Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om de Verbeterde Meldcode te hanteren. Het is daarmee een professionele norm geworden om melding bij Veilig Thuis te maken als je een vermoeden hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld. Signaleren en het bespreekbaar maken van vermoedens is dan nog belangrijker geworden. Wat zijn signalen? Hoe pak je die op? Waar let je op? Hoe maak je vermoedens bespreekbaar binnen de school en met ouders en leerlingen? In de Verdiepingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan we uit van de voorkennis die je hebt over de Meldcode, eventueel in de Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Behandeld worden signalering, het opstellen van een protocol, de ondersteuning van leerkrachten en de schoolleiding en er wordt geoefend met gesprekken met ouders, collega’s en de schoolleiding rondom het onderwerp Meldcode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur. De Verdiepingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling duurt 2,5 tot 3 uur en is geschikt voor alle personeelsleden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de NVS-NVL Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer een of meerdere trainingsmodules en laat je bijspijkeren aan de hand van thema’s die van belang zijn voor het professioneel handelen van de zorg- en ondersteuningscoördinatoren, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school. Inschrijven als individu? Ook dat kan. Bij zes aanmeldingen prikken we een datum.

Tot tien deelnemers vragen we voor deze module een basisbedrag met een vanaf-prijs van € 1000. Bij 11 tot 20 deelnemers vragen we een basisbedrag met een vanaf-prijs van € 1500. Bij afname van drie modules of meer geven we een korting van 10% op de extra modules. Een individuele inschrijver betaalt als lid van de NVS-NVL € 185 voor deze module. Niet-leden betalen € 245 euro.

Wil je de verdieping op de Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en/of meerdere modules aanvragen? Of wil je je als individu voor deze of meerdere modules aanmelden? Neem contact op met academiecoördinator Ellen Rozeman door te mailen naar e.rozeman@nvs-nvl, te bellen met 030-7609764 of door het formulier hieronder in te vullen.

Vul onderstaand formulier in om deze trainingsmodule te reserveren

10 + 10 =