Artikelen

iStock 000057998180 XXXLarge 4door Sytske Faber, Greetje Timmerman en Anne Kievitsbosch

In de zomervakantie twee weken hard aan de slag om een achterstandweg te werken: in de zomer van 2013 en 2014 organiseerden de VO-raad en CNV Onderwijs ‘zomerscholen’. Hoe zijn deze georganiseerd? Hoe effectief was deze interventie? Hoe ervoeren leerlingen de zomerschool? En wat zijn aandachtspunten voor scholen die in de toekomst van plan zijn zo’n zomerschoolte organiseren?

 

Lees meer...

12 Rob StufkensDe onderwijsdroom van... Rob Stufkens
We schrijven het jaar 2025. Voor mijn gevoel ben ik nog steeds onderweg naar Ithaka (1), zoals ik dat beschreef in mijn boek Het ABC van de Loopbaan: Ambitieus Bouwen aan Competenties (2008). De mensen met wie ik reis, denken er net zo over. Het is zelfs de vraag of we Ithaka ooit wel zullen bereiken voordat ons logboek gesloten kan worden. Wat een reis, wat een avonturen, wat een ontberingen ook, maar wat een rijkdom aan ervaringen en vergezichten.

Lees meer...

Button kleinDoor Nathalie de Heer-Heiboer

Als leraar ben je, als het goed is, van mening dat jouw vak ontzettend belangrijk en interessant is. Je bent er enthousiast over en wilt dit met je leerlingen delen. Je staat voor de klas en verwacht, vooral in de bovenbouw, dat iedereen met open mond naar jouw mooie betoog zal luisteren. Helaas… de één kijkt stiekem op z’n mobiel, de ander uit het raam en de volgende heeft wel een open mond, maar dat komt door een grote gaap.

Lees meer...

Dirk Speelman-webformaatEven voorstellen: Dirk Speelman

Sinds augustus dit jaar is Dirk Speelman aangetreden als bestuursvoorzitter van onze vereniging. Hij volgt daarmee Jan Willem Lackamp op. We stellen hem in Bij de Les aan u voor.

Lees meer...

Artikel Bij de Les Drijfzand op Bonaire jan 2015 website formaatMaartje Hendrikse vertrok naar Bonaire en ging daar vanuit het Expertisecentrum Onderwijs Zorg aan de slag op de Scholengemeenschap Bonaire. Ze vertelt over haar ervaringen. Hoe is het om in een andere cultuur te werken? En wat betekent dat voor jezelf?

Lees meer...

Prijsvraag uit 'Psychologie is de mooiste toevoeging aan ons werk' van Bij de Les december 2014

Decanoloog artikel prijsvraag jubileumcongresVeel onderwijsthema's blijven terugkeren door de jaren heen. Met Willem Gebuis keken we naar een editie van Decanoloog die hij als hoofdredacteur maakte, en zagen daarin artikelen die nog steeds actueel zijn. We dagen u uit om te raden uit wel jaar het onderstaand artikel komt. 

Lees meer...

13 gekozen mentoraatEen top vier uit een kieslijst voor mentoren

Op het Montessori Lyceum Flevoland staat de leerling centraal met al zijn (on)mogelijkheden en talenten. Vrijheid in verbondenheid in de voetsporen van Maria Montessori, dus leerlingen maken eigen keuzes binnen een vaste structuur. De mentor is daarbij de spil van de montessori-begeleiding en die mentor wordt in de bovenbouw door de leerlingen zelf gekozen. 

Lees meer...

oefening crisisteam
Oefening voor het crisisteam

Eigenlijk willen scholen er niet aan denken: dat het soms hectische, maar regelmatige schoolritme verstoord wordt door iets schokkends, iets vreselijks, iets wat iedereen in en rond de school uit het lood brengt. Hoe handel je in zo'n situatie?

Lees meer...

klok bijna 12 uurTerwijl de specialisten in ons loopbaanmetier de degens kruisen voor een nóg scherper beeld van ‘loopbaanleren’, tikt de klok voor het onderwijs door. Implementeren alleen van LOB (loopbaanontwikkeling en –begeleiding) lijkt niet voldoende; voor het duurzaam borgen hiervan is het bijna 12 uur!

Lees meer...

Keynote speaker Dag van de zorgcoördinator Manon Ruijters Zorgcoördinator, waar sta je voor?

Op 27 november bent u weer van harte uitgenodigd op de Dag van de Zorgcoördinator. Het thema van deze dag is 'Zorgcoördinator, waar sta je voor?' Hieronder blikken wij vooruit, samen met keynote speaker Manon Ruijters.

Lees meer...

Ambassadeursschool LOBHoe kunnen scholen profiteren van elkaars ervaringen op het gebied van LOB-vernieuwing? Dit schooljaar startte de VO-raad het project LOB-Ambassadeursscholen. Bij de Les laat twee ambassadeursscholen, een vmbo en een havo, aan het woord over hun good practices.

Lees meer...

Foto Frans OttenhofIn het Nederlandse voortgezet onderwijs werken zo'n 77.000 docenten en minstens de helft daarvan is ook mentor. Frans Ottenhof, onderwijsman in hart en nieren, is er zo één. Hij vertelt vanuit zijn ervaring en kennis over de rol van de mentor in school en hoe mooi, soms ook hoe lastig, dat kan zijn.

Lees meer...

De tools van LOB zijn prachtig en toch lukt het leerlingen nog steeds niet om een keuze te maken. Er zijn verschillende oorzaken en even zo veel oplossingen. Daarbij is het wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik ook voor LOB-begeleiders zelf een factor van betekenis. Uitruil van taken kan een oplossing zijn.

Lees meer...