Vanaf volgend schooljaar zullen de NVS-NVL en de VvSL verder gaan als één nieuwe vereniging. Met de steun van de leden is de weg vrijgemaakt voor een nieuwe toekomstbestendige en krachtige vereniging. In dit artikel lees je meer over de achtergronden van het samenkomen van beide verenigingen en kijken we vooruit naar hoe de nieuwe vereniging eruit komt te zien.

Het waarom van samen

De VvSL (Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders) en de NVS-NVL (Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders) werken al enkele jaren en in toenemende mate nauw samen, vooral als het gaat om landelijke ontwikkelingen rondom LOB. Er blijkt meer te zijn dat de verenigingen met elkaar bindt dan dat hen scheidt. De beide verenigingen zien voor zichzelf een leidende rol als het gaat om LOB in het onderwijs. Die ambitie vraagt om één krachtige, toekomstgerichte en toekomstbestendige vereniging. De leden, het onderwijsveld en andere relevante stakeholders zijn gebaat bij één duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor LOB in het gehele onderwijs. Het bundelen van krachten stelt de verenigingen bovendien in staat een betere kwaliteit van dienstverlening te bieden aan de leden. In verkennende gesprekken hebben beide verenigingen de ambitie uitgesproken om een leidende rol in te nemen als het gaat om LOB in het hedendaagse en toekomstige onderwijs. Daarvoor is het noodzakelijk om de krachten te bundelen.

Daarnaast is er op dit moment een overlap tussen beide verenigingen; er worden dingen dubbel gedaan. Het samengaan levert tijd en geld op om te investeren in een nog betere dienstverlening en belangenbehartiging voor al onze leden. 

Tessa Leonhard, directeur van de NVS-NVL:
‘We kijken ernaar uit om samen nog meer te bereiken voor LOB op scholen en alle LOB’ers in Nederland’

Het fusieproces vanaf het begin

Na een aantal verkennende gesprekken tussen de twee besturen in 2019 zijn de voordelen van een gezamenlijke toekomst opgetekend en op 2 maart 2020 met alle leden gedeeld. Vervolgens is onderzocht hoe die gezamenlijke toekomst eruit zou moeten zien. Dat leidde tot de intentieverklaring om tot een voorstel voor een juridische fusie van de twee verenigingen te komen. Deze werd op 6 april 2020 ondertekend en gedeeld met de leden. Daarna is een stuurgroep van twee leden van de VvSL en twee leden van de NVS-NVL, samen met een onafhankelijk procesbegeleider, aan de slag gegaan met het fusievoorstel. Onderdeel daarvan is een bijeenkomst met leden geweest die konden meedenken over hoe de toekomstige vereniging eruit zou moeten zien.
Dit is het uitgangspunt geweest voor de nieuwe statuten. Verder is het fusievoornemen een vast onderwerp geweest op de vergaderingen van de ledenraad. De positieve en bemoedigende reacties hebben het vertrouwen gegeven om deze fusie door te zetten. Tijdens een stemming met beide verenigingen hebben de leden van de beide verenigingen voor de fusie gestemd.

Minette van den Bemd, voorzitter van de VvSL:
‘We zijn verheugd met de steun van onze leden. Dat is voor ons een stimulans om de fusie verder vorm te geven’

Op naar de toekomst

In de zomer van 2021 zullen de verenigingen officieel samen gaan als een nieuwe vereniging met een nieuwe naam. De vereniging zal bestaan uit vier secties: 

· LOB vmbo

· LOB havo/vwo

· mbo

· Leerlingondersteuning

Elke sectie kent een beleidsmedewerker die op het bureau werkzaam is en een sectiecommissie van leden die als inhoudelijke sparringpartners de beleidsmedewerkers voeden en ondersteunen. Het schooljaar 2021-2022 zal een overgangsjaar zijn, waarin de beide verenigingen in de nieuwe vereniging zullen integreren.  

Top 3 veel gestelde vragen over de fusie

1. Wat verandert er voor leden van de NVS-NVL?

Er komt een nieuwe vereniging met een nieuwe naam, dus alles wordt in een nieuw jasje gestoken. Voor de leden van de NVS-NVL blijft er aanvankelijk ook veel hetzelfde: het bureau, de directeur, de locatie aan de Mariahoek. Ook de meeste activiteiten zullen doorgaan: de cursussen en trainingen, de congressen, de informatievoorziening via nieuwsbrieven en tijdschrift, de aansluiting bij de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), onze bijdragen aan landelijke projecten. Wel proberen we natuurlijk te leren van de kwaliteiten van de VvSL en daarmee iets extra’s te bieden, bijvoorbeeld door te differentiëren en daarmee nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de verschillende doelgroepen. En uiteindelijk hopen we als krachtige, toekomstbestendige vereniging onze ambities te vergroten en te verwezenlijken.

2. Hoe werkt het met de contributie als er per 1 juli een nieuwe vereniging is?

De contributiefactuur voor 2021 is in januari verstuurd en (als het goed is) al betaald. Je krijgt dan ook geen nieuwe factuur na 1 juli. Pas in 2022 kun je een nieuwe contributiefactuur verwachten. Meer informatie daarover volgt later. Leden die nu al lid zijn van beide verenigingen, kunnen dit aan ons laten weten via bureau@nvs-nvl.nl  Er wordt geen geld terug gestort, maar er zal bij de nieuwe contributie-inning een correctie plaatsvinden.

3. Wat kan ik doen als ik nog vragen of opmerkingen heb over de fusie?

Vragen en opmerkingen over de fusie zijn altijd welkom. Je kunt het beste mailen naar directeur Tessa Leonhard via t.leonhard@nvs-nvl.nl

Kijk voor een volledig overzicht van de veel gestelde vragen op: nvs-nvl.nl, via ‘publicaties’ en ‘nieuws’.