In de Trainingsmodule Handelingsgericht werken komen de zeven basisprincipes van handelingsgericht werken aan bod. De deelnemers leren bovendien hoe deze basisprincipes vertaald kunnen worden naar handelingsgerichte ondersteuning binnen de basis- en extra ondersteuning. Er wordt ingegaan op handelingsgericht formuleren in het ontwikkelingsperspectief (opp), het bijstellen en evalueren van doelen en het systematisch en transparant werken. De deelnemers gaan oefenen met voorbeelden en casussen uit de praktijk. Naast het verkrijgen van basiskennis formuleren de deelnemers acties en doelen waarmee ze hun onderwijsinstelling handelingsgerichter kunt maken.

 

De Trainingsmodule Handelingsgericht werken is geschikt voor beginnende zorg- en ondersteuningscoördinatoren, mentoren, begeleiders passend onderwijs, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en/of medewerkers van het samenwerkingsverband. De module duurt 2,5 tot 3 uur. Deelnemers hebben geen specifieke voorkennis nodig.

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de NVS-NVL Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

De vanaf-prijs voor deze module tot tien deelnemers bedraagt € 1000. Bij 11 tot 20 deelnemers is de vanaf-prijs € 1500. Bij afname van drie modules of meer geven we een korting van 10% op de extra modules.

Wil je de Trainingsmodule Handelingsgericht werken en/of meerdere modules aanvragen?

Neem contact op met academiecoördinator Ellen Rozeman door te mailen naar e.rozeman@nvs-nvl, te bellen met 030-7609764 of door het formulier hieronder in te vullen.

Contactformulier

14 + 12 =