Onderwijs in Coronatijden: ‘Wat een gedoe’, hoor je ‘men’ verzuchten. Thuis werken én de kinderen lesgeven, docenten moeten ineens maatwerk leveren van achter de computer en hoe werkt passend onderwijs op afstand? Hoe geef je loopbaanadvies op afstand? Het vergt heel wat van ons creatieve vermogen, laat staan van ons uithoudingsvermogen. Dat is de ene kant van het mes, maar het snijdt aan twee kanten (wat eigenlijk een dooddoener is; heb je ooit een mes gezien dat aan één kant sneed?). Op ons bureau, voordat het in lock down ging, hoorde ik dat er ineens beslissingen worden gemaakt op scholen, waar normaal gesproken vijf jaar over vergaderd moet worden. Ineens kunnen er dus wél knopen worden doorgehakt. Wie weet schept het precedent voor de toekomst en wordt het onderwijs ooit wel kampioen knopen doorhakken, nu er ook voordelen zijn in tijden van nood? Ook voor de digitalisering van ons onderwijs is het niet slecht. Digitale geletterdheid van onderwijspersoneel piekt! Elke wolk heeft een zilveren randje, om het Engelse spreekwoord maar eens letterlijk te vertalen. Voorts dank aan Jan Ruigrok, die in allerijl een artikel schreef over de Coronacrisis. Op pagina 23 gaat hij in op de school als een veilige omgeving, die nu juist plots is weggevallen. Dat  is lastig, zeker voor leerlingen voor wie thuis geen veilige  omgeving is. En hoe herstel je de school als veilige omgeving, nu iedereen zo lang moet thuisblijven? ‘Ongevraagd en ongewild krijgen we unieke kansen leerlingen hierin te ondersteunen’,  zo concludeert hij het stuk. Deze Bij de Les gaat verder over maatwerk in het onderwijs. Maatwerk in aansluiting naar het vervolgonderwijs, maatwerk in praktijkleren, maatwerk van een docent op het mbo en maatwerk dat juist door de inspectie wordt tegengewerkt (dat laatste is een verhaal met een goed einde). De vraag om maatwerk is gr00t en zeker binnen LOB en passend onderwijs moet dit een grote rol spelen. Gelukkig staat de NVS-NVL voor beroepsgroepen die daarvan zelf de noodzaak goed inzien. En die dat juist in deze tijden als geen ander weten toe te passen.