Een LOB-plan maken dat past bij je eigen school

In september 2020 werd het Online Leertraject LOB van de NVS-NVL en VvSL gelanceerd. Een volledige online cursus voor decanen, loopbaanbegeleiders en loopbaancoördinatoren waarin acht modules met verschillende LOB gerelateerde onderwerpen aan de orde komen. Deelnemer Ivonne van Berkum vertelt in dit artikel over haar ervaringen.

Ivonne van Berkum, loopbaanbegeleider/loopbaan- coördinator en schoolloopbaancoach was de eerste cursist van het nieuwe Online Leertraject LOB. Van Berkum is vanaf 2011 werkzaam als school- loopbaancoach (SLC) waarbij het accent ligt op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten in het V(S)O. De laatste jaren is er binnen de functie van de SLC steeds meer aandacht voor LOB in relatie tot de overstap naar vervolgonderwijs.

Van Berkum werkt op het Experience College in Rotterdam. Een nieuwe school die is voortgekomen uit Melanchthon Mathenesse en de Gijsbert Karel van Hogendorpschool. Van Berkum is dit schooljaar gestart met het Online Leertraject LOB. Een mooie gelegenheid om in de nieuwe school aan de slag te gaan met een integraal plan LOB. In het Experience College starten de leerlingen sinds dit jaar met een mediamavo. Hoe mooi is het om deze nieuw aangeboden LOB-leerlijn te koppelen aan de modules van het Online Leertraject LOB!

Neuzen dezelfde kant op

Van Berkum: ‘Op een kleine school met ongeveer 500 leerlingen, is het fijn werken met mijn collega’s.’ Voorheen werkte Van Berkum twee dagen in de week om LOB in de school te brengen en uit te voeren. Nu ziet zij meer mogelijkheden om LOB in

het curriculum te verweven. ‘In mijn LOB-taken zag ik dat mentoren steeds meer op mij terugvielen en dat veel taken op mijn bord kwamen. Ik vind juist het samenwerken met mentoren en vakleerkrachten een belangrijke factor bij LOB. Het is mooi als er straks een plan ligt waar we allemaal aan en mee kunnen werken. Dat plan draagt bij aan het draagvlak vanuit de directie.’ Voor van Berkum zijn de onderwerpen in het Online Leertraject niet nieuw, maar het traject geeft wel een wake-up call. Ze werkt als loopbaanbegeleider/loopbaancoördinator al jaren met thema’s als ouderbetrokkenheid en samenwerking met externe partijen. Dit zijn een paar van de onderwerpen die in de online cursus aan de orde komen. Van Berkum: ‘De reden dat ik hieraan deelneem, is de verdieping en de theoretische stukken. Daarnaast werk je door het volgen van de modules naar een compleet LOB-plan. De visie is bijvoorbeeld wel nieuw voor me als onderdeel van het Online Leertraject. Dat past juist bij onze nieuwe school want we werken nu met een nieuwe visie. Er is draagvlak voor LOB en daar kan de kennis vanuit dit Online Leertraject LOB veel aan bij- dragen. Er ligt dan straks een onderbouwd plan LOB dat in het curriculum verweven kan en gaat worden.

Scholing voor iedereen

Van Berkum is zich steeds meer bewust dat er scholing moet komen voor iedereen binnen de school. Het voeren van loopbaangesprekken hoort niet alleen bij een loopbaanbegeleider/loopbaancoördinator. Ook informeren over wat LOB is, wie er bij kan helpen, welke suggesties er zijn voor de lessen, welke activiteiten er ingezet kunnen worden, zijn onderdelen die LOB sterker kunnen maken als we met zijn allen de schouders eronder zetten, aldus van Berkum. ‘Het zou mooi zijn als er workshops komen over leren reflecteren en hoe je LOB in je vak inzet. Die vaardigheden mogen vergroot worden bij mentoren. Door de modules kan ik de kennis overbrengen aan mijn collega’s. Het gaat om de LOB-vaardigheden die niet alleen bij de mentoren, maar ook bij vakleerkrachten nog verder ontwikkeld kunnen worden.’

De voor- en nadelen

Van Berkum: ‘Het werken met de modules heeft het grote voordeel dat je in je eigen tempo kan werken. Je tijd zelf indelen en weten dat er een coach op de achtergrond is waar je gericht vragen aan kan stellen, is fijn. Daarnaast is er toch ook een bepaalde gezonde druk. Je weet dat je aan de slag moet. Ik richt me erop dat ik maandelijks een module af heb. Versnellen is natuurlijk ook mogelijk.’ De rol van de coach is hierin een begeleidende. Deze vraagt met regelmaat naar de stand van zaken en één keer in de maand komt er feedback op de eindopdracht. Die wordt verwerkt in de eindopdracht en kun je gebruiken bij de laatste module waar het integrale plan geschreven wordt. Van Berkum: ‘Ik weet waar mijn kracht ligt en door het maken van deze modules ben ik me er weer bewust van. Ook dat is een groot voordeel van het Online Leertraject LOB.’ Van Berkum ziet op dit moment geen enkel nadeel. ‘Het is een één op één traject. Misschien is het gemis wel dat ik niet kan sparren met anderen over bij- voorbeeld LOB-activiteiten.’ De praktijkvoorbeelden zijn er om voor de eigen school ideeën op te doen. De verdiepingsvragen zijn handig om mee te nemen waar je als school staat. De ene cursist zal daar wat langer bij stilstaan dan de ander.

Aanbevelen

Van Berkum zou de cursus zeker aanbevelen bij andere decanen/loopbaanbegeleiders. Van Berkum: ‘Het contact is makkelijk te leggen met de NVS-NVL. Er is een mogelijkheid om de gratis module eerst te doorlopen. Dat maakt het fijner om de afweging te maken of je het hele traject wilt doen. Ik heb de cursus gevonden via internet. Zelf vind ik het belangrijk dat het Online Leertraject LOB onder de aandacht gebracht wordt bij de schoolloopbaancoaches. Dit zijn coaches die leerlingen helpen bij de overstap van het vo naar het vervolgonderwijs. Zij zorgen er- voor dat het aantal schoolverlaters minimaal is. Ook voor hen zou het Online Leertraject LOB een mooie aanvulling zijn.

Meer weten over het Online Leertraject LOB? Kijk dan op: nvs-nvl.nl/academie