55 items tagged "zorgcoördinator"

 • 80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs

  docent leerling jongen80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen. Ze doen dit uit zorgvuldigheid, in het belang van het kind, maar voldoen daarmee niet aan de zorgplicht. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders waaraan 400 schoolleiders eind augustus hebben deelgenomen. 'Het is zorgelijk dat niet voldaan wordt aan de zorgplicht en ouders nog steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd', zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

 • Alarm, kwaliteit zorgcoördinator in het geding

  alarmDe zorgcoördinator staat als bruggenbouwer tussen beleid en werkvloer en tussen onderwijs en jeugdzorg in het brandpunt van de huidige ontwikkelingen. Hoe kan het dat de tweejarige post HBO opleidingen tot zorgcoördinator in hoog tempo verdwijnen? Het is alarmerend dat scholen juist nu niet lijken te investeren in de professionalisering van de zorgcoördinator. Martenjan Poortinga luidt de noodklok in een artikel in het septembernummer van Bij de les.

  Lees het hele artikel:
  Alarm, kwaliteit zorgcoördinator in het geding

  Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Bij de les, jaargang 9, nummer 7.

   

 • Andere school bij pesten helpt niet

  afbeelding pestenVan school veranderen omdat een kind gepest wordt, helpt niet. Op de nieuwe school gaat het pesten vaak gewoon door. Dat zeggen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL).

  Deze deskundigen schatten dat elk jaar honderden kinderen naar een andere school gaan omdat zij ernstig gepest zijn. Hoe groot die groep precies is weet eigenlijk niemand, blijkt uit een rondgang van de NOS.

  Aanleiding daarvoor was het incident eind vorige week op een school in Voorburg, waar een middelbare scholier een medeleerling doodstak. Volgens de advocaat van de verdachte was dat het resultaat van jarenlang pesten. De verdachte jongen zou in de loop van de tijd zes keer van school zijn veranderd. Geen van deze scholen pakte het pestgedrag goed aan, zegt de advocaat.

  Zorgplicht

  Daan Wienke van het NJi, die voorzitter is van de landelijke Commissie Anti-pestprogramma's, vindt dat de eigen school altijd eerst het pesten krachtig moet aanpakken. Die scholen zijn daar primair verantwoordelijk voor. Scholen hebben een officiële zorgplicht.

  Als een leerling in het uiterste geval toch naar een andere school wil, moet je volgens Wienke duidelijk melding maken van het pestverleden bij de nieuwe school en ouders erbij betrekken. "Beide gebeurt nu onvoldoende en dat is een systeemfout."

  "Zelfvertrouwen geschaad"

  Ook Els van Osch van de NVS-NVL vindt dat kinderen die gepest worden gewoon hulp moeten krijgen van hun eigen school. De pesters worden beloond als zij mogen blijven en het kind dat zij pesten, weggaat. Ook voor ouders is het vaak moeilijk als hun kind naar een andere school moet. Het blijft onzeker of het op de nieuwe school beter gaat.

  Overstappen helpt volgens Van Osch vrijwel nooit. Het zelfvertrouwen van kinderen die gepest zijn is geschaad, ze zijn niet weerbaar. Voor je het weet begint het pesten op de andere school opnieuw en kom je in een vicieuze cirkel terecht.

  Pispaaltje

  Ook uit verhalen van kinderen zelf blijkt dat het pesten vaak niet ophoudt op de nieuwe school. De nu 23-jarige Linda Boek uit Glanerbrug verliet in groep zes haar basisschool, om op een andere school een nieuwe start te maken. Het pesten begon daar gewoon opnieuw.

  "Mijn moeder had het wel aan de directeur van de nieuwe school verteld, maar die wilde het eerst een paar maanden aanzien", vertelt Linda. "In die periode ging het niet goed. Ze schelden, slaan, zeggen dat je stinkt, ze maken je belachelijk. Als je eenmaal het pispaaltje bent, blijf je dat. Pas daarna stopte het pesten door ingrijpen van de directeur."

  Linda denkt dat het helpt als leraren weten dat je op je vorige school bent gepest. Dan kunnen ze je beter helpen.

  Geen cijfers

  De NOS vroeg om cijfers bij de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van Onderwijs, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht, het Centrum School en Veiligheid, onderzoeksinstituut ITS, verschillende universiteiten en de sectororganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Geen van hen had cijfers over het aantal kinderen dat overstapt naar een andere school omdat ze gepest worden. 

  Door redacteuren Joséphine Truijman en Heleen Ekker
  Bron: NOS

  Zie ook het nieuwsitem van zondag 19 oktober:

   

 • Begeleider in de beklaagdenbank

  kind-met-straf-vroegerVan fouten kun je leren, ook van die van anderen. Anke Visser gebruikt in haar artikel "Begeleider in de beklaagdenbank" een uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen om leerlingbegeleiders erop te wijzen dat ze de stappen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zorgvuldig moeten doorlopen. Een must-read!

   

  Lees het hele artikel: Begeleider in de beklaagdenbank

  Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Bij de les, jaargang 9, nummer 6.

   

 • Belangrijke links voor zorgcoördinatoren

  Dekkend netwerkActiewebsite Dekkend Netwerk
  De Taakgroep Zorgcoördinator wil voor elk samenwerkingsverband in het voortgezet onderwijs en voor elk ROC een contactpersoon werven. De website ondersteunt deze actie.

  Logo de zorgco in positieOproep op LinkedIn: De zorgcoördinator in positie
  Alleen toegankelijk voor zorgcoördinatoren in VO en MBO. Telt al meer dan 640 leden. Uitwisseling van ervaringen, meningen en ideeën. Leden ontvangen 12 à 15 korte nieuwsbrieven per jaar.

  ontmoetingspuntWebsite Dag van de zorgcoördinator. Voor deelnemers.
  Informatie en inschrijving.Bevat nu nog informatie over Dag van de zorgcoördinator 2013, maar wordt voor de zomervakantie bijgewerkt met informatie over de Dag van de zorgcoördinator 2014.

   

 • Bij de Les

   

  Nu inschrijven 
  als abonnee

  BDL Cover juni2015 kleinAcht maal per jaar verschijnt bij de NVS-NVL het informatieve, inspirerende en opiniërende onderwijsblad Bij de Les. Bij de Les staat midden in het onderwijs en volgt trends en ontwikkelingen op de voet.

  U kunt artikelen lezen over loopbaanvraag­stukken, levensloopaangelegenheden, maar ook over onderwijskundige ontwikkelingen. De kernredactie en buitenkring van docenten en decanen met journalistieke ervaring belichten het onderwijs steeds kritisch, vanuit het hart van de vereniging.

  In het tijdschrift komen mensen aan het woord die in de onderwijspraktijk staan. Hun gedachten, ideeën en concepten zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Ook schrijven enkele vaste columnisten over hun visie op het onderwijs.

  Lezers van Bij de Les zullen na elk nummer anders tegen hun vak aankijken. De onderwijspraktijk verandert dagelijks, verandert u met ons mee?

  Reageren?

  Wilt u reageren op een artikel in Bij de Les of heeft u zelf wellicht een interessant onderwerp? Neem dan contact op met hoofdredacteur: communicatie@nvs-nvl.nl.

  Meer lezen:

  Redactie

  Abonnement

  Auteursinstructies

  Artikelen

   Adverteren

   

 • Cyberpesten, neem jij de regie?

  AUGEOVERSTERKT

  Als docent, mentor of zorgcoördinator speel je een belangrijke rol in het bevorderen van sociale veiligheid op school. Veiligheid is de basis voor de ontwikkeling van leerlingen en een voorwaarde om aan leren toe te komen. Maar wat is dat: een sociaal veilige school? En wat kun je als zorgcoördinator of docent doen om een sociaal veilig klimaat te bieden in de klas en op school? In deze workshop gaan we in op de rol van de docent, de mentor en de zorgcoördinator hierbij en op het belang dat ook docenten en mentoren hierin geschoold zijn. We doen dit aan de hand van voorbeelden en casuïstiek uit onze online scholing over cyberpesten.

  Workshopleiders: Edith Geurts en Roely Drijfhout zijn inhoudsdeskundigen bij Augeo

  Voor: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren VO en MBO

  Bekijk hier de hand-out van de workshop

 • Dag van de Zorgcoördinator

 • Dag van de Zorgcoördinator 2015: kansrijk verschillend

  BannerCongres NVS NVL15Steeds meer krijgen we in het onderwijs te maken met verschillen. Verschillen tussen leerlingen, verschillen tussen teams, verschillen tussen teamleden. Het thema van de Dag van de Zorgcoördinator is dan ook: 

  Kansrijk verschillend, omgaan met verscheidenheid in het onderwijs.

 • Dag vd Zorgcoördinator: Alles wat je aandacht geeft, groeit!

  20151118 101257 dag van de zorgaancoordinatorDit jaar was het jaar van de verandering. Een nieuwe locatie, andere opzet van het programma, een vernieuwingsslag onder de workshops en lezingen, vernieuwing op de informatiemarkt, deelnemers zelf de keuze laten maken voor verbreding of verdieping.

   

 • De Dag van de Zorgcoördinator 2014

  Keynote speaker Dag van de zorgcoördinator Manon Ruijters Zorgcoördinator, waar sta je voor?

  Op 27 november bent u weer van harte uitgenodigd op de Dag van de Zorgcoördinator. Het thema van deze dag is 'Zorgcoördinator, waar sta je voor?' Hieronder blikken wij vooruit, samen met keynote speaker Manon Ruijters.

 • De gunfactor als graadmeter voor verzuim?

  moeder dochterEr zijn weinig mensen die het belang van een degelijk verzuimbeleid niet inzien. Mensen weten best dat schoolverzuim een probleem is. Dat verzuim een zorgsignaal is en dat het belangrijk is om te zoeken naar de onderliggende oorzaak. Dat veelverzuimers een hogere kans hebben om drop-out te worden, om in de criminaliteit te belanden of om psychosociale problemen te ontwikkelen. Of dat je als toekomstige werknemer simpelweg minder interessant bent als je veel verzuim op je CV hebt staan.

 • De positie van de zorgcoördinator binnen het zorgsysteem: Hoe krijg ik echt iets voor elkaar

  Working TogetherZorgcoördinatoren hebben vaak het gevoel dat ze tegen een muur lopen als het gaat om het realiseren van hulp en ondersteuning van leerlingen.

  Teamleiders hebben aan hen een taak gegeven en de docenten werken maar moeizaam mee. Of het is afhankelijk van de goede wil van de docent.

  In een eenvoudig model maak ik duidelijk waar de knelpunten zitten in de structuur en wat er nodig is om van docent, teamleider en zorgcoördinator een geolied team te maken, dat de onderwijsbehoeften van leerlingen als uitgangpunt hanteert.

  Ook is er veel aandacht voor de manier waarop docenten tot het (zorg-)proces kunnen worden gemotiveerd.

  Workshopleider: Albert de Boer is innovator en adviseur bij IJsselgroep Educatieve dienstverlening

  Voor: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren VO 

  Bekijk hier de hand-out van deze workshop
  Bekijk hier een flyer van Ijsselgroep

 • De zorgcoördinator doet (ook) in opleiden

  groepje volwassenen studeren samen laptopOnze Sander streeft naar excellente docenten: we moeten allemaal een eerste graads, liefst academische opleiding gevolgd hebben. Want zeg nou zelf: een eerste graads docent: dat is pas een goeie docent! Sander heeft het beste met ons en de leerlingen voor, denkt in de trant van: als ik nou maar eerste graders voor de klas zet, kan ik de klassen wel wat groter maken. Scheelt weer een aantal docenten en ….de kwaliteit is gegarandeerd.

   

 • De zorgcoördinator in transitie jeugdzorg

  zorgcoordinator transitie jeugdzorg
  De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg hevelen het Rijk en provincie komend jaar over naar de gemeente: de transitie jeugdzorg. De Tweede Kamer ging op 17 oktober met het betreffende wetsvoorstel akkoord. Een mega-operatie staat op stapel.

 • Destigmatisering van mensen met een psychische aandoening

  student slapend op de bankVereerd was ik met de uitnodiging voor deelname aan het congres ‘Anders denken over psychische aandoeningen’ met gastsprekers Mark Rutte en Edith Schippers in Den Haag. Het doel van de dag was het wegnemen van taboes op psychische problemen. Daartoe waren ervaringsdeskundigen, wethouders, professionals en bestuurders uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg uitgenodigd.

 • Door Halt-straf minder schooluitval

  6. nieuwe beroepsgerichte programmasDe schooluitval onder jongeren die een Halt-straf hebben uitgevoerd is lager dan onder jongeren die na het plegen van een strafbaar feit niet zo'n straf kregen. Tot die conclusie komt de Universiteit Maastricht na onderzoek onder 950 jongeren van 12 tot 18 jaar.

 • Drijfzand op Bonaire

  Artikel Bij de Les Drijfzand op Bonaire jan 2015 website formaatMaartje Hendrikse vertrok naar Bonaire en ging daar vanuit het Expertisecentrum Onderwijs Zorg aan de slag op de Scholengemeenschap Bonaire. Ze vertelt over haar ervaringen. Hoe is het om in een andere cultuur te werken? En wat betekent dat voor jezelf?

 • Ervaringen van pioniers in passend onderwijs

  Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

 • Ervaringen van pioniers in passend onderwijs

  Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

EasyTagCloud v2.8

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top