65 items tagged "decaan"

 • Aan de slag met LOB en technologie

  Techniek290064 webformaatIedere dag zijn we bezig met innovatie en achter al die ontwikkelingen schuilt één drijvende kracht: technologie. Techniek is overal in onze maatschappij aanwezig, maar dat betekent nog niet dat de mogelijkheden ervan ook voor iedereen zichtbaar zijn. De wereld van technologie is veel breder en uitdagender dan leerlingen soms denken. Daarom is het belangrijk dat we hen helpen deze kansrijke sector op een aantrekkelijke manier te ontdekken, zodat zij beter geïnformeerd zijn en keuzes bewuster kunnen maken. En hoe kunnen we dat beter doen dan met goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding?

 • Aan de slag op het mbo: projecten voor leerlingen = talentontwikkeling

  Groep leerlingen gemengd onderbouwOp het Beatrix College in Tilburg werken we in klas 2 en 3 van het VMBO TL met projecten. Op basis van de voorlopige sectorkeuze in klas 2 en de definitieve sectorkeuze in klas 3 kiezen leerlingen voor projecten om hun talenten te ontwikkelen.

 • Aanbevolen voor leerlingen, decanen en ouders

  vraagteken puzzelstukjesEen zeer belangrijke component van het decanenwerk is het geven van informatie aan leerlingen en ouders. De hoeveelheid aan internet bronnen is groot en ik weet dat veel decanen op hun schoolsite links hebben opgenomen voor leerlingen en ouders. Daarom hier enkele aanbevelingen. 

 • Basismodule decanaat

  student met boekenVoor iedereen die begint of onlangs begonnen is aan de taak of functie van decaan is deze basismodule onmisbaar! In twee dagen wordt u meegenomen langs alle belangrijke thema's die bij het decanaat komen kijken. 

 • Belangrijke links voor decanen

  Vmbo-mbo:

  www.mbowijzer.nl
  www.mbostad.nl
  www.mbo-opleiding.nl
  www.beroepeninbeeld.nl
  www.roc.nl
  www.onderwijsonstage.nl

   

  Havo/vwo:

  www.startstuderen.nl
  www.studiekeuze123.nl
  www.schoolvo.nl
  www.lob-vo.nl
  www.onderwijs.startpagina.nl
  www.duo.nl

   

   

 • Beweging in het loopbaanlandschap van decaan en mentor

  decaan mentor LOBHet loopbaanlandschap van leerlingen is in beweging. Maar dat van docenten ook. Niet iedere mentor past de taak van het voeren van loopbaangesprekken als een jas. Overdenkingen van een decaan uit Zeeland.

 • Bij de Les

   

  Nu inschrijven 
  als abonnee

  BDL Cover juni2015 kleinAcht maal per jaar verschijnt bij de NVS-NVL het informatieve, inspirerende en opiniërende onderwijsblad Bij de Les. Bij de Les staat midden in het onderwijs en volgt trends en ontwikkelingen op de voet.

  U kunt artikelen lezen over loopbaanvraag­stukken, levensloopaangelegenheden, maar ook over onderwijskundige ontwikkelingen. De kernredactie en buitenkring van docenten en decanen met journalistieke ervaring belichten het onderwijs steeds kritisch, vanuit het hart van de vereniging.

  In het tijdschrift komen mensen aan het woord die in de onderwijspraktijk staan. Hun gedachten, ideeën en concepten zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Ook schrijven enkele vaste columnisten over hun visie op het onderwijs.

  Lezers van Bij de Les zullen na elk nummer anders tegen hun vak aankijken. De onderwijspraktijk verandert dagelijks, verandert u met ons mee?

  Reageren?

  Wilt u reageren op een artikel in Bij de Les of heeft u zelf wellicht een interessant onderwerp? Neem dan contact op met hoofdredacteur: communicatie@nvs-nvl.nl.

  Meer lezen:

  Redactie

  Abonnement

  Auteursinstructies

  Artikelen

   Adverteren

   

 • Bij de Les zoekt een nieuwe redacteur

  images 1Wie zijn we?

  De NVS-NVL is de onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren. Bij de Les is het verenigingsblad van de NVS-NVL en van daaruit een vakblad voor deze doelgroepen. Een belangrijke doelstelling van de NVS-NVL is het bijdragen aan de professionalisering van onze leden. Bij de Les draagt daaraan bij met inhoudelijke én praktische artikelen die gerelateerd zijn aan loopbaanbegeleiding en leerlingenzorg. Daarnaast is Bij de Les een platform voor opinievorming over en het signaleren van trends binnen de grenzen van de loopbaanbegeleiding.

 • Borging van het project stimulering LOB

  Studenten. tablet appelHet stimuleringsproject LOB van de VO-raad loopt, na 5 jaar ten einde en dat is te merken aan de boost aan activiteiten. De talloze producten mogen niet hetzelfde lot ondergaan als de producten uit het vorige project (Plan van aanpak LOB) aan het eind van de vorige eeuw.

 • De Netwerkthermometer

  logo project stimulering lobDe Netwerkthermometer is een test. Een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je netwerk, de mensen die je kent. De Netwerkthermometer laat zien hoe goed het netwerk dat je hebt, past bij het vinden en krijgen van hulp bij studie- en loopbaankeuzes.

 • De rol van de docent Nederlands in LOB

  communicatie tov leerlingIn het samenwerkingsverband in de regio Achterhoek worden structureel bijeenkomsten gehouden met docenten van diverse vakgroepen. Ook is er een docentengroep AVO Nederlandse taal, die een paar keer per jaar bij elkaar komt in themabijeenkomsten. Recentelijk stond op de agenda het thema: ‘de rol van de docent Nederlands in LOB’. De groep kwam tot zeer interessante opbrengsten. 

 • De school wil me geen decaan meer laten zijn: wat kan ik doen?

  Een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. In 'perspectief', blad van de CMHF, schreef Onno Borgeld, jurist bij de CMHF, die ook de juridische dienstverlening voor de aangesloten NVS-leden verzorgt het volgende (maart 2003):

 • De schooldecaan als loopbaancoach

  LOB123 beeldmerk tekst algemeen RGB kleinHeeft u na de cursus Basismodule Decanaat of Versterkt Decanaat nog behoefte aan verdieping van kennis en vaardigheden? LOB123 biedt in september de opleiding ‘De schooldecaan als loopbaancoach’ aan, gebaseerd op de methodiek van Rupert Spijkerman.

 • De sterke LOB-mentor en de sterke LOB-vakdocent

  Docenten. met mapIn 2012-2013 vond een uniek samenwerkingsproject plaats in het netwerk Vo-Ho West-Brabant, waar studieloopbaanbegeleiders en docenten van het hbo de mentoren en vakdocenten van de havo ontmoeten. De centrale vraag hierbij was: Hoe kan het LOB-klimaat op scholen versterkt worden door de kennis en vaardigheden van de vakdocent en de mentor op dit terrein te vergroten? De successen en valkuilen van dit project worden in onderstaande notitie nader belicht.

 • De uitdaging na 15 jaar vmbo: hoe zetten we LOB goed neer in het curriculum van het vernieuwde vmbo?

  Inge KirstenHet vmbo bestaat dit jaar 15 jaar, dat betekent terugblikken en vooruitblikken. Dromen over de toekomst, maar ook terugblikken naar hetgeen we neergezet hebben. Mooie uitdagingen zijn we aangegaan, en met het vernieuwde vmbo staan er nog wel wat uitdagingen op stapel: van 32 afdelingen teruggaan naar 10 profielen, profieldelen in het landelijk examen en keuzedelen in het schoolexamen.

 • Decanenkringen

  KringDe secties VMBO-MBO en HAVO-VWO kennen regionale of lokale verbanden, die meestal kringen worden genoemd. In het MBO zijn deze kringen deels per ROC en deels per sector gevormd. In de kringen ontmoeten de leden elkaar geregeld om gezamenlijk informatie te vergaren en kennis te delen. De kringbesturen onderhouden een geregeld contact met hun sectiebestuur.

  Bekijk hier de lijst met kringen en contactgegevens voor vmbo

  Bekijk hier de lijst met kringen en contactgegevens voor havo-vwo

 • Doorstroomcijfers moeten onderdeel worden van kwaliteitkaart VO-scholen

   

  PERSBERICHT

  NVS-NVL juicht het toe dat het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher inzet op kwaliteit van het onderwijs. De vereniging vindt het echter een gemiste bezuinigingskans als mevrouw Bussemaker, de nieuwe minister van onderwijs, de doorstroomcijfers in het vervolgonderwijs geen onderdeel maakt van de kwaliteitseisen voor het voortgezet onderwijs.

 • Drie nieuwe eendaagse LOB cursussen in schooljaar 2015-2016

  docent voor schoolbordIn het schooljaar 2015-2016 starten we met drie nieuwe eendaagse cursussen rondom LOB: LOB en mentoraat, ouderbetrokkenheid en LOB, vernieuwing vmbo en LOB. Schrijf u voor de vakantie nog in, dan bent u verzekerd van een plek!

 • Duik eens in de cijfers!

  12. Naar betere LOB met het rapport Doorstroom cor 300x300door Suzanne Visser

  Waar zijn onze oud-leerlingen naartoe gegaan? Switchen ze vaak van vervolgopleiding? En hoeveel leerlingen bezitten inmiddels een startkwalificatie? Het rapport ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ binnen Vensters VO bevat voor elke school een schat aan gegevens. Om goede antwoorden te vinden, is het belangrijk om helder voor ogen te hebben wat je wilt weten.

 • Duik eens in de cijfers!

  12. Naar betere LOB met het rapport Doorstroom cor 300x300door Suzanne Visser

  Waar zijn onze oud-leerlingen naartoe gegaan? Switchen ze vaak van vervolgopleiding? En hoeveel leerlingen bezitten inmiddels een startkwalificatie? Het rapport ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ binnen Vensters VO bevat voor elke school een schat aan gegevens. Om goede antwoorden te vinden, is het belangrijk om helder voor ogen te hebben wat je wilt weten.

EasyTagCloud v2.8

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top