuwing vmbo in de onderbouw

  Leerling jongenVeel vmbo scholen zijn op dit moment volop bezig met het vormgeven van de vernieuwde beroepsgerichte programma’s binnen hun school. Het ruime aanbod aan examenprogramma’s wordt vanaf 2016 vervangen door 10 profielen, waarbij naast het profieldeel ook keuzedelen kunnen worden gekozen. De leerling krijgt hiermee meer keuzevrijheid omdat hij of zij het profiel kan aanvullen door te specialiseren binnen het eigen profiel of te verbreden door keuzedelen  te kiezen uit andere sectoren. Hierdoor kan de leerling een optimale leerlijn kiezen richting het MBO.

 • [Blog] Vmbo-documentaire ‘Nee heb je...’ van Frans Bromet

  ph8 TL 638x640

   

   

  Beleidsmedewerker LOB vmbo-mbo Inge Kirsten was bij de première van ‘Nee heb je...’ van Frans Bromet, over vmbo, LOB en de maatschappelijke kijk op het vmbo. Hoe is de film? Wat betekent dit voor de kijk op het vmbo?

 • 10 valkuilen én mogelijkheden bij de implementatie van LOB

  iStock 000074433813 webdoor Marinka Kuijpers, Jacqueline Kerkhoffs en Inge Kirsten

  Vanaf augustus 2016 wordt loopbaanleren onderdeel van de beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Dit geeft kansen om het onderwijs zo in te richten dat leerlingen meer loopbaangericht worden voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst. Maar er zijn ook valkuilen. Het risico van een dergelijke innovatieslag is dat na een tijdje wordt geconstateerd dat het ‘niet werkt’. Niet omdat het niet kán werken, maar omdat het nooit werkzaam is gemaakt. In dit artikel beschrijven Marinka Kuijpers, Jacqueline Kerkhoffs en Inge Kirsten 10 valkuilen bij de invoering van LOB in het onderwijs.

 • Dag van de Zorgcoördinator

 • Drie nieuwe eendaagse LOB cursussen in schooljaar 2015-2016

  docent voor schoolbordIn het schooljaar 2015-2016 starten we met drie nieuwe eendaagse cursussen rondom LOB: LOB en mentoraat, ouderbetrokkenheid en LOB, vernieuwing vmbo en LOB. Schrijf u voor de vakantie nog in, dan bent u verzekerd van een plek!

 • Ingrijpende vernieuwingen in het vmbo

  Sander Dekker rijksoverheid.nlHet voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) wordt ingrijpend vernieuwd. Leerlingen van beroepsgerichte leerwegen kiezen straks een profiel met basisvakken en vullen dit aan met praktijkvakken. Zo krijgen leerlingen een brede basis én meer ruimte om de eigen talenten te ontplooien. Daarnaast gaan vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven samen de inhoud van het onderwijs vormgeven.Leerlingen worden zo beter voorbereid op hun studiekeus en de regionale arbeidsmarkt. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer. 

 • Inspirerende mini-docu door Leraren van het jaar

  Ellen Emonds leraar vh jaar 2012Alle leraren dragen op hun eigen manier bij aan de ontwikkeling van leerlingen. In het kader van de Dag van de Leraar vroeg De lerarenagenda, een intiatief van het Ministerie van OCW, vier Leraren van het jaar hoe zij naar een nieuwe klas kijken. Hoe herkennen ze potentie? En hoe halen zij het beste uit hun leerlingen? Laat je inspireren door hun antwoorden in de volgende filmpjes:

 • Koningin Máxima opent VMBO Beroepenfeest Almere On Stage

  Studenten horecaHare Majesteit Koningin Máxima opent op donderdag 5 februari 2015 het Beroepenfeest Almere On Stage voor vmbo-leerlingen, dat plaatsvind in het topsportcentrum in Almere-poort. Zo’n 1300 vmbo’ers en 300 beroepsbeoefenaren uit het bedrijfsleven gaan hier met elkaar in gesprek over hun beroep en werkdag. Almere On Stage maakt deel uit van Onderwijs On Stage, een landelijk 'Positief Beroeps Podium' voor vmbo-leerlingen. Dit schooljaar zijn er ook Beroepenfeesten in Sliedrecht, Zuidwest Friesland, Westland, Breda, Zoetermeer, Regio Venlo, Delft en Doetinchem.

  On Stage levert een bijdrage aan het keuzeproces en de ondernemersvaardigheden van vmbo-leerlingen, zet ze in het zonnetje en vormt een nieuw, duurzaam en lokaal netwerk tussen ondernemers en leerlingen. Per gemeente doen gemiddeld 1000 leerlingen en 250 beroepsbeoefenaren mee.

  LOB-programma

  Gedurende het schooljaar zijn er diverse voorbereidende activiteiten die goed passen in het programma voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Het concept bevat onder andere trainingen voor leerlingen en docenten en briefings voor beroepsbeoefenaren, en faciliteert diverse lesmaterialen. Na het uitwisselen van informatie en visitekaartjes tijdens het Beroepenfeest worden er afspraken gemaakt voor een werkbezoek op de ‘Doe Dag’ twee weken later.

  Rendement

  Uit een steekproef blijkt dat tenminste 25% van de eerste lichting On Stage leerlingen de duurzame netwerkgedachte rondom de Beroepenfeesten in praktijk heeft gebracht. Zij hebben contact gehouden, bijbaantjes en stages gekregen, en velen van hen hebben na het mbo een baan gekregen bij een On Stage ondernemer die ze jaren geleden ontmoet hebben bij het Beroepenfeest. Sommigen staan nu zelf bij het Beroepenfeest als beroepsbeoefenaar.

  Viering 15 jaar vmbo

  Met de slogan ‘Vmbo: proud & allround’ wordt ook het 15-jarig bestaan van het vmbo gevierd tijdens alle On Stage Beroepenfeesten. Stichting Platforms VMBO heeft, in samenwerking met het ministerie van OCW, een dromenwedstrijd voor het vmbo uitgeschreven. De flyers en droomboekjes worden tijdens de Beroepenfeesten uitgedeeld. Er zijn traktaties voor de beroepsbeoefenaren en de leerlingen krijgen een aandenken. De komst van Koningin Máxima naar het Beroepenfeest maakt dit jubileumjaar van het vmbo extra feestelijk.

  Meer informatie

  VMBO On Stage bestaat sinds 2007 en wordt in negen regio's uitgevoerd. On Stage heeft een jaarlijks bereik van circa 10.000 leerlingen en circa 2000 ondernemers. Inclusief het schooljaar 2014-2015 zijn er al 40 Beroepenfeesten gerealiseerd. In 2012 bracht Koningin Máxima een bezoek aan het Beroepenfeest van Westland On Stage. Zie voor meer informatie de website onderwijsonstage.nl.

  Bron: VO-Raad

 • Onderwijsraad: deel vmbo in vakmanschap en mavo

  Techniek290064 webformaatHet vmbo heeft te kampen met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aanbod en een negatief imago. De Onerwijsraad pleit daarom voor clustering van de vier leerwegen in het vmbo tot twee opleidingen: vakmanschap en mavo.

 • Online leergang LOB van start in september

  groepje volwassenen laptopWaar staan wij eigenlijk met LOB en waar willen we naar toe als school? Hoe geef ik handen en voeten aan LOB-beleid binnen mijn school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn er te onderscheiden? Hoe kunnen we slim samenwerken met het vervolgonderwijs en hoe betrekken we ouders bij LOB?

  Deze vragen staan centraal tijdens de online leergang LOB. De Online Leergang LOB, die in het kader van het project Stimulering LOB van de VO-raad in de afgelopen jaren is ontwikkeld, is in maart jl. overgedragen aan de decanenverenigingen VvSL en NVS-NVL.

 • Pleidooi voor extra jaar vmbo

  Flickr.com CC anwb vrijwilligers MaS Minkema college Duinen van Oostvoorne 11september2012 webformaat'Vmbo-leerlingen moeten een jaar langer de tijd krijgen om hun diploma te halen.' De VO-raad en Stichting Platforms Vmbo (SPV) vinden het raar dat de meeste kwetsbare kinderen op hun zestiende al de wereld in gestuurd worden. Vwo'ers zitten immers zes jaar op school, havisten vijf en vmbo'ers maar vier. 

  Zij pleiten in een brief aan de Tweede Kamer voor een vijfjarig vmbo om dezelfde kansen te bieden als aan havisten en vwo'ers.

 • VMBO bereidt zich stapsgewijs voor op LOB in het vernieuwde examenprogramma

  leerling meisje 2Vanaf 1 augustus 2016 staat LOB prominent in de beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Scholen die vmbo onderwijs bieden, moeten dan kunnen aantonen dat hun leerlingen voldoende bezig zijn geweest met de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en loopbaan.

EasyTagCloud v2.8