Blog

Selectie in volle gang

Out Into the World College Graduation Explore Aaron HawkinsBij de circa 100 opleidingen met een numerus fixus is de selectie in volle gang. De eerste geluiden van stressende leerlingen komen al binnen. In december 2015 schreef ik hier de blog: De loting voorbij… Stress tegemoet! over. Voor de leerlingen die vaak SE-weken hebben moeten combineren met pittige toelatingstoetsen is nu het wachten op 15 april. Dan moeten de instellingen immers de rangnummers bekend maken.

Stand van zaken: motie Duisenberg

IMG 0650 TL 250In november is een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om ‘in samenspraak met de betrokken organisaties, de VO-raad en alle sectororganisaties in het vervolgonderwijs tot landelijke normen te komen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten minimaal moeten voldoen, en de uitwerking hiervan voor het meireces van 2017 met de Kamer te delen’.

Op 16 maart hebben vertegenwoordigers van NVS-NVL en VvSL gesproken over deze motie, zodat wij goed voorbereid zijn op de uitnodiging van het ministerie van OCW voor een bijeenkomst die wij binnenkort verwachten. 

Studiekeuzecheck, numerus fixus en baankansen

andrea S checkmark on circle 1 300pxbStudiekeuzecheck
Het langverwachte rapport van het onderzoek naar de studiekeuzecheck is uit. Het rapport telt bijna 100 pagina’s met heel veel data, maar het trekken van conclusies viel niet mee.

Oproep aan vmbo-decanen: denk mee over een nieuw studie- en beroepskeuzeportal voor het mbo

SBBBeste decanen en loopbaanbegeleiders uit het vmbo,

Het SBB heeft jouw hulp nodig om invulling te geven het MBO portal. SBB is voor veel decanen bekend door zijn lesbrieven en beroepenfilmpjes 'Beroepen in Beeld'. Het SBB wil een MBO portal bouwen voor vmbo, mbo, ouders en decanen, maar ook bedrijfsleven. 

Een leven lang leren, numerus-fixus opleidingen en schakelprogramma's mavo-havo

Jon S Newspaper BWHet juiste antwoord op een leven lang leren

Onder deze titel staat een interessante bijdrage van Vivian Hemmelder op de website van de  stichting Nationale Denktank. Deze organisatie bestaat uit twintig jonge academici die vanuit verschillende disciplines de voorgelegde maatschappelijke problemen verkennen. De snel veranderende situatie op de arbeidsmarkt vraag om flexibilisering en daarom is de kernzin: “we moeten ons niet langer richten op het onderwijzen, maar op het bewijzen van kennis”. 

Update van de oktoberbrief

5242232008 18b2d0efd2 z 1De oktoberbrief wordt elk jaar door Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan alle examenleerlingen gestuurd die mogelijk doorstromen naar het HO. Door enkele wijzigingen is de brief pas in november bij de leerlingen op de mat gevallen. De communicatie naar de scholen is onduidelijk en soms weten decanen niet dat de brief verstuurd is. Mentoren van de examenklassen hebben vaak helemaal geen weet van het bestaan van deze brief. 

Doorstroomrecht van VMBO GL/TL leerlingen

IMG 0650 TL 640x640Op 8 november werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen van het kamerlid Vermue c.s. De adviesgrens van een 6,8 gemiddeld op het diploma wordt als een belemmering gezien en de indienster “verzoekt de regering om, in de wet een doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo vast te leggen en met meer maatwerk en begeleiding perspectief te bieden op een soepele en kansrijke doorstroom van vmbo naar havo”.

Onderwijs 2032, opbrengsten uit de verdiepingsfase

Docenten. met mapHet rapport van de commissie Schnabel heeft geleid tot een discussie met de Onderwijs Coöperatie die constateerden dat de gemiddelde inbreng van de vakdocenten erg laag was geweest. Naar aanleiding van deze reactie werd de zogenaamde verdiepingsfase gestart.

De voortgang van het plusdocument

4411147689 272918d166 zEr zit voortgang in de vormgeving van het plusdocument. In het sectorakkoord is afgesproken dat dit document er zou komen, maar het is nog steeds niet duidelijk wat er in zou moeten komen en waarom het er zou moeten zijn. De discussie over het civiel effect speelt ook binnen de VO-raad die binnenkort met een voorstel gaat komen. Waarom zou je zo’n plusdocument instellen? Wat moet het opleveren?

Motie over LOB naar aanleiding van studiekeuzechecklist aangenomen

https://www.flickr.com/photos/risastla/2879701167/in/photostream/Hieronder vindt u de letterlijke tekst van de motie die op 8 november 2016 is aangenomen in de Tweede Kamer. Dit is het eindresultaat van een initiatief dat al in juni 2016 is ingezet met het presenteren van de studiekeuzechecklist samen met ISO, LAKS, VVD (Duisenberg), CDA (Rog), PvdA (Mohandis) en de NVS-NVL.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top