Beginnende en ervaren zorg- ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en/of medewerkers van het samenwerkingsverband wisselen tijdens de Trainingsmodule Ouderbetrokkenheid hun visie met elkaar uit op het gebied van ouderbetrokkenheid. Het doel is om een eigen visie te ontwikkelen op de positie en de rol van ouders. Daarbij komt aan de orde hoe er met ouders samengewerkt kan worden, wat ieders verantwoordelijkheden zijn, wie wat bepaalt en hoe om te gaan met een dilemma dat ontstaat wanneer ouders en school niet hetzelfde willen.De Trainingsmodule Ouderbetrokkenheid duurt 2,5 tot 3 uur en is gericht op maximaal leren van en met elkaar. Deelnemers hebben geen specifieke voorkennis nodig.

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de NVS-NVL Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

De vanaf-prijs voor deze module tot tien deelnemers bedraagt € 1000. Bij 11 tot 20 deelnemers is de vanaf-prijs € 1500. 

Wil je de Trainingsmodule Ouderbetrokkenheid en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@nvs-nvl.nl
Telefoon: 030 – 760 9 760
of vul hieronder het contactformulier in.

Contactformulier

14 + 14 =