Artikelen

Zonde van het Geld 1 kleindoor Aveline Dijkman

Investeren in collega’s loont de moeite. Een school wil ‘onderwijs op maat’ voor de leerlingen. Maar hoe zit het met de aandacht en maatwerk voor de unieke kwaliteiten van de professional in school? Aveline Dijkman vertelt wat een luisterend oor kan opleveren.

cover kleinEn aanbevelingen voor hoe het beter kan

(Dit artikel verscheen in de Bij de Les van april 2017)

In januari 2017 deden wij een oproep aan onze leden van de NVS-NVL om te reflecteren op de staat van het Passend Onderwijs. Uw input hebben wij vervolgens gekoppeld aan het onderzoek over Passend Onderwijs dat DUO uitvoerde onder 506 vo-docenten in 2016 en 293 vo-docenten in 2015. Zo ontstaat er een inhoudelijk beeld bij de cijfers. Uiteindelijk proberen we knelpunten bloot te leggen, die uiteraard moeten leiden tot aanbevelingen: hoe kan Passend Onderwijs beter?

WerkvormenInteractieve werkvormen om gesprekken in de klas te voeren
Op de webportal Uitdeklas.nl vinden docenten uit het vo en mbo spellen, films en andere interactieve werkvormen rondom vooroordelen, racisme en discriminatie. De website ondersteunt docenten om de soms mooie gesprekken met leerlingen aan te gaan. Bij elke werkvorm zit een handige presentatie en een simpele handleiding met tips en voorbeeldvragen.

Paradigma2Instromen in het mbo is een ingewikkeld proces. Het gaat over veelal jonge mensen die wij in een belangrijke fase van hun studieloopbaan vragen om een opleiding te kiezen. Alleen: laten we hen kiezen, of maken wij de keuze voor ze? Dit is een relaas over ROC Midden Nederland, dat het instroombeleid radicaal veranderde, ruim vooruitlopend op wetgeving die in augustus in gaat. De onderwijsorganisatie herontdekte voor zichzelf wat het betekent om studenten centraal te stellen. Aan het woord is Vincent de Bijl, directeur Onderwijs & Innovatie bij ROC Midden Nederland.

sluisStaan de sluizen nu open?

Over de numerus fixus is al veel gezegd en geschreven. Hoe een en ander uit zal pakken, laat zich nu nog moeilijk voorspellen. In dit artikel wordt ingezoomd op de opleidingen die voorheen een selectie hanteerden, maar daar met ingang van dit jaar mee zijn gestopt. Waarom hebben ze dat besluit genomen? En zal dit tot gevolg hebben dat zij nu overstroomd worden met nieuwe studenten?

IMG 0679 TL 639x640

Op deze pagina stelt één van de drie nieuwe beleidsmedewerkers van de NVS-NVL zich aan u voor. Onze vereniging is dit schooljaar namelijk aan een toekomst begonnen waarin de NVS-NVL een meer zichtbare rol gaat spelen. Verenigd en krachtig komen wij op voor uw belangen en daarmee voor de belangen van de leerling die u bijstaat.

ph8 TL 638x640

Op deze pagina stelt één van de drie nieuwe beleidsmedewerkers van de NVS-NVL zich aan u voor. Onze vereniging is dit schooljaar namelijk aan een toekomst begonnen waarin de NVS-NVL een meer zichtbare rol gaat spelen. Verenigd en krachtig komen wij op voor uw belangen en daarmee voor de belangen van de leerling die u bijstaat.

IMG 0650 TL 640x640

Op deze pagina stelt één van de drie nieuwe beleidsmedewerkers van de NVS-NVL zich aan u voor. Onze vereniging is dit schooljaar namelijk aan een toekomst begonnen waarin de NVS-NVL een meer zichtbare rol gaat spelen. Verenigd en krachtig komen wij op voor uw belangen en daarmee voor de belangen van de leerling die u bijstaat.

06 Vakmanschap in de 21e eeuw cor1Vakmanschap in de 21e eeuw is niet meer mogelijk zonder dat je heel goed met ict kunt omgaan. Nieuwe beroepen ontstaan, andere verdwijnen. Vakkennis en werkzaamheden veranderen steeds sneller. Wat wordt er van de toekomstige vakman en -vrouw verwacht? En wat betekent dit voor het beroepsonderwijs? 

DvdZ2016 cor1Vooruitblik: de Dag van de Zorgcoördinator 2016

Hoe zorg je ervoor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces? En is dat voor elke leerling of student mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als zorgcoördinator als het gaat om de regie? Dat zijn vragen die op de Dag van de Zorgcoördinator 2016 centraal staan. Tijdens dit congres bezoekt u onder meer een ruim aanbod aan workshops om zelf een antwoord te vinden op deze vragen. Een aantal hoogtepunten staat alvast op deze pagina, alle informatie over de dag vindt u op www.dagvandezorgcoordinator.nl

H.de Jonge‘Wees een verbinder’

Na negen jaar neemt directeur Harry de Jonge afscheid van de NVS-NVL. Hij gaat met pensioen en vindt dat best nog wel lastig: ‘Mijn werk? Ik ga het missen.’ Hoe kijkt hij terug op zijn tijd bij de vereniging? Waar hoopt hij dat wij over vijf jaar staan?

 

brugdoor Femke Kooij-Trap

Ouders: als het goed gaat met hun kind, zijn ze vaak wat meer op afstand aanwezig. Diezelfde ouders zijn hard nodig wanneer een leerling vastloopt, ongelukkig is of gedrag vertoont dat lastig te bedienen is in een reguliere school.

DLAN 0060 20160413 als slim object1 webformaatdoor Truda Zijp

Dirk Olsthoorn, columnist van Bij de Les en teamleider bij SG Rietveld van de Purmerendse ScholenGroep, geeft in dit interview zijn mening over de (on)mogelijkheid van maatwerk in het onderwijs: ‘We zijn in het onderwijs leerlinggericht. We doen van alles: remedial teaching inzetten voor rekenen of taal, maatschappelijk werk de school binnenhalen, zorgen voor opvang en extra begeleiding. Toch blijft het beperkt. In het gewone reguliere onderwijs leert iedereen vanuit een klassikale situatie. En ook nog allemaal tegelijk.’

iStock 000074433813 webdoor Marinka Kuijpers, Jacqueline Kerkhoffs en Inge Kirsten

Vanaf augustus 2016 wordt loopbaanleren onderdeel van de beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Dit geeft kansen om het onderwijs zo in te richten dat leerlingen meer loopbaangericht worden voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst. Maar er zijn ook valkuilen. Het risico van een dergelijke innovatieslag is dat na een tijdje wordt geconstateerd dat het ‘niet werkt’. Niet omdat het niet kán werken, maar omdat het nooit werkzaam is gemaakt. In dit artikel beschrijven Marinka Kuijpers, Jacqueline Kerkhoffs en Inge Kirsten 10 valkuilen bij de invoering van LOB in het onderwijs.

iStock 000064140301 web10 tips om je mogelijkheden te benutten

door Susan Eggels

De hoge werkdruk in het onderwijs is een hot topic. Verzuim en uitval zijn structureel hoger dan elders. Op overheidsniveau werkt men aan versterking van het HR-beleid; schoolleiders worden aangespoord prioriteiten te stellen. Meer uren voor onderwijsontwikkeling zijn onderweg. Werkdruk is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, schoolleiding en onderwijsprofessionals. Neem de regie en onderzoek wat je zelf nog kunt doen om ook met werkdruk plezier in je werk te houden.

Yubu LOB spelGamification: LOB op een speelse wijze

door Guus Meijer

Het activeren van leerlingen voor LOB blijft een lastige taak. Leerlingen ervaren het vaak als abstract en blijken moeilijk te motiveren. Gamification kan helpen om leerlingen aan de slag te krijgen.

Van zeventien kenniscentra naar één SBB cor 300x252En daarmee tot betere begeleiding in beroepsonderwijs

door Paul van Wezenberg

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Op 1 augustus 2015 nam SBB de wettelijke taken over van de zeventien kenniscentra.

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Heumensoord cor 300x225Onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Heumensoord

door Christel Isphording

Kinderen van vluchtelingen hebben recht op onderwijs. Ook als hun asielprocedure nog niet gestart is. Maar wat als ze met honderden tegelijk komen? Het verhaal van de Heumensoord school in Nijmegen, die in korte tijd uit het niets verrezen is, inclusief veertig nieuwe docenten voor bijna zeshonderd kinderen. Een waanzinnige klus, maar de school opende haar deuren op 11 januari.

12. Naar betere LOB met het rapport Doorstroom cor 300x300door Suzanne Visser

Waar zijn onze oud-leerlingen naartoe gegaan? Switchen ze vaak van vervolgopleiding? En hoeveel leerlingen bezitten inmiddels een startkwalificatie? Het rapport ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ binnen Vensters VO bevat voor elke school een schat aan gegevens. Om goede antwoorden te vinden, is het belangrijk om helder voor ogen te hebben wat je wilt weten.

Christoph Meng 700 300x300door Truda Zijp

Tijdens het congres Aansluiting Gezocht dat de NVS-NVL op 4 februari organiseert spreekt Christoph Meng, projectleider van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Een belangrijk deel van zijn onderzoekswerk gaat over de transitie van school naar werk. Zijn lezing tijdens het congres heet dan ook 'Kiezen vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt'.

In dit interview vertelt hij over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat dat betekent voor jongeren en het onderwijs.

Michiel van den AnkerDe Online Leergang van het Stimuleringsproject LOB

door: Pim Wijers

Begin dit schooljaar startte de Online Leergang van het Stimuleringsproject LOB voor de derde keer. Decanenvereniging VvSL en de NVS-NVL  sloegen de handen ineen om deze uitgebreide cursus vleugels te geven. Elke module beslaat een onderdeel van LOB, zoals visievorming, doorlopende leerlijn, werken aan loopbaancompetenties, rollen/taken binnen de school en ouders betrekken. Aan het woord is Michiel van den Anker, in het eerste jaar cursist, nu voor de tweede keer coach. Waarom is het zo belangrijk om LOB goed te profileren?

Leerling in put webGood practice: Koplopers in West Friesland

door Pim Wijers

In de vorige editie van Bij de Les pleitte zorgcoördinator Cherifa Hendriks voor betere samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg lopen leerlingen steeds vaker het risico om tussen wal en schip te vallen. In dit vervolg op dat artikel kijken we naar de good practice Koploper in de School.

Leerling in put webDoor: Pim Wijers

‘Er is te weinig samenwerking tussen zorgcoördinatoren en wijkteams. Hulpbehoevende leerlingen vallen daardoor tussen wal en schip.’ Bij de Les spreekt Cherifa Hendriks, zorgcoördinator in Nijmegen en lid van de Taskforce Zorgcoördinator binnen de NVS-NVL. Hendriks: ‘Door decentralisatie is het probleem op landelijk niveau minder goed zichtbaar geworden.’

Peter de Ruiter1 StNicolaas Lyceum webformaatMaak seksuele diversiteit bespreekbaar

Door: Pim Wijers
Foto: Peter de Ruiter

Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT) leerlingen: zitten ze bij u op school? Ja. Hoe ondersteunt uw school leerlingen die worstelen met hun genderidentiteit? Wat kan een zorgcoördinator doen als leerlingen uit de kast komen? Over deze kwesties spreekt Bij de Les Jouke Verboom-van Buuren, projectleider bij COC Nederland. Conclusie: maak het onderwerp bespreekbaar op school.

radicalisering in de klas Docenten verdienen het om sterker te staan wanneer zij geconfronteerd worden met radicalisering in de klas. Daarvoor zijn kennis, vaardigheden en steun nodig. Door de aandacht voor het onderwerp in media en maatschappij, komen ook de schijnwerpers op het onderwijs te staan. RadarAdvies geeft al jaren trainingen over het bestrijden van radicalisering en geeft haar visie op deze problematiek in het onderwijs.

Birsen

Ervaringsdeskundige Birsen Basar: ‘Ik stond er alleen voor’

door Pim Wijers

Vast voor in uw agenda: op 18 november organiseert de NVS-NVL De Dag van de Zorgcoördinator 2015, met als thema ‘Kansrijk verschillend, omgaan met diversiteit in het onderwijs’. In deze Bij de Les blikken we vooruit met een spreker die deze dag driemaal een workshop geeft: Birsen Basar. Basar (29) is een vrouw met autisme en met een missie: ze wil dé autoriteit op dit gebied worden. Haar inzet legt haar tot zo ver geen windeieren, al moet ze hard strijden voor de erkenning die ze absoluut verdient. Laat je inspireren door haar verhaal.

iStock 000057998180 XXXLarge 4door Sytske Faber, Greetje Timmerman en Anne Kievitsbosch

In de zomervakantie twee weken hard aan de slag om een achterstandweg te werken: in de zomer van 2013 en 2014 organiseerden de VO-raad en CNV Onderwijs ‘zomerscholen’. Hoe zijn deze georganiseerd? Hoe effectief was deze interventie? Hoe ervoeren leerlingen de zomerschool? En wat zijn aandachtspunten voor scholen die in de toekomst van plan zijn zo’n zomerschoolte organiseren?

 

12 Rob StufkensDe onderwijsdroom van... Rob Stufkens
We schrijven het jaar 2025. Voor mijn gevoel ben ik nog steeds onderweg naar Ithaka (1), zoals ik dat beschreef in mijn boek Het ABC van de Loopbaan: Ambitieus Bouwen aan Competenties (2008). De mensen met wie ik reis, denken er net zo over. Het is zelfs de vraag of we Ithaka ooit wel zullen bereiken voordat ons logboek gesloten kan worden. Wat een reis, wat een avonturen, wat een ontberingen ook, maar wat een rijkdom aan ervaringen en vergezichten.

Button kleinDoor Nathalie de Heer-Heiboer

Als leraar ben je, als het goed is, van mening dat jouw vak ontzettend belangrijk en interessant is. Je bent er enthousiast over en wilt dit met je leerlingen delen. Je staat voor de klas en verwacht, vooral in de bovenbouw, dat iedereen met open mond naar jouw mooie betoog zal luisteren. Helaas… de één kijkt stiekem op z’n mobiel, de ander uit het raam en de volgende heeft wel een open mond, maar dat komt door een grote gaap.

Dirk Speelman-webformaatEven voorstellen: Dirk Speelman

Sinds augustus dit jaar is Dirk Speelman aangetreden als bestuursvoorzitter van onze vereniging. Hij volgt daarmee Jan Willem Lackamp op. We stellen hem in Bij de Les aan u voor.

Artikel Bij de Les Drijfzand op Bonaire jan 2015 website formaatMaartje Hendrikse vertrok naar Bonaire en ging daar vanuit het Expertisecentrum Onderwijs Zorg aan de slag op de Scholengemeenschap Bonaire. Ze vertelt over haar ervaringen. Hoe is het om in een andere cultuur te werken? En wat betekent dat voor jezelf?

Prijsvraag uit 'Psychologie is de mooiste toevoeging aan ons werk' van Bij de Les december 2014

Decanoloog artikel prijsvraag jubileumcongresVeel onderwijsthema's blijven terugkeren door de jaren heen. Met Willem Gebuis keken we naar een editie van Decanoloog die hij als hoofdredacteur maakte, en zagen daarin artikelen die nog steeds actueel zijn. We dagen u uit om te raden uit wel jaar het onderstaand artikel komt. 

13 gekozen mentoraatEen top vier uit een kieslijst voor mentoren

Op het Montessori Lyceum Flevoland staat de leerling centraal met al zijn (on)mogelijkheden en talenten. Vrijheid in verbondenheid in de voetsporen van Maria Montessori, dus leerlingen maken eigen keuzes binnen een vaste structuur. De mentor is daarbij de spil van de montessori-begeleiding en die mentor wordt in de bovenbouw door de leerlingen zelf gekozen. 

oefening crisisteam
Oefening voor het crisisteam

Eigenlijk willen scholen er niet aan denken: dat het soms hectische, maar regelmatige schoolritme verstoord wordt door iets schokkends, iets vreselijks, iets wat iedereen in en rond de school uit het lood brengt. Hoe handel je in zo'n situatie?

Keynote speaker Dag van de zorgcoördinator Manon Ruijters Zorgcoördinator, waar sta je voor?

Op 27 november bent u weer van harte uitgenodigd op de Dag van de Zorgcoördinator. Het thema van deze dag is 'Zorgcoördinator, waar sta je voor?' Hieronder blikken wij vooruit, samen met keynote speaker Manon Ruijters.

Ambassadeursschool LOBHoe kunnen scholen profiteren van elkaars ervaringen op het gebied van LOB-vernieuwing? Dit schooljaar startte de VO-raad het project LOB-Ambassadeursscholen. Bij de Les laat twee ambassadeursscholen, een vmbo en een havo, aan het woord over hun good practices.

Foto Frans OttenhofIn het Nederlandse voortgezet onderwijs werken zo'n 77.000 docenten en minstens de helft daarvan is ook mentor. Frans Ottenhof, onderwijsman in hart en nieren, is er zo één. Hij vertelt vanuit zijn ervaring en kennis over de rol van de mentor in school en hoe mooi, soms ook hoe lastig, dat kan zijn.

docent leerling jongenTot voor kort sprak de decaan als eerstelijner met alle leerlingen over profielkeuzes en studiekeuzebegeleiding. Nu is het vaak de mentor die deze gesprekken voert. De decaan staat in de tweede lijn. Deze ontwikkeling heeft een flinke impact op beiden.

puzzelstukjesWelke gevolgen heeft de invoering van het passend onderwijs voor mentoren? En zijn de gepeilde gevoelens van onrust onder een deel van de mentoren terecht?

Op veel scholen is in de aanloop naar 1 augustus 2014 aandacht geweest voor het team en daarmee voor de mentoren. Er zijn speciale informatiebijeenkomsten gehouden en in een aantal gevallen zijn docenten getraind in het overbrengen van de informatie op de andere teamleden. Bij deze scholen blijkt de angst het kleinst te zijn en men heeft reële verwachtingen over passend onderwijs. 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top