Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om de Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren. Het is een professionele norm geworden om een melding bij Veilig Thuis te maken als je een vermoeden hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld. De NVS-NVL heeft samen met andere partijen in het onderwijs een afwegingskader bij de verbeterde Meldcode ontwikkeld. In de Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling leer je alle ins en outs van de Meldcode, het afwegingskader, de werkwijze van Veilig Thuis, welke wettelijke eisen er voor scholen zijn en de rol van de zorg- ondersteuningscoördinator, vertrouwenspersoon, intern begeleider, mentor en andere onderwijsprofessionals daarin.De Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling duurt 2,5 tot 3 uur en is geschikt voor alle personeelsleden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Heb jij het afwegingskader bij de Meldcode al? Download het hier (pdf)!

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de NVS-NVL Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

De vanaf-prijs voor deze module tot tien deelnemers bedraagt € 1000. Bij 11 tot 20 deelnemers is de vanaf-prijs € 1500. 

Wil je de Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@nvs-nvl.nl
Telefoon: 030 – 760 9 760
of vul hieronder het contactformulier in.

Contactformulier

4 + 4 =