Artikelen

Anne-Marije Klijn is 25 en werkt als zorgcoördinator op de Goudse Waarden in Gouda. Hoe ervaart deze starter het in haar uitdagende rol? Vond ze het lastig om vanuit de master Orthopedagogiek in te stromen op de arbeidsmarkt? Wat zijn haar tips voor leeftijdsgenoten die haar voobeeld willen volgen?

Lees meer...

Op 1 januari 2019 gaat de verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van kracht. Vanaf dan wordt het een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Bij de verbeterde versie zijn het afgelopen jaar afwegingskaders ontwikkeld. We spreken Martenjan Poortinga, die namens de NVS-NVL de projectgroep van het afwegingskader voor het onderwijs voorzat.

Lees meer...

De jaarlijkse Kinderbijslag tot en met Studiefinanciering krijgen leden van de vereniging bij deze editie van Bij de Les gratis meegestuurd. Editie 50! Maar wie maakt ‘m eigenlijk? En van wie komt het idee oorspronkelijk? We spreken Kees Klant (87), initiatiefnemer, en Aart Hoogcarspel, die het stokje twaalf jaar geleden van hem overnam.

Lees meer...

Onderwijs heeft als doelstelling jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en heeft dus ook de taak om leerlingen te ‘leren kiezen’. In dit artikel gaat Marinka Kuijpers in op de vragen hoe deze verandering zich verhoudt tot ‘de leerling centraal’ en de cultuur waarmee we leerlingen helpen met keuzes maken.

Lees meer...

Aan het begin van dit schooljaar organiseerden decanen Ingrid van Klingeren en Anka Slot de door de NVS-NVL verzorgde LOB kick-off ‘Wat is LOB?’ op hun Van der Meij College in Alkmaar. Ieder personeelslid deed mee; van de dame van het winkeltje en de conciërge tot aan de ICT-medewerkster en de mevrouw van de servicebalie. De boodschap: iedereen op school kan een positieve bijdrage leveren aan LOB. In dit artikel vertellen vier deelnemers over de kick-off.

Lees meer...

Je wilt LOB op de kaart zetten in school. Je zit boordevol goede ideeën, maar niemand lijkt ze te willen overnemen. Stomme collega’s! Of ligt de oplossing van dit probleem misschien wel bij jezelf? Anna de Rijk vertelt over hoe je je eigen kracht en kwaliteiten in kunt zetten om draagvlak te creëren en anderen te bewegen tot veranderend gedrag.

Lees meer...

Onder de titel ‘Passen en Meten’ publiceert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in Bij de Les voorbeelden van effectieve én efficiënte uitvoering van ondersteuning aan leerlingen in het onderwijs. De bijdragen zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met professionals in scholen. Dit artikel is deel 1 uit de reeks. In de komende edities van Bij de Les publiceren we het vervolg.

Lees meer...

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vallen nog te vaak uit in het hbo of wo. Het vo en het ho werken weinig samen om die doorstroom te verbeteren. Kan dit soepeler? We vragen het aan een zorgcoördinator in het vo, een begeleider in het hbo, een scholiere uit 5 havo die extra ondersteuning nodig heeft en een hbo-student met autisme.

Lees meer...

Een leven lang leren geldt niet alleen voor de leerling maar ook voor de docent/begeleider. Met de NVS-NVL Academie bieden we cursussen en trainingen om begeleiders in het vo en mbo in hun professie sterker te maken voor de toekomst.

Door de redactie

Lees meer...

 

Vakken hoger niveau verkleindDoor maatwerk kunnen leerlingen hun talenten verder ontplooien
door Leo Molenaar

Het onderwijs is in Nederland helder geregeld. Als je op de havo zit, krijg je alleen havo-vakken. En na het met goed gevolg afleggen van je eindexamen krijg je keurig een bijpassend havo-diploma. Voor iedereen duidelijk, maar voor sommige leerlingen ook een keurslijf waar ze door beperkt worden. Daarom wordt er op steeds meer scholen geëxperimenteerd met het volgen van vakken op verschillende niveaus.

Lees meer...

7 Column 3 verkleind‘Maar dat kan toch ook gewoon een fase zijn?’
Fleur van Harmelen, freelancer, redacteur bij Expreszo.nl en vormgever

'Zou je niet liever wachten tot na je eindexamens?' Ik zie mijn moeders bezorgde blik nog zó voor me. Ik was zestien. De mensen die wisten dat ik op vrouwen viel waren op twee handen te tellen, maar ik was daar klaar mee. Ik moest en zou de kast uit.

Deze column verscheen bij het artikel Iedereen denkt in hokjes (u ook).

Lees meer...

 Robin de Puy verkleindInterview met Jannet Vaessen, schrijver van het boek IEDEREEN Inc.
door Pim Wijers // Fotocredit: Robin de Puy

Twaalf jaar geleden richtte Jannet Vaessen WOMEN Inc. op, een netwerkorganisatie die zich hard maakt voor gelijke kansen voor vrouwen in Nederland. Voor het tienjarig bestaan ervan vroeg uitgever Prometheus of zij haar bevindingen uiteen wilde zetten in een boek. Dat werd IEDEREEN Inc. De conclusie daarvan luidt: iedereen denkt in hokjes en dat is niet erg, zo lang we ons bewust zijn van de gevolgen hiervan. Als mensen op verantwoordelijke posities dit erkennen, kunnen we naar een inclusieve samenleving waarin sociale ongelijkheid afneemt.

Lees meer...

cover kleinEn aanbevelingen voor hoe het beter kan

(Dit artikel verscheen in de Bij de Les van april 2017)

In januari 2017 deden wij een oproep aan onze leden van de NVS-NVL om te reflecteren op de staat van het Passend Onderwijs. Uw input hebben wij vervolgens gekoppeld aan het onderzoek over Passend Onderwijs dat DUO uitvoerde onder 506 vo-docenten in 2016 en 293 vo-docenten in 2015. Zo ontstaat er een inhoudelijk beeld bij de cijfers. Uiteindelijk proberen we knelpunten bloot te leggen, die uiteraard moeten leiden tot aanbevelingen: hoe kan Passend Onderwijs beter?

Lees meer...