20 items tagged "www.lob-vo.nl"

 • Ambassadeursscholen menukaarten op een rij

  logo project stimulering lobDe ambassadeursschool helpt de partnerschool als ervaringsdeskundige bij het toepassen van de good practice in de eigen omgeving. Als geen ander zijn zij in staat de partnerschool op het spoor te zetten van een goed werkende aanpak, te behoeden voor valkuilen en hen van school tot school te adviseren tijdens de duur van het traject.

 • De sterke LOB-mentor en de sterke LOB-vakdocent

  Docenten. met mapIn 2012-2013 vond een uniek samenwerkingsproject plaats in het netwerk Vo-Ho West-Brabant, waar studieloopbaanbegeleiders en docenten van het hbo de mentoren en vakdocenten van de havo ontmoeten. De centrale vraag hierbij was: Hoe kan het LOB-klimaat op scholen versterkt worden door de kennis en vaardigheden van de vakdocent en de mentor op dit terrein te vergroten? De successen en valkuilen van dit project worden in onderstaande notitie nader belicht.

 • Gadgets om ouders te betrekken bij LOB

  logo project stimulering lobOuders spelen een belangrijke rol in de loopbaanoriëntatie van leerlingen. Hoe kan je als school ouders betrekken bij LOB? Hoe help je ouders bij het voeren van een reflectiegesprek met hun kind? Hoe bespreek je interesses en eigenschappen? Passen die ook bij de (beoogde) sector- of studiekeuze? Het project Stimulering LOB heeft vier handige gadgets ontworpen voor in de klas en aan de keukentafel.

 • Handreiking doorstroomcijfers en instructiefilm

  logo project stimulering lobDoorstroomcijfers en de analyse hiervan zijn een belangrijk hulpmiddel voor een school om te werken aan de verbetering van het LOB beleid. Via Vensters VOen Scholenopdekaart.nl zijn de doorstroomcijfers te vinden. De publicatie 'Uw doorstroomcijfers en LOB' geeft antwoord is een stappenplan met tips en praktijkvoorbeelden, voortgekomen uit een pilot die in 2012 op een vijftal scholen heeft gedraaid in samenwerking met Oberon. 

 • Havo Carrousel

  logo project stimulering lobHet project 'Havo carrousel' was gebaseerd op het beproefde loopbaanoriëntatie instrument vmbo carrousel. Het Carrousel-concept is in 2005 bedacht door een aantal vmbo scholen in de provincie Groningen, Drenthe en Calibris. De havo carrousel houdt in dat leerlingen in havo 4 drie keer per schooljaar in contact worden gebracht met het vervolgonderwijs of de beroepspraktijk.

 • LOB en sociale media

  Jongen tablet cc U.S.Army Free online tutoring webformaatBijna alle Nederlandse jongeren zijn actief op social media. Sociale media worden echter maar nog beperkt ingezet voor LOB. Ook leerlingen weten nog niet zo goed hoe zei profijt kunnen hebben van Social Media voor LOB. Hier zijn enkele artikelen / publicaties opgemomen over LOB en sociale media.

 • LOB-begeleidingsvaardigheden

  logo project stimulering lobTijdens een conferentie met schoolleiders, decanen en begeleiders over LOB hebben zij de volgende competenties en vaardigheden aangegeven die professionals in onderwijs nodig hebben om LOB goed uit te voeren: DOWNLOAD SHEET

 • Loopbaanbox

  logo project stimulering lobDe loopbaanbox is een praktisch instrument vol hulpmiddelen en achtergrondinformatie om LOB een passende plek te geven binnen uw onderwijsorganisatie. De loopbaanbox is in 2011-2012 ontwikkeld door de VO-Raad in het kader van het project Stimulering LOB, maar zeker nog actueel en relevant. 

  Hieronder kunt u de volledige inhoud downloaden.

 • Masterclass LOB in havo-vwo en leeropdrachten

  logo project stimulering lobHoe begeleid je havo-vwo leerlingen bij loopbaanoriëntatie en bij het maken van een opleidingskeuze? Welke mogelijkheden heb je binnen het mentoraat/decanaat, binnen het primaire proces van de vaklessen en binnen extra-curriculaire activiteiten om LOB op een hoger plan te krijgen? LOB-coördinatoren/decanen in het havo-vwo hebben in 2012 de mogelijkheid gehad een gratis vijfdaagse Masterclass te volgen die het project Stimulering LOB van de VO-raad eenmalig aanbood.

 • Mentoren en ouders, partners in studiekeuze

  logo project stimulering lobHet speerpunt van dit project was de deskundigheidsbevordering van mentoren, met specifieke aandacht voor ouderbetrokkenheid. Het project heeft een training ontwikkeld voor mentoren van bovenbouw havo-vwo.

 • Onderzoek LOB en Studiesucces

  logo project stimulering lobOp verzoek van de VO-Raad heeft ResearchNed een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en naar de effecten van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in havo en vwo. Daartoe is een serie vragen over LOB toegevoegd aan de Startmonitor, het landelijke eerstejaarsonderzoek in hbo en wo.

 • Onderzoeken en publicaties ouderbetrokkenheid bij LOB

  logo project stimulering lobElke leerling in het voortgezet onderwijs maakt keuzes die belangrijk zijn voor zijn of haar verdere loopbaan. Ouders blijken daarbij de belangrijkste beinvloeders en gesprekspartners van het kind te zijn. Maar uit welk onderzoek, ervaring of evaluatie blijkt dat ouders zo belangrijk zijn bij het kiezen en bepalen van de loopbaan? In onderstaande documenten en de literatuurlijst kan je achterhalen waarom ouders zo'n prominente plaats innemen.

 • Parktijkverhalen

  logo project stimulering lobHet project Stimulering LOB heeft door de jaren heen een groot aantal praktijkverhalen en good practices uit scholen verzameld en gepubliceerd. Hieronder kunt u ze downloaden.

 • Rapportage Monitor LOB

  logo project stimulering lobDe VO-raad heeft Oberon gevraagd de ontwikkeling in LOB-beleid en LOB-activiteiten op vo-scholen in beeld te brengen. Dat doen we met de monitor LOB.

 • Samenwerken aan een goede overgang van voortgezet naar hoger onderwijs

  logo project stimulering lobVoor effectieve LOB is het belangrijk dat de scholen en andere instellingen voor voortgezet en hoger onderwijs goed samenwerken. In 2011-2012 hebben vijf projecten van de pilot LOB vo-ho plaatgevonden, waarbij samenwerkingsverbanden uit het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs hebben gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoer van gezamenlijkeloopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB ) activiteiten. Inzichten vanuit de pilot LOBvo-ho worden in de brochure 'Samenwerken aan een goede overgang van voortgezet naar hoger onderwijs' gepresenteerd en geïllustreerd met praktijkverhalen vanbetrokken projectleiders, decanen, schoolleiders en studie-adviseurs.

 • Stimulering LOB: een dozijn aan opbrengsten

  logo project stimulering lobEen overzicht van de belangrijkste opbrengsten van het project Stimulering LOB van de VO-raad, met links naar belangrijke websites, publicaties en berichten.

 • Studiekeuzecheck: de eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

  logo project stimulering lobSinds 2014 zijn studenten verplicht om een studiekeuzecheck te doen wanneer de instelling dat aan ze vraagt. Omgekeerd moeten hogescholen en universiteiten een studiekeuzecheck aanbieden wanneer studenten daarom vragen. De studiekeuzecheck moet helpen om erachter te komen of een opleiding daadwerkelijk bij de (toekomstige) student past.

 • Vijf LOB-arrangementen havo-hbo

  logo project stimulering lobDe opbrengst van de LOB-ontwikkelteams

  In 2012 heeft het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad het initiatief genomen om de oprichting en ontwikkeling van vijf LOB-ontwikkelteams te stimuleren. Van deze LOB-ontwikkelteams maakten steeds een hogeschool en vier à vijf havo afdelingen van vo-scholen deel uit. Met dit initiatief beoogt de VO-raad een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de overgang havo-hbo.

 • Voorbeelden LOB-plan

  logo project stimulering lobMet een LOB-plan zorg je dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat iedereen weet wat hij moet doen. Het geeft inzicht en overzicht in wat je wilt bereiken en wat er allemaal moet gebeuren. Daarnaast is het een soort draaiboek en geeft het als zodanig handvatten om te handelen. Ook kun je het gebruiken om nieuwe medewerkers snel duidelijk te maken hoe jouw school over LOB denkt en wat er allemaal ondernomen wordt.

 • Wat verwachten scholieren van...

  logo project stimulering lobIn het landelijk onderzoek 'Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan' van LAKS (uitgevoerd door OIG) hebben scholieren hun wensen ten aanzien van LOB verwoord. Hieronder vindt je het eindrapport en de samenvatting van de verschillende onderdelen.

EasyTagCloud v2.8