Artikelen

WerkvormenInteractieve werkvormen om gesprekken in de klas te voeren
Op de webportal Uitdeklas.nl vinden docenten uit het vo en mbo spellen, films en andere interactieve werkvormen rondom vooroordelen, racisme en discriminatie. De website ondersteunt docenten om de soms mooie gesprekken met leerlingen aan te gaan. Bij elke werkvorm zit een handige presentatie en een simpele handleiding met tips en voorbeeldvragen.

Lees meer...

Paradigma2Instromen in het mbo is een ingewikkeld proces. Het gaat over veelal jonge mensen die wij in een belangrijke fase van hun studieloopbaan vragen om een opleiding te kiezen. Alleen: laten we hen kiezen, of maken wij de keuze voor ze? Dit is een relaas over ROC Midden Nederland, dat het instroombeleid radicaal veranderde, ruim vooruitlopend op wetgeving die in augustus in gaat. De onderwijsorganisatie herontdekte voor zichzelf wat het betekent om studenten centraal te stellen. Aan het woord is Vincent de Bijl, directeur Onderwijs & Innovatie bij ROC Midden Nederland.

Lees meer...

sluisStaan de sluizen nu open?

Over de numerus fixus is al veel gezegd en geschreven. Hoe een en ander uit zal pakken, laat zich nu nog moeilijk voorspellen. In dit artikel wordt ingezoomd op de opleidingen die voorheen een selectie hanteerden, maar daar met ingang van dit jaar mee zijn gestopt. Waarom hebben ze dat besluit genomen? En zal dit tot gevolg hebben dat zij nu overstroomd worden met nieuwe studenten?

Lees meer...

IMG 0679 TL 639x640

Op deze pagina stelt één van de drie nieuwe beleidsmedewerkers van de NVS-NVL zich aan u voor. Onze vereniging is dit schooljaar namelijk aan een toekomst begonnen waarin de NVS-NVL een meer zichtbare rol gaat spelen. Verenigd en krachtig komen wij op voor uw belangen en daarmee voor de belangen van de leerling die u bijstaat.

Lees meer...

ph8 TL 638x640

Op deze pagina stelt één van de drie nieuwe beleidsmedewerkers van de NVS-NVL zich aan u voor. Onze vereniging is dit schooljaar namelijk aan een toekomst begonnen waarin de NVS-NVL een meer zichtbare rol gaat spelen. Verenigd en krachtig komen wij op voor uw belangen en daarmee voor de belangen van de leerling die u bijstaat.

Lees meer...

IMG 0650 TL 640x640

Op deze pagina stelt één van de drie nieuwe beleidsmedewerkers van de NVS-NVL zich aan u voor. Onze vereniging is dit schooljaar namelijk aan een toekomst begonnen waarin de NVS-NVL een meer zichtbare rol gaat spelen. Verenigd en krachtig komen wij op voor uw belangen en daarmee voor de belangen van de leerling die u bijstaat.

Lees meer...

06 Vakmanschap in de 21e eeuw cor1Vakmanschap in de 21e eeuw is niet meer mogelijk zonder dat je heel goed met ict kunt omgaan. Nieuwe beroepen ontstaan, andere verdwijnen. Vakkennis en werkzaamheden veranderen steeds sneller. Wat wordt er van de toekomstige vakman en -vrouw verwacht? En wat betekent dit voor het beroepsonderwijs? 

Lees meer...

DvdZ2016 cor1Vooruitblik: de Dag van de Zorgcoördinator 2016

Hoe zorg je ervoor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces? En is dat voor elke leerling of student mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als zorgcoördinator als het gaat om de regie? Dat zijn vragen die op de Dag van de Zorgcoördinator 2016 centraal staan. Tijdens dit congres bezoekt u onder meer een ruim aanbod aan workshops om zelf een antwoord te vinden op deze vragen. Een aantal hoogtepunten staat alvast op deze pagina, alle informatie over de dag vindt u op www.dagvandezorgcoordinator.nl

Lees meer...

H.de Jonge‘Wees een verbinder’

Na negen jaar neemt directeur Harry de Jonge afscheid van de NVS-NVL. Hij gaat met pensioen en vindt dat best nog wel lastig: ‘Mijn werk? Ik ga het missen.’ Hoe kijkt hij terug op zijn tijd bij de vereniging? Waar hoopt hij dat wij over vijf jaar staan?

 

Lees meer...

brugdoor Femke Kooij-Trap

Ouders: als het goed gaat met hun kind, zijn ze vaak wat meer op afstand aanwezig. Diezelfde ouders zijn hard nodig wanneer een leerling vastloopt, ongelukkig is of gedrag vertoont dat lastig te bedienen is in een reguliere school.

Lees meer...

DLAN 0060 20160413 als slim object1 webformaatdoor Truda Zijp

Dirk Olsthoorn, columnist van Bij de Les en teamleider bij SG Rietveld van de Purmerendse ScholenGroep, geeft in dit interview zijn mening over de (on)mogelijkheid van maatwerk in het onderwijs: ‘We zijn in het onderwijs leerlinggericht. We doen van alles: remedial teaching inzetten voor rekenen of taal, maatschappelijk werk de school binnenhalen, zorgen voor opvang en extra begeleiding. Toch blijft het beperkt. In het gewone reguliere onderwijs leert iedereen vanuit een klassikale situatie. En ook nog allemaal tegelijk.’

Lees meer...

iStock 000074433813 webdoor Marinka Kuijpers, Jacqueline Kerkhoffs en Inge Kirsten

Vanaf augustus 2016 wordt loopbaanleren onderdeel van de beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Dit geeft kansen om het onderwijs zo in te richten dat leerlingen meer loopbaangericht worden voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst. Maar er zijn ook valkuilen. Het risico van een dergelijke innovatieslag is dat na een tijdje wordt geconstateerd dat het ‘niet werkt’. Niet omdat het niet kán werken, maar omdat het nooit werkzaam is gemaakt. In dit artikel beschrijven Marinka Kuijpers, Jacqueline Kerkhoffs en Inge Kirsten 10 valkuilen bij de invoering van LOB in het onderwijs.

Lees meer...