39 items tagged "zorgcoördinator"

 • [Blog] De gunfactor als graadmeter voor verzuim?

  moeder dochterEr zijn weinig mensen die het belang van een degelijk verzuimbeleid niet inzien. Mensen weten best dat schoolverzuim een probleem is. Dat verzuim een zorgsignaal is en dat het belangrijk is om te zoeken naar de onderliggende oorzaak. Dat veelverzuimers een hogere kans hebben om drop-out te worden, om in de criminaliteit te belanden of om psychosociale problemen te ontwikkelen. Of dat je als toekomstige werknemer simpelweg minder interessant bent als je veel verzuim op je CV hebt staan.

 • [Blog] De zorgcoördinator doet (ook) in opleiden

  groepje volwassenen studeren samen laptopOnze Sander streeft naar excellente docenten: we moeten allemaal een eerste graads, liefst academische opleiding gevolgd hebben. Want zeg nou zelf: een eerste graads docent: dat is pas een goeie docent! Sander heeft het beste met ons en de leerlingen voor, denkt in de trant van: als ik nou maar eerste graders voor de klas zet, kan ik de klassen wel wat groter maken. Scheelt weer een aantal docenten en ….de kwaliteit is gegarandeerd.

   

 • [Blog] Destigmatisering van mensen met een psychische aandoening

  student slapend op de bankVereerd was ik met de uitnodiging voor deelname aan het congres ‘Anders denken over psychische aandoeningen’ met gastsprekers Mark Rutte en Edith Schippers in Den Haag. Het doel van de dag was het wegnemen van taboes op psychische problemen. Daartoe waren ervaringsdeskundigen, wethouders, professionals en bestuurders uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg uitgenodigd.

 • 80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs

  docent leerling jongen80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen. Ze doen dit uit zorgvuldigheid, in het belang van het kind, maar voldoen daarmee niet aan de zorgplicht. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders waaraan 400 schoolleiders eind augustus hebben deelgenomen. 'Het is zorgelijk dat niet voldaan wordt aan de zorgplicht en ouders nog steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd', zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

 • Andere school bij pesten helpt niet

  afbeelding pestenVan school veranderen omdat een kind gepest wordt, helpt niet. Op de nieuwe school gaat het pesten vaak gewoon door. Dat zeggen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL).

  Deze deskundigen schatten dat elk jaar honderden kinderen naar een andere school gaan omdat zij ernstig gepest zijn. Hoe groot die groep precies is weet eigenlijk niemand, blijkt uit een rondgang van de NOS.

  Aanleiding daarvoor was het incident eind vorige week op een school in Voorburg, waar een middelbare scholier een medeleerling doodstak. Volgens de advocaat van de verdachte was dat het resultaat van jarenlang pesten. De verdachte jongen zou in de loop van de tijd zes keer van school zijn veranderd. Geen van deze scholen pakte het pestgedrag goed aan, zegt de advocaat.

  Zorgplicht

  Daan Wienke van het NJi, die voorzitter is van de landelijke Commissie Anti-pestprogramma's, vindt dat de eigen school altijd eerst het pesten krachtig moet aanpakken. Die scholen zijn daar primair verantwoordelijk voor. Scholen hebben een officiële zorgplicht.

  Als een leerling in het uiterste geval toch naar een andere school wil, moet je volgens Wienke duidelijk melding maken van het pestverleden bij de nieuwe school en ouders erbij betrekken. "Beide gebeurt nu onvoldoende en dat is een systeemfout."

  "Zelfvertrouwen geschaad"

  Ook Els van Osch van de NVS-NVL vindt dat kinderen die gepest worden gewoon hulp moeten krijgen van hun eigen school. De pesters worden beloond als zij mogen blijven en het kind dat zij pesten, weggaat. Ook voor ouders is het vaak moeilijk als hun kind naar een andere school moet. Het blijft onzeker of het op de nieuwe school beter gaat.

  Overstappen helpt volgens Van Osch vrijwel nooit. Het zelfvertrouwen van kinderen die gepest zijn is geschaad, ze zijn niet weerbaar. Voor je het weet begint het pesten op de andere school opnieuw en kom je in een vicieuze cirkel terecht.

  Pispaaltje

  Ook uit verhalen van kinderen zelf blijkt dat het pesten vaak niet ophoudt op de nieuwe school. De nu 23-jarige Linda Boek uit Glanerbrug verliet in groep zes haar basisschool, om op een andere school een nieuwe start te maken. Het pesten begon daar gewoon opnieuw.

  "Mijn moeder had het wel aan de directeur van de nieuwe school verteld, maar die wilde het eerst een paar maanden aanzien", vertelt Linda. "In die periode ging het niet goed. Ze schelden, slaan, zeggen dat je stinkt, ze maken je belachelijk. Als je eenmaal het pispaaltje bent, blijf je dat. Pas daarna stopte het pesten door ingrijpen van de directeur."

  Linda denkt dat het helpt als leraren weten dat je op je vorige school bent gepest. Dan kunnen ze je beter helpen.

  Geen cijfers

  De NOS vroeg om cijfers bij de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van Onderwijs, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht, het Centrum School en Veiligheid, onderzoeksinstituut ITS, verschillende universiteiten en de sectororganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Geen van hen had cijfers over het aantal kinderen dat overstapt naar een andere school omdat ze gepest worden. 

  Door redacteuren Joséphine Truijman en Heleen Ekker
  Bron: NOS

  Zie ook het nieuwsitem van zondag 19 oktober:

   

 • Belangrijke links voor zorgcoördinatoren

  Dekkend netwerkActiewebsite Dekkend Netwerk
  De Taakgroep Zorgcoördinator wil voor elk samenwerkingsverband in het voortgezet onderwijs en voor elk ROC een contactpersoon werven. De website ondersteunt deze actie.

  Logo de zorgco in positieOproep op LinkedIn: De zorgcoördinator in positie
  Alleen toegankelijk voor zorgcoördinatoren in VO en MBO. Telt al meer dan 640 leden. Uitwisseling van ervaringen, meningen en ideeën. Leden ontvangen 12 à 15 korte nieuwsbrieven per jaar.

 • Bij de Les

  BDL Cover juni2015 kleinAcht maal per jaar geven wij ons informatieve, inspirerende en opiniërende onderwijsblad Bij de Les uit. Bij de Les staat midden in het onderwijs en volgt trends en ontwikkelingen op de voet. Het magazine wordt door leden gewaardeerd en goed gelezen, zo bleek ook uit het onderzoek dat wij in januari 2017 hebben uitgevoerd. In Bij de Les leest u artikelen over loopbaanvraag­stukken, levensloopaangelegenheden, maar ook over onderwijskundige ontwikkelingen. De kernredactie en buitenkring van docenten en decanen met journalistieke ervaring belichten het onderwijs steeds kritisch, vanuit het hart van de vereniging.

  In het tijdschrift komen mensen aan het woord die in de onderwijspraktijk staan. Hun gedachten, ideeën en concepten zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Ook schrijven enkele vaste columnisten over hun visie op het onderwijs.

  Lezers van Bij de Les zullen na elk nummer anders tegen hun vak aankijken. De onderwijspraktijk verandert dagelijks, verandert u met ons mee? Wilt u vast een voorproefje? Klik hiervoor ons archief van eerder gepubliceerde artikelen.

   

  Nu inschrijven als abonnee

  Wij horen graag van u!

  Wilt u reageren op een artikel in Bij de Les of heeft u zelf wellicht een interessant onderwerp? Wij horen graag van u! Neem vooral contact op met onze hoofdredacteur Pim Wijers: communicatie@nvs-nvl.nl. Hij is heel aardig en bijt niet.

 • Dag van de Zorgcoördinator

 • Dag van de Zorgcoördinator 2015: kansrijk verschillend

  BannerCongres NVS NVL15Steeds meer krijgen we in het onderwijs te maken met verschillen. Verschillen tussen leerlingen, verschillen tussen teams, verschillen tussen teamleden. Het thema van de Dag van de Zorgcoördinator is dan ook: 

  Kansrijk verschillend, omgaan met verscheidenheid in het onderwijs.

 • Dag vd Zorgcoördinator: Alles wat je aandacht geeft, groeit!

  20151118 101257 dag van de zorgaancoordinatorDit jaar was het jaar van de verandering. Een nieuwe locatie, andere opzet van het programma, een vernieuwingsslag onder de workshops en lezingen, vernieuwing op de informatiemarkt, deelnemers zelf de keuze laten maken voor verbreding of verdieping.

   

 • De Dag van de Zorgcoördinator 2014

  Keynote speaker Dag van de zorgcoördinator Manon Ruijters Zorgcoördinator, waar sta je voor?

  Op 27 november bent u weer van harte uitgenodigd op de Dag van de Zorgcoördinator. Het thema van deze dag is 'Zorgcoördinator, waar sta je voor?' Hieronder blikken wij vooruit, samen met keynote speaker Manon Ruijters.

 • Door Halt-straf minder schooluitval

  6. nieuwe beroepsgerichte programmasDe schooluitval onder jongeren die een Halt-straf hebben uitgevoerd is lager dan onder jongeren die na het plegen van een strafbaar feit niet zo'n straf kregen. Tot die conclusie komt de Universiteit Maastricht na onderzoek onder 950 jongeren van 12 tot 18 jaar.

 • Drijfzand op Bonaire

  Artikel Bij de Les Drijfzand op Bonaire jan 2015 website formaatMaartje Hendrikse vertrok naar Bonaire en ging daar vanuit het Expertisecentrum Onderwijs Zorg aan de slag op de Scholengemeenschap Bonaire. Ze vertelt over haar ervaringen. Hoe is het om in een andere cultuur te werken? En wat betekent dat voor jezelf?

 • Ervaringen van pioniers in passend onderwijs

  Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

 • Ervaringen van pioniers in passend onderwijs

  Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

 • Help! Mijn leerling komt uit de kast!

  Peter de Ruiter1 StNicolaas Lyceum webformaatMaak seksuele diversiteit bespreekbaar

  Door: Pim Wijers
  Foto: Peter de Ruiter

  Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT) leerlingen: zitten ze bij u op school? Ja. Hoe ondersteunt uw school leerlingen die worstelen met hun genderidentiteit? Wat kan een zorgcoördinator doen als leerlingen uit de kast komen? Over deze kwesties spreekt Bij de Les Jouke Verboom-van Buuren, projectleider bij COC Nederland. Conclusie: maak het onderwerp bespreekbaar op school.

 • Inspiratie tijdens de Dag van de Zorgcoördinator

  Flyer dvdz2014.2Met de wijzigingen van samenwerkingsverbanden, herindeling van de regio's en en passant de transities binnen de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg komt er het nodige af op de scholen en het systeem van leerlingbegeleiding. Dat is voor de NVS-NVL aanleiding om het thema van de dag van de zorgcoördinator 2014 te organiseren rondom het thema:

  Zorgcoördinator, waar sta je voor ?!

  Wat staat er allemaal te gebeuren op het werkveld? maar ook: waar sta je voor in je eigen organisatie? De dag staat in het teken van ontmoeting, herkenning en inspiratie. 

 • Literatuur voor zorgcoördinatoren

  Brochures

  Brochure LINKDLINKD! over de meerwaarde van de zorgcoördinator
  Magazine ontwikkeld door de NVSNVL. November 2013. Met aanbevelingen van expertgroep. Voor zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

   

   

  Brochure fuwasys zorgco2012De gewaardeerde zorgcoördinator – de zorgcoördinator in het functiewaarderingssysteem
  Brochure door de NVS-NVL ontwikkeld in samenwerking met Bardo en met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2012. Voor VO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVS-NVL één exemplaar gratis.

   

  Competentieprofiel zorgco mbo2012Competentieprofiel en functieomschrijving voor zorgcoördinatorenbrochure MBO
  Brochure door de NVS-NVL ontwikkeld in samenwerking met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2012. Voor MBO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

   

  brochure zorgcoordinatorCompetentieprofiel en functieomschrijving voor zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs
  Brochure door de NVSNVL ontwikkeld in samenwerking met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2011. Voor VO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

   

  Boeken

  omslag-groepsplan-gedrag-in-het-vo-siteGroepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs
  Preventie van gedragsproblemen is dé uitdaging waar samenwerkingsverbanden, scholen en zorgcoördinatoren met de invoering van passend onderwijs voor staan.
  Auteur: Kees van Overveld

  De zorgcoordinator in voDe zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs
  Het eerste boek dat speciaal voor en over de zorgcoördinator is geschreven.
  Auteur: Renate de Wit.

   

  Handboek voor elke zorgcoordinatorHandboek voor elke zorgcoördinator
  Het tweede boek dat speciaal voor en over de zorgcoördinator is geschreven. Verscheen op 17 april 2012.
  Auteurs: Marinka Brandwijk-Kok, Leendert van Genderen en Aaldert van der Horst.

   

 • LVB-jeugd vaker slachtoffer sociale media

  lln sociale mediaKennisnet brengt "LVB-jeugd en sociale media" uit, een onderzoeksrapport uit over de impact van sociale media onder jeugd met een licht verstandelijke beperking (LVB). In dit rapport wordt ons vermoeden bevestigd dat leerlingen van het praktijkonderwijs inderdaad een extra kwetsbare groep zijn als het gaat om sociale media. Zij worden eerder slachtoffer van cyberpesten, manipulatie en seksueel misbruik via sociale media.

 • Mei 2015

  BDL mei 2015

  Deze editie staat de zorg voor leerlingen centraal. Niet alleen interessant voor leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren, maar ook decanen en mentoren vinden hier waardevolle informatie. Blik alvast vooruit! Sommige artikelen zijn online beschikbaar.

   

EasyTagCloud v2.8