8 items tagged "ouderbetrokkenheid"

 • [Blog] Aanbevolen voor leerlingen, decanen en ouders

  vraagteken puzzelstukjesEen zeer belangrijke component van het decanenwerk is het geven van informatie aan leerlingen en ouders. De hoeveelheid aan internet bronnen is groot en ik weet dat veel decanen op hun schoolsite links hebben opgenomen voor leerlingen en ouders. Daarom hier enkele aanbevelingen. 

 • [Blog] Ambassadeur vanuit ouderbetrokkenheid

  Docenten. met mapDrie weken geleden mocht ik als netwerkbegeleider van het Buitenhout College aanwezig zijn bij de afsluitende bijeenkomst van het project LOB Ambassadeurs. Tijdens dit project werd een ambassadeursschool gekoppeld aan een partnerschool en fungeerde deze als ervaringsdeskundige bij het toepassen van een LOB good practice in de eigen omgeving.

 • Gadgets om ouders te betrekken bij LOB

  logo project stimulering lobOuders spelen een belangrijke rol in de loopbaanoriëntatie van leerlingen. Hoe kan je als school ouders betrekken bij LOB? Hoe help je ouders bij het voeren van een reflectiegesprek met hun kind? Hoe bespreek je interesses en eigenschappen? Passen die ook bij de (beoogde) sector- of studiekeuze? Het project Stimulering LOB heeft vier handige gadgets ontworpen voor in de klas en aan de keukentafel.

 • Loopbaanbox

  logo project stimulering lobDe loopbaanbox is een praktisch instrument vol hulpmiddelen en achtergrondinformatie om LOB een passende plek te geven binnen uw onderwijsorganisatie. De loopbaanbox is in 2011-2012 ontwikkeld door de VO-Raad in het kader van het project Stimulering LOB, maar zeker nog actueel en relevant. 

  Hieronder kunt u de volledige inhoud downloaden.

 • Mentoren en ouders, partners in studiekeuze

  logo project stimulering lobHet speerpunt van dit project was de deskundigheidsbevordering van mentoren, met specifieke aandacht voor ouderbetrokkenheid. Het project heeft een training ontwikkeld voor mentoren van bovenbouw havo-vwo.

 • Onderzoeken en publicaties ouderbetrokkenheid bij LOB

  logo project stimulering lobElke leerling in het voortgezet onderwijs maakt keuzes die belangrijk zijn voor zijn of haar verdere loopbaan. Ouders blijken daarbij de belangrijkste beinvloeders en gesprekspartners van het kind te zijn. Maar uit welk onderzoek, ervaring of evaluatie blijkt dat ouders zo belangrijk zijn bij het kiezen en bepalen van de loopbaan? In onderstaande documenten en de literatuurlijst kan je achterhalen waarom ouders zo'n prominente plaats innemen.

 • Steunpunt Passend Onderwijs stimuleert invoering passend onderwijs

  IMG 7858 kleinEind januari 2015 heeft onderzoeksbureau Oberon in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs het onderzoeksrapport ‘Aan de slag!’ opgeleverd. Het rapport betreft een inventarisatie over de wijze waarop het onderwijsveld ondersteund wil worden rond de professionalisering van de docenten m.b.t. de invoering van passend onderwijs. Een van de punten is het stimuleren van het gesprek binnen de school over het passend onderwijs en specifiek het gesprek over de vertaling van het ondersteuningsprofiel (papier) naar de praktijk.

 • Stimulering LOB: een dozijn aan opbrengsten

  logo project stimulering lobEen overzicht van de belangrijkste opbrengsten van het project Stimulering LOB van de VO-raad, met links naar belangrijke websites, publicaties en berichten.

EasyTagCloud v2.8