Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om de Verbeterde Meldcode te hanteren. Het is een professionele norm geworden om melding bij Veilig Thuis te maken als je een vermoeden hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld. De NVS-NVL heeft samen met andere partijen in het onderwijs een afwegingskader bij de verbeterde Meldcode ontwikkeld. In de Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling leer je alle ins en outs van de Meldcode, het afwegingskader, de werkwijze van Veilig Thuis, welke wettelijke eisen er voor scholen zijn en de rol van de zorg- ondersteuningscoördinator (vertrouwenspersoon, intern begeleider, mentor, etc.) daarin. De Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling duurt 2,5 tot 3 uur en is geschikt voor alle personeelsleden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Heb jij het afwegingskader bij de Meldcode al? Download het hier (pdf)!

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de NVS-NVL Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer een of meerdere trainingsmodules en laat je bijspijkeren aan de hand van thema’s die van belang zijn voor het professioneel handelen van de zorg- en ondersteuningscoördinatoren, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school. Inschrijven als individu? Ook dat kan. Bij zes aanmeldingen prikken we een datum.

We vragen voor deze module een basisbedrag van € 1275. Bij afname van drie modules of meer geven we een korting van 10% op de extra modules. Een individuele inschrijver betaalt als lid van de NVS-NVL € 150 voor deze module. Niet-leden betalen € 210 euro.

Wil je de Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en/of meerdere modules aanvragen? Of wil je je als individu voor deze of meerdere modules aanmelden? Neem contact op met academiecoördinator Ellen Rozeman door te mailen naar e.rozeman@nvs-nvl, te bellen met 030-7609764 of door het formulier hieronder in te vullen.

Vul onderstaand formulier in om deze trainingsmodule te reserveren

5 + 8 =