Kan een gebrek aan ouderbetrokkenheid ook ouderbetrokkenheid zijn? Kijkend naar mijn onderwijscarrière denk ik van wel. Mijn beste vriend Bart en ik waren aartslui op de middelbare school. Mijn vader kwam die van Bart wel eens tegen op het gemeentehuis van Westerveld. Bart woonde in Vledder, een dorp verder dan het mijne, Wapse. Die malle namen horen niet in de context van dit kleine betoog, maar ik wilde ze je niet onthouden. ‘Gaat het goed met Pim op school?’ vroeg de vader van Bart dan aan de mijne. Hij had, volgens mijn vader althans, dan een licht bezorgde ondertoon in zijn stem, vrezend dat ons gebrek aan motivatie en inzet zou leiden tot… tot wat eigenlijk? Dat we zouden blijven zitten? Naar een lager schoolniveau zouden moeten? Dat we aan de drugs zouden raken en in de criminaliteit zouden belanden? ‘Ik heb geen flauw idee’, zei mijn vader dan met enig plezier in zijn stem. Hij koketteerde er juist graag mee dat hij mij helemaal niet wilde sturen; dat alle gevolgen van mijn acties – of  gebrek aan acties – door mij en mijzelf alleen gedragen  moesten worden. ‘Die Pim gaat vroeg of laat nog wel eens op zijn bek’, zei m’n moeder nog wel eens hoopvol. Niet omdat ze mij een eikel vond, maar omdat ik ondanks die luie aard overal mee weg kwam en nooit onvoldoendes haalde. Een keertje falen zou goed voor me zijn, zo vond ze. Mijn studiekeuze heb ik zelf gemaakt op basis van redelijk verkeerde motieven. Daarover schreef ik op deze plek al eerder. Mijn ouders lieten mij volkomen vrij. Waren ze dan compleet niet betrokken? Natuurlijk wel. Want áls ik dan een keer op ‘mijn bek’ was gegaan, om m’n moeder maar even te citeren, dan had ik een warm nest gehad waarin ik liefdevol zou zijn opgevangen. ‘Ouderparticipatie is iets anders dan ouderbetrokkenheid’, als ik redacteur Marjolein van Breda-Souman mag quoten in haar mooie artikel op pagina 32. Een gebrek aan betrokkenheid was in mijn geval helemaal geen gebrek aan betrokkenheid. Mijn ouders vonden alleen dat ik ’t zelf moest uitvinden en achteraf is ’t heus wel goed gekomen, anders had ik dit stukje tekst ook niet kunnen tikken. Trouwens, met Bart is het ook goed gekomen.