41 items tagged "dvdz2016"

 • A-Vision

  A vision slogan grootA-VISION is een onderwijsadviesbureau dat zich richt op onderzoek, advisering en training bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken en heeft zich als testuitgever gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale, adaptieve tests en online testplatforms.

  Wij bieden het VO digitale instrumenten en rapportagevormen waarmee de leerling optimaal gevolgd en begeleid kan worden.  De leerling krijgt hiermee meer zicht op zijn krachten en kansen, wordt meer betrokken bij het eigen ontwikkelingsproces en kan zijn keuze voor een sector, profiel, vervolgopleiding of beroep beter motiveren.

  Regie, bij wie? Onderzoek waar ons aanbod u kan ondersteunen in uw werk als zorgcoördinator in de veranderende zorgstructuur.  Wij informeren u graag over:
  - capaciteiten (NIO digitaal)
  - didactische vaardigheden (adaptief  ROUTE VO)
  - sociaal-emotionele problematiek (DVL/LVL)
  - inventarisatie onderwijsondersteuningsbehoefte (INVOO)
  - meervoudige intelligentie (MITT)
  - persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie (PAS Coach)
  - aangeboren voorkeuren en het potentieel van de leerling gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkeling, passende studierichtingen en beroepsprofielen (EigenWijzer)
  - inventarisatie basisondersteuning op school-, bestuur- en swv niveau (IBO)

  De Leerling Profielkaart is een rapportagevorm die op basis van testresultaten handelingsadviezen en inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling biedt en kan worden ingezet voor de begeleiding van de leerling, het opstellen van het OPP en de indicatie voor toelaatbaarheid.

 • Altra Educé

  logo educeOnderwijs is veel meer dan het overbrengen van kennis. Zeker met de komst van passend onderwijs. Hoe biedt u de ondersteuning die een leerling nodig heeft? Hoe draagt een docent bij aan de dynamiek in de klas? Inzicht in de processen die individuele en groepsproblemen in stand houden is daarbij onontbeerlijk. U heeft behoefte aan een stevige zorgstructuur die de leerling en u ondersteunen wanneer dat nodig is. Altra Educé zorgt met gerichte ondersteuning, advies en interventies dat scholen, docenten en zorgcoördinatoren nog meer kwaliteit kunnen bieden.

  Altra Educé is onderdeel van Altra Onderwijs & Jeugdhulp. Altra heeft tientallen jaren ervaring in het combineren van onderwijs met jeugd & opvoedhulp. Een unieke combinatie. Altra heeft eigen scholen voor speciaal onderwijs en helpt leerlingen in hun ontwikkeling. Zowel op school als thuis. Altra Educé gebruikt deze kennis en ervaring van Altra bij de begeleiding van schoolteams in het reguliere onderwijs. Samen zorgen we dat een kind de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Altra Educé helpt u, uw school en uw team om dat te bereiken. Praktisch, met concrete handvatten. Uw vraag, in combinatie met een concreet geformuleerd eindresultaat, bepaalt ons aanbod. Voor een duurzaam resultaat voor school, docent en leerling.

 • Augeo

  AUGEOVERSTERKTAugeo wil ouders en kinderen in de knel vooral bereiken via de mensen om hen heen. Dus via hun familie, buren en vrienden, en via mensen die met ouders en kinderen werken, zoals leerkrachten en huisartsen. We ontwikkelen producten die hen helpen stressvolle en bedreigende opvoedsituaties te signaleren en bij te dragen aan oplossingen. We investeren daarin met onze kennis, betrokkenheid, ervaring en geld.

 • Boom test Onderwijs

  Boom test OnderwijsBoom test Onderwijs geeft tests, toetsen en vragenlijsten uit voor het basis- en voortgezet onderwijs, voor (ortho)pedagogen en kinder- en jeugdpsychologen. De drijfveer is toetsen op maat: leerkrachten en docenten moeten leerlingen kunnen toetsen op het moment dat zij eraan toe zijn. Verder bieden wij een ruim aanbod aan producten voor diagnostiek, behandeling en second opinion. 

 • Breingeluk! En wie heeft de regie nu écht?

  BrainDe ervaring en herkenningssystemen in het brein maken geen onderscheid tussen werkelijkheid en fictie. De hierop volgende lijfelijke reacties tonen aan dat veel systemen vanuit het onderbewuste brein worden aangestuurd.

  Autonomie over je eigen ontwikkelingsproces is mogelijk maar hebben leerlingen en studenten het al niet druk genoeg met fysieke, mentale en digitaliserende processen? Wie heeft de regie nu écht?

  We gaan in 2 onlosmakelijk met elkaar verbonden interactieve delen laten zien én ervaren hoe het brein werkt, waarom je denkt en wie er eigenlijk aan het denkroer staat.

  Workshopleiders: Josephine Quartel is trainer en Lizz Harms is non-duaal coach bij doelloos gelukkig!

  Voor: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren VO en MBO

 • Bureau Onderwijsconsultenten

  Onderwijsconsulenten 2Onderwijsconsulenten en onderwijszorgconsulenten zijn landelijk kosteloos (wij worden nl. door de Rijksoverheid gesubsidieerd) inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijs(zorg)consulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing of mee te denken rondom bekostigingsvragen/problemen voor leerlingen die bv. verzorging, verpleging of toezicht nodig hebben op school.

 • Cyberpesten, neem jij de regie?

  AUGEOVERSTERKT

  Als docent, mentor of zorgcoördinator speel je een belangrijke rol in het bevorderen van sociale veiligheid op school. Veiligheid is de basis voor de ontwikkeling van leerlingen en een voorwaarde om aan leren toe te komen. Maar wat is dat: een sociaal veilige school? En wat kun je als zorgcoördinator of docent doen om een sociaal veilig klimaat te bieden in de klas en op school? In deze workshop gaan we in op de rol van de docent, de mentor en de zorgcoördinator hierbij en op het belang dat ook docenten en mentoren hierin geschoold zijn. We doen dit aan de hand van voorbeelden en casuïstiek uit onze online scholing over cyberpesten.

  Workshopleiders: Edith Geurts en Roely Drijfhout zijn inhoudsdeskundigen bij Augeo

  Voor: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren VO en MBO

  Bekijk hier de hand-out van de workshop

 • De agressietrainers

  De agressietrainersBijna 80% van het onderwijsondersteunend en het onderwijzend personeel heeft wel eens te maken met ongewenst gedrag en agressie, van zowel leerlingen als van ouders. Dat is gebleken uit onderzoek van CNV Onderwijs onder zo’n duizend medewerkers. Of het nu gaat om bedreigen, intimideren, schelden of slaan, ongewenst gedrag en agressie hebben een enorme impact op het slachtoffer en de collega’s en is onacceptabel. 

  Als experts in agressiehantering adviseren wij onderwijsinstellingen bij het formuleren van beleid als huisregels en agressieprotocollen en bij het nemen van facilitaire maatregelen om de veiligheid van de medewerkers te vergroten. Daarnaast leren wij onderwijsondersteunend en onderwijzend personeel op praktische wijze hoe leerlingen aan te spreken op ongewenst gedrag en hoe effectief en professioneel om te gaan met verbale en/of fysieke agressie. Wij leren u geen trucs maar laten u eerst ervaren wat agressie met u doet, wat uw primaire reactie is en waar uw persoonlijke grens ligt. Vervolgens leren wij u uzelf te beheersen wanneer u onder spanning staat. Pas daarna leren wij u het ongewenste gedrag van de ander te begrenzen en te beïnvloeden. Leren bij de agressietrainers is doen, ervaren en delen.

  Kijk voor meer informatie op www.agressietrainers.com of bel 088 - 5551666.

 • De positie van de zorgcoördinator binnen het zorgsysteem: Hoe krijg ik echt iets voor elkaar

  Working TogetherZorgcoördinatoren hebben vaak het gevoel dat ze tegen een muur lopen als het gaat om het realiseren van hulp en ondersteuning van leerlingen.

  Teamleiders hebben aan hen een taak gegeven en de docenten werken maar moeizaam mee. Of het is afhankelijk van de goede wil van de docent.

  In een eenvoudig model maak ik duidelijk waar de knelpunten zitten in de structuur en wat er nodig is om van docent, teamleider en zorgcoördinator een geolied team te maken, dat de onderwijsbehoeften van leerlingen als uitgangpunt hanteert.

  Ook is er veel aandacht voor de manier waarop docenten tot het (zorg-)proces kunnen worden gemotiveerd.

  Workshopleider: Albert de Boer is innovator en adviseur bij IJsselgroep Educatieve dienstverlening

  Voor: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren VO 

  Bekijk hier de hand-out van deze workshop
  Bekijk hier een flyer van Ijsselgroep

 • De regie, bij wie?

  DvdZ2016 cor1Vooruitblik: de Dag van de Zorgcoördinator 2016

  Hoe zorg je ervoor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces? En is dat voor elke leerling of student mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als zorgcoördinator als het gaat om de regie? Dat zijn vragen die op de Dag van de Zorgcoördinator 2016 centraal staan. Tijdens dit congres bezoekt u onder meer een ruim aanbod aan workshops om zelf een antwoord te vinden op deze vragen. Een aantal hoogtepunten staat alvast op deze pagina, alle informatie over de dag vindt u op www.dagvandezorgcoordinator.nl

 • Dedicon

  DediconWie heeft de regie over het lezen van een tekst in een schoolboek of toets? Nu is dat soms de leraar, want leerlingen met een leesbeperking moeten regelmatig wachten tot een tekst wordt voorgelezen. Als ze zelf lezen, komen ze niet toe aan de inhoud. Toch is die vorm van afhankelijkheid niet nodig, er zijn hulpmiddelen die het lezen en studeren ondersteunen zodat leerlingen kunnen presteren op hun eigen cognitieve niveau.

  Bij Stichting Dedicon hebben we veel ervaring met het toegankelijk maken van lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking. Voor zorgcoördinatoren en andere begeleiders uit het onderwijs is er nu ons nieuwe online kennisplatform: Goede Kennis, over toegankelijke informatie in en rondom het klaslokaal. Leerlingen, ouders, docenten en begeleiders die te maken hebben met dyslexie of visuele beperkingen kunnen hier terecht voor informatie over de educatieve producten van Dedicon en hoe je die kunt inzetten in de klas. De experts van Dedicon delen graag hun kennis over onze producten. En ze geven praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt, zowel thuis als in de klas.

 • Diatoetsen

  DiatoetsenvoorDiatoetsen zijn diagnostische taal- en rekentoetsen waarmee u bovendien de ontwikkeling van uw leerlingen kunt volgen. De toetsen zijn landelijk genormeerd voor de verschillende leerjaren vanaf groep 6 van het basisonderwijs tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De resultaten laten zien hoever een leerling is met taal en rekenen in termen van de Nederlandse referentieniveaus, voor Engels in termen van het Europese referentiekader. De digitale rapportages geven direct een beeld van hoe de leerling, de klas en de school ervoor staat. Daarnaast geven ze u handvatten voor gerichte ondersteuning van de leerling, onder andere met Diaplus, het  remediërende materiaal voor de leesvaardigheid in het Nederlands of Engels. 

 • DilemmaManager

  030216 DilemmaManager logoIn hoeverre kan een jongere regie voeren? Zelfregie begint bij inzicht in wie je bent en wat je nodig hebt. Maar hoe faciliteer je de jongere hierin? Hoe stimuleer je een jongere tot zelfregie? Het begint bij inzicht in gedrag: inzicht in wie de jongere écht is en inzicht in wie jij bent als begeleider. DilemmaManager biedt inzicht in gedrag met praktische en laagdrempelige tools die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Naast tools voor jongeren biedt DilemmaManager mogelijkheden voor professionals. Om zelf te kunnen reflecteren op de eigen rol/professie of om de methode in te zetten op school.

  www.jongerenengedrag.nl

 • Frantzen, Reehorst & van Rossum

  Frantzen Reehorst van RossumMeer regie bij de leerling – maar hoe?

  Frantzen, Reehorst & van Rossum biedt methodieken en docententrainingen waarmee dat lukt.

  Sociale competenties

  -          Positieve groepsvorming (mentorprogramma Positieve Klas).
  -          Sociale vaardigheden (Mag ik meedoen? en Zal ik me even voorstellen?).
  -          Sociale werknemersvaardigheden (Vaardig op stage; BPV-project).

   Scrum@school

  -          Didactiek voor effectief samenwerkend leren. Opbrengsten bij leerlingen: eigenaarschap, zelforganisatie, persoonlijke ontwikkeling, betere leerhouding, 21st Century Skills.

  www.sociaalvaardig.nl
  www.scrumatschool.nl

 • Gedrag als 'snuffelpaal'? Draaiboek en regie bij gedragsvraagstukken

  Reading a bookDe leraar geeft uitdagend onderwijs en stemt daarbij af op de waargenomen
 onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Leraren doen al heel veel goed. Soms
 bestaat 'handelingsverlegenheid’ met name bij gedragsvraagstukken. Uitvallers (opvallende en onopvallende leerlingen) vertellen ons hoe goed we erin slagen om passend onderwijs vorm te geven. De ondersteuner/'zoco' regisseert hoe die ondersteuning wordt gegeven en georganiseerd.
 Een draaiboek, met instrumenten voor beeldvorming en een steunstructuur, is hierbij welkom.

  Workshopleider: Erik van Meersbergen is oa docentopleider master SEN bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master SEN Tilburg

  Voor: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren VO en MBO

  Bekijk hier de hand-out van de lezing

 • Gelukskoffer

  GelukskofferKinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling. Dat is de missie van de Gelukskoffer. Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf en de ander te leren kennen en vertrouwen, de basis om krachtig en positief in het leven te staan.

  Gelukskoffer biedt trainingen aan voor o.a. kindercoaches, zorgcoördinatoren,  gedragsspecialisten, intern begeleiders, die individueel of in kleine groepjes (maximaal 6) kinderen begeleiden.

  De methodiek is een ontdekkingsreis (6 bijeenkomsten voor het kind en 1 ouderbijeenkomst) waarin het kind op zoek gaat naar zijn eigen kracht, zijn eigen mogelijkheden en de invloed die het heeft op zijn manier van denken. Een bewezen effectieve kant-en-klare interventie gebaseerd op de positieve psychologie te gebruiken bij kinderen (van 8 t/m 12 jaar) met als doel:

  o      vergroten van zelfvertrouwen 

  o      bewust worden en stimuleren van de eigen kracht 

  o      een positief zelfbeeld  

  o      ontdekken van eigen invloed op geluksgevoel 

  o      verantwoordelijkheid nemen 

  o      ontdekken van de eigen talenten 

  o      verbeteren van de sociale omgang                  

  Pas als het goed gaat met het kind zelf, kan het goed zijn voor een ander en de wereld om zich heen.

  Ons doel? Ieder kind in zijn kracht! 

 • Handreiking gegevensuitwisseling voor scholen die samenwerken met externe partners

  145149313 c9c75df6f8 zTijdens deze lezing krijgen deelnemers informatie over de nieuwe handleiding ‘Gegevens uitwisseling voor scholen die werken met externe partners’. Een school werkt samen met diverse partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar, jeugdgezondheidszorg, Jeugd-GGZ, gemeente, politie, en wijkteams/CJG’s. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. Er zijn vaak vragen over wat de school en de externe partners wel en niet mogen uitwisselen, zowel in een multidisciplinair overleg als bilateraal.

  Daarnaast zullen deelnemers uitwisselen over hoe je ouders en leerling meer regie kan geven over hun eigen gegevens en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende partners.

  Workshopleiders: Mirthe Maessen is jurist gespecialiseerd in gezondheidsrecht (bij Zorg voor recht) en Chaja Deen is programmaleider verbinding onderwijs-jeugd NJi.

  Voor: Beginnende en ervaren zorgcoördinatoren VO en MBO

 • Ijsselgroep

  logo IjsselgroepIJsselgroep is van ‘wat werkt’ in het klaslokaal. We helpen de onderwijspraktijk innoveren en richten ons op het vergroten van het vakmanschap van de leerkracht en de interactie met het kind. Leerkracht moet weer een geuzennaam worden. Maar dan moeten leerkrachten wel de gereedschappen geboden worden om het vak naar een hoger plan te tillen. IJsselgroep wil en kan daar een effectieve bijdrage aan leveren.

   

 • IntoWords

  visiriaEffectieve ondersteuning bij lezen en schrijven: IntoWords

  IntoWords ondersteunt leerlingen met (o.a.) dyslexie goed bij hun lees- en schrijfproblemen en draagt bij aan de zelfredzaamheid. IntoWords is laagdrempelig en thuisgebruik is inbegrepen. Er is IntoWords voor o.a Windows, Chromebooks en Android-tablets. Met IntoWords kan de leerling zich richten op de inhoud van de tekst. Het doet er niet toe of teksten gemakkelijk of moeilijk zijn, IntoWords leest vrijwel alles voor. IntoWords ondersteunt ook bij het schrijven bijvoorbeeld door een woordenlijst, of een hele slimme woordvoorspeller. Op zoek naar effectieve ondersteuning? Kijk voor meer informatie op www.IntoWords.nl

 • IVIO@School

  IVIO2IVIO@School biedt afstandsonderwijs aan kinderen met lichamelijke en fysieke belemmeringen.

EasyTagCloud v2.8

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top