Home Training Vervolgcursus Decanaat (vo)

Vervolgcursus Decanaat (vo)

De Vervolgcursus Decanaat is een logische stap voor decanen die hun kennis en vaardigheden rondom LOB en het decanaat willen vergroten! Ga aan de slag met het uitdragen van jouw LOB-beleid in de school, leer het te borgen en bewaak de kwaliteit ervan.

In de Vervolgcursus Decanaat staat de onderwijspraktijk centraal: ga samen met de andere deelnemers de diepte in aan de hand van jouw schoolpraktijk. De trainers – ervaren en bevlogen decanen – maken de theorie direct toepasbaar. Om voldoende aandacht te hebben voor de individuele leervragen van de deelnemers kunnen per cursus maximaal acht personen deelnemen.

Resultaten

Na jouw deelname aan de Vervolgcursus Decanaat:

• Heb je kennis en vaardigheden en concrete handvatten aangereikt gekregen, om een doorlopende leerlijn LOB op te zetten en te onderhouden.
• Ben je goed in staat om jouw LOB-beleid SMART te maken
• Heb je inzicht gekregen in hoe je de LOB-opbrengsten van je school kunt borgen en hoe je er een kwaliteitsbeleid over kunt voeren
• Weet je welke ruimte jouw collega’s hebben in de uitvoering van het door jou opgestelde LOB-plan
• Heb je inzicht gekregen in de strategieën waarmee je LOB kunt vormgeven via mentoren: wat werkt op jouw school wel/niet?
• Leer je hoe je mentoren coachend begeleidt en hoe je succesvol kunt delegeren.

Let op: de cursus gaat over LOB-beleid, maar deelnemers schrijven tijdens de cursus geen individueel LOB-beleid voor hun school. Volg hiervoor de Trainingsmodule ‘Het schrijven van een lob-beleidsplan (vo en mbo)’

Inhoud

Dag 1
Aan de hand van de Routekaart LOB bepalen we waar de knelpunten liggen ten aanzien van LOB in jouw school. We bespreken deze knelpunten aan de hand van een oplossingsgerichte strategie. Vervolgens nemen we de meegenomen LOB-materialen onder de loep. Welk materiaal werkt in de praktijk goed of juist niet? Vervolgens gaan we aan de slag met de doorlopende leerlijn LOB op jouw school. We onderzoeken wat jij nodig hebt om tot een logisch en samenhangend geheel te komen en hoe je je collega’s enthousiasmeert om er optimaal mee aan de slag te gaan. Ten slotte onderzoeken we wie jij bent als coach en verandermanager.

Dag 2
Verdiep je coaching-vaardigheden: verken valkuilen aan de hand van de samenwerking met de mentoren op je school. Vervolgens gaan we aan de hand van PDCA-processen aan de slag met de borging van jouw LOB-beleid. Ook staat het betrekken van ouders en leerlingen bij LOB centraal op deze tweede cursusdag. We evalueren de behandelde onderdelen binnen de cursus ten slotte, om je waar nodig nog extra handvatten aan te reiken.

Voor wie

De Vervolgcursus Decanaat is door onze trainers ontwikkeld voor decanen of LOB-coördinatoren die langer dan een jaar werkzaam zijn op een school of die de Basiscursus Decanaat of de Online Leertraject LOB: van visie naar plan en uitvoering (vo) hebben gevolgd.

Voorkennis en materialen

Van te voren krijg je enkele documenten toegestuurd. We verwachten dat je deze vooraf doorneemt, invult en/of meeneemt. Denk bijvoorbeeld aan de Kwaliteitsagenda LOB, een vragenlijst van Euroguidance en de invulmatrix voor loopbaancompetenties in de school. Neem je laptop mee: we gaan tijdens de training actief aan de slag met online materialen.

Suggesties voor vervolg

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via academie@nvs-nvl.nl of bel 030-760 9 760

Trainers

Yvonne Mulders en Willem Gebuis

Duur

Twee dagen. De trainingsdagen zijn van 10.00 – 16.00 uur.

Datum en Locatie

Dag 1: 17 september 2020  Dag 2: 29 oktober 2020 VOL Dag 2 is verplaatst naar 4 februari 2021
Dag 1: 14 januari 2021 Dag 2: 11 februari 2021 VOL
Dag 1: 4 maart 2021  Dag 2: 18 maart 2021

Locatie: Mariahoek 16-17, Utrecht (op loopafstand van Utrecht Centraal)

Kosten

€ 535 voor leden van de NVS-NVL
€ 650 voor niet leden

Een lidmaatschap van de NVS-NVL kost €150 per jaar. Lees er hier meer over.

Inschrijven

Ik ben lid van de NVS-NVL Ik betaal de ledenprijs van € 535
Beschikbaar Tickets: 2
Het Ik ben lid van de NVS-NVL Ik betaal de ledenprijs van € 535 ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.
Ik ben geen lid van de NVS-NVL Ik betaal €650
Beschikbaar Tickets: 2
Het Ik ben geen lid van de NVS-NVL Ik betaal €650 ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.
Ik ben nog geen lid, maar wordt gratis lid van de NVS-NVL tot 1 januari 2022, Ik betaal €650.

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd, eventueel opzeggen vóór 1-12-2021

Beschikbaar Tickets: 2
Het Ik ben nog geen lid, maar wordt gratis lid van de NVS-NVL tot 1 januari 2022, Ik betaal €650. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

04 mrt 2021

Labels

Verdiepend
Willem Gebuis

Trainer

Willem Gebuis
MELD JE AAN