7 items tagged "sociaal leenstelsel"

 • [Blog] Samenhangend beleid

  wiskundeTwee ontwikkelingen in het onderwijs beheersen de media op dit moment. In de eerste plaats heeft de Eerste Kamer ingestemd met de maatregelen betreffende de nieuwe regeling ‘studievoorschot’. 

  Een week eerder meldden enkele jongerenorganisaties dat de bekendheid met de inhoud van de maatregelen zeer beperkt was. Een flink aantal decanen heeft de informatie onder voorbehoud aan de examenleerlingen gegeven, want dat wetgeving in wording in de Eerste Kamer sneuvelt is geen uitzondering. Maar nu is de regeling definitief en zal er de komende weken een media-offensief worden gestart om de aanstaande studenten te informeren. Binnen een dag waren de websites van www.duo.nl  en www.starstuderen.nl er al op aangepast.

 • [Blog] Sociaal leenstelsel impuls voor aandacht LOB

  Student laptop buiten kijkt bedenkelijk (Working Outside - CollegeDegrees360 cc flickr)Nadat in de jaren tachtig van de vorige eeuw een mooi systeem van studiefinanciering werd neergezet, bleek al snel dat de betaalbaarheid een probleem zou worden. Versoberingen en aanscherpingen volgden elkaar met regelmaat op. De OV-kaart werd gesplitst in een weekend- en een weekkaart, we kregen de tempobeurs, de prestatiebeurs, verder werd de periode waarin je een beurs kon krijgen verkort enzovoort. Als voorlopig sluitstuk ligt er het komende 'sociaal leenstelsel'.

 • [Blog] Symposium over selectie en studievoorschot

  2363245553 25664067bb z

  Op 15 september vond de ‘officieuze start’ van het decanenjaar weer plaats in Amsterdam met het decanensymposium UvA-HvA: The happy few? Zin en onzin van selectie.

 • Leenstelsel een feit na instemming Eerste Kamer

  Euro aranjuez1404De Eerste Kamer heeft ingestemd met het leenstelsel van minister Bussemaker. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 steunden de wet, waardoor er een meerderheid was (36 voor, 29 tegen).

  Het nieuwe stelsel voor studiefinanciering gaat per 1 september in. Dat betekent dat vanaf volgend schooljaar de basisbeurs vervalt en de meeste studenten moeten lenen om hun studie te kunnen betalen. De ov-jaarkaart blijft wel behouden.

 • Nieuwe regeling Studievoorschot

  studentenprotest leenstelsel anp 0Vanaf 1 september 2015 verandert de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs. Een leenmogelijkheid (het studievoorschot) vervangt de basisbeurs.

 • Studenten niet goed op de hoogte van leenstelsel

  studentenprotest-leenstelsel-anp kleinScholieren en studenten zijn nog te weinig op de hoogte van de veranderingen die het nieuwe leenstelen voor studiefinanciering met zich mee brengt. Uit een onderzoek van FNV Jong blijkt dat meer dan de helft van de studenten ten onrechte denkt dat er voor bestaande studenten niets verandert.

 • Studievoorschot maakt investering tot 1 miljard mogelijk

  Het kabinet heeft met de fracties van D66, GroenLinks, VVD en PvdA een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering. Met de introductie van het studievoorschot maken de partijen een bedrag oplopend tot maximaal €1 miljard vrij om te investeren in beter hoger onderwijs. Het totale budget dat jaarlijks beschikbaar komt voor de bekostiging van hoger onderwijs stijgt hiermee met een bedrag dat oploopt tot meer dan 20% ten opzichte van het budget in 2014. 

EasyTagCloud v2.8