31 items tagged "passend onderwijs"

 • [Blog] De spagaat van passend onderwijs

  SpagaatPassend onderwijs is in volle gang. Op dit moment krijg ik veel aanvragen van ouders met een kind in het speciaal onderwijs om die volgend schooljaar in het reguliere onderwijs in te laten stromen. Zelf ben ik daar groot voorstander van, ik vind dat leerlingen te lang in het Speciaal Onderwijs blijven hangen. Als kinderen een goede kans hebben in het reguliere onderwijs, moeten wij daarmee aan de slag, zeker als de school voor Speciaal Onderwijs hier ook positief in adviseert.

 • [Blog] De zorgcoördinator doet (ook) in opleiden

  groepje volwassenen studeren samen laptopOnze Sander streeft naar excellente docenten: we moeten allemaal een eerste graads, liefst academische opleiding gevolgd hebben. Want zeg nou zelf: een eerste graads docent: dat is pas een goeie docent! Sander heeft het beste met ons en de leerlingen voor, denkt in de trant van: als ik nou maar eerste graders voor de klas zet, kan ik de klassen wel wat groter maken. Scheelt weer een aantal docenten en ….de kwaliteit is gegarandeerd.

   

 • [Blog] Oud en nieuw - denken in het leerling gebonden budget

  PapierwerkIk heb laatst, hoop ik, de laatste formulieren ingevuld voor de aanvraag van een leerling gebonden financiering (LGF). Wat een drama is dat toch! 

  Leerlingen hebben de extra begeleiding echt nodig; zonder die extra financiering of mogelijke plaatsing in het V.S.O. zouden er nog veel meer thuiszitters zijn. Maar de papieren rompslomp is in de loop van de jaren steeds groter geworden en de vragen van het secretariaat van de Commissie van Indicatie (CVI) pietluttiger.

   

   

   

 • [Blog] Passend nieuws voor praktijkonderwijs!

  docent leerling jongenSinds twee jaar wordt het praktijkonderwijs onterecht als vorm van 'lichte ondersteuning' gezien. Maar praktijkonderwijs is, in tegenstelling tot LWOO, een zelfstandige schoolsoort in het voortgezet onderwijs net als VMBO, Havo en VWO.

 • [Blog] PBS in de teams

  multitaskenGezien Passend Onderwijs en wat er mogelijk op ons af gaat komen, zijn ook wij op school gestart met een PBS (Positive Behaviour Support) scholing. We staan pas aan het begin van een 3-jarig traject, waardoor de focus nu vooral op onszelf ligt en dat levert interessante discussies op.

 • 80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs

  docent leerling jongen80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen. Ze doen dit uit zorgvuldigheid, in het belang van het kind, maar voldoen daarmee niet aan de zorgplicht. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders waaraan 400 schoolleiders eind augustus hebben deelgenomen. 'Het is zorgelijk dat niet voldaan wordt aan de zorgplicht en ouders nog steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd', zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

 • Altra Educé

  logo educeOnderwijs is veel meer dan het overbrengen van kennis. Zeker met de komst van passend onderwijs. Hoe biedt u de ondersteuning die een leerling nodig heeft? Hoe draagt een docent bij aan de dynamiek in de klas? Inzicht in de processen die individuele en groepsproblemen in stand houden is daarbij onontbeerlijk. U heeft behoefte aan een stevige zorgstructuur die de leerling en u ondersteunen wanneer dat nodig is. Altra Educé zorgt met gerichte ondersteuning, advies en interventies dat scholen, docenten en zorgcoördinatoren nog meer kwaliteit kunnen bieden.

  Altra Educé is onderdeel van Altra Onderwijs & Jeugdhulp. Altra heeft tientallen jaren ervaring in het combineren van onderwijs met jeugd & opvoedhulp. Een unieke combinatie. Altra heeft eigen scholen voor speciaal onderwijs en helpt leerlingen in hun ontwikkeling. Zowel op school als thuis. Altra Educé gebruikt deze kennis en ervaring van Altra bij de begeleiding van schoolteams in het reguliere onderwijs. Samen zorgen we dat een kind de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Altra Educé helpt u, uw school en uw team om dat te bereiken. Praktisch, met concrete handvatten. Uw vraag, in combinatie met een concreet geformuleerd eindresultaat, bepaalt ons aanbod. Voor een duurzaam resultaat voor school, docent en leerling.

 • Bij de Les

  BDL Cover juni2015 kleinAcht maal per jaar geven wij ons informatieve, inspirerende en opiniërende onderwijsblad Bij de Les uit. Bij de Les staat midden in het onderwijs en volgt trends en ontwikkelingen op de voet. Het magazine wordt door leden gewaardeerd en goed gelezen, zo bleek ook uit het onderzoek dat wij in januari 2017 hebben uitgevoerd. In Bij de Les leest u artikelen over loopbaanvraag­stukken, levensloopaangelegenheden, maar ook over onderwijskundige ontwikkelingen. De kernredactie en buitenkring van docenten en decanen met journalistieke ervaring belichten het onderwijs steeds kritisch, vanuit het hart van de vereniging.

  In het tijdschrift komen mensen aan het woord die in de onderwijspraktijk staan. Hun gedachten, ideeën en concepten zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Ook schrijven enkele vaste columnisten over hun visie op het onderwijs.

  Lezers van Bij de Les zullen na elk nummer anders tegen hun vak aankijken. De onderwijspraktijk verandert dagelijks, verandert u met ons mee? Wilt u vast een voorproefje? Klik hiervoor ons archief van eerder gepubliceerde artikelen.

   

  Nu inschrijven als abonnee

  Wij horen graag van u!

  Wilt u reageren op een artikel in Bij de Les of heeft u zelf wellicht een interessant onderwerp? Wij horen graag van u! Neem vooral contact op met onze hoofdredacteur Pim Wijers: communicatie@nvs-nvl.nl. Hij is heel aardig en bijt niet.

 • Dag van de Zorgcoördinator 2015: kansrijk verschillend

  BannerCongres NVS NVL15Steeds meer krijgen we in het onderwijs te maken met verschillen. Verschillen tussen leerlingen, verschillen tussen teams, verschillen tussen teamleden. Het thema van de Dag van de Zorgcoördinator is dan ook: 

  Kansrijk verschillend, omgaan met verscheidenheid in het onderwijs.

 • Drijfzand op Bonaire

  Artikel Bij de Les Drijfzand op Bonaire jan 2015 website formaatMaartje Hendrikse vertrok naar Bonaire en ging daar vanuit het Expertisecentrum Onderwijs Zorg aan de slag op de Scholengemeenschap Bonaire. Ze vertelt over haar ervaringen. Hoe is het om in een andere cultuur te werken? En wat betekent dat voor jezelf?

 • Ervaringen van pioniers in passend onderwijs

  Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

 • Ervaringen van pioniers in passend onderwijs

  Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

 • Leraar kritisch over passend onderwijs

  docent leerling jongenLeraren staan kritisch tegenover passend onderwijs. Een meerderheid van de docenten zegt in een onderzoek van het AD en Duo Onderwijsonderzoek minder aandacht te kunnen besteden aan 'gewone' scholieren, omdat ze tijd moeten uittrekken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 • Lwoo en pro worden onderdeel van passend onderwijs

  twee vriendenHet wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs is in maart aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen de samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2016 de verantwoordelijkheid voor de toewijzing en bekostiging van lwoo en pro. Daarmee worden zij verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben, zodat ze goed kunnen afwegen welke ondersteuning het beste bij een leerling past.

 • Nieuw: handreiking passend onderwijs en bestuursformatieplan schoolbestuur

  leerling. meisje oranje shirtSchoolbesturen ontvangen gelden van het samenwerkingsverband. Hoe hoog dat budget is en waar het schoolbestuur dat voor in moet zetten, staat in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

 • Passend onderwijs en de nieuwe rol van mentoren

  puzzelstukjesWelke gevolgen heeft de invoering van het passend onderwijs voor mentoren? En zijn de gepeilde gevoelens van onrust onder een deel van de mentoren terecht?

  Op veel scholen is in de aanloop naar 1 augustus 2014 aandacht geweest voor het team en daarmee voor de mentoren. Er zijn speciale informatiebijeenkomsten gehouden en in een aantal gevallen zijn docenten getraind in het overbrengen van de informatie op de andere teamleden. Bij deze scholen blijkt de angst het kleinst te zijn en men heeft reële verwachtingen over passend onderwijs. 

 • Passend onderwijs en de nieuwe rol van mentoren

  puzzelstukjesWelke gevolgen heeft de invoering van het passend onderwijs voor mentoren? En zijn de gepeilde gevoelens van onrust onder een deel van de mentoren terecht?

  Op veel scholen is in de aanloop naar 1 augustus 2014 aandacht geweest voor het team en daarmee voor de mentoren. Er zijn speciale informatiebijeenkomsten gehouden en in een aantal gevallen zijn docenten getraind in het overbrengen van de informatie op de andere teamleden. Bij deze scholen blijkt de angst het kleinst te zijn en men heeft reële verwachtingen over passend onderwijs. 

 • Passend onderwijs en zorgplicht: verstaan wij elkaar?

  schoolboeken2Bij de voorlichting over de invoering van passend onderwijs bleken er nogal wat verschillende inzichten over de zorgplicht te leven. Aan de hand van veel gestelde vragen probeert Kees Blaauw duidelijkheid te geven over de zorgplicht en de gevolgen voor de scholen.

   

 • Passend onderwijs en zorgplicht: verstaan wij elkaar?

  schoolboeken2Bij de voorlichting over de invoering van passend onderwijs bleken er nogal wat verschillende inzichten over de zorgplicht te leven. Aan de hand van veel gestelde vragen probeert Kees Blaauw duidelijkheid te geven over de zorgplicht en de gevolgen voor de scholen.

   

 • Passend onderwijs goed van start, nog wel aandachtspunten

  sander-dekker-highres01-highresPassend onderwijs is goed van start gegaan; de samenwerkingsverbanden zijn druk bezig om de nieuwe werkwijzen uit te werken en een passende plek voor alle leerlingen te realiseren. Wel zijn de ‘thuiszitters’ nog een belangrijk aandachtspunt. Dit concludeert staatssecretaris Dekker in zijn brief ‘Actualiteiten passend onderwijs’, die hij op 14 oktober jl. naar de Tweede Kamer stuurde.

EasyTagCloud v2.8