Trainingsmodule 7: Handelingsgericht Werken (voor vo en mbo)

In de Trainingsmodule Handelingsgericht Werken leren beginnende zorg- ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en/of medewerkers van het samenwerkingsverband de zeven basisbasisprincipes van handelingsgericht werken. Zij leren bovendien hoe ze dit kunnen vertalen naar handelingsgerichte ondersteuning binnen de basisondersteuning en de extra ondersteuning, hoe ze handelingsgericht kunnen formuleren in het OPP, hoe ze doelen bijstellen en evalueren en hoe ze systematisch en transparant kunnen werken. Vanuit de groepsdynamica komt het onderwerp Groepsplanning uitgebreid aan de orde. De Trainingsmodule Handelingsgericht Werken duurt 2,5 tot 3 uur en is gericht op kennisoverdracht, zodat de zorg- ondersteuningscoördinator met de benodigde basiskennis de deur uit gaat. De deelnemer heeft geen specifieke voorkennis nodig.

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de NVS-NVL Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer een of meerdere trainingsmodules en laat je bijspijkeren aan de hand van thema’s die van belang zijn voor het professioneel handelen van de zorg- en ondersteuningscoördinatoren, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school. Inschrijven als individu? Ook dat kan. Bij zes aanmeldingen prikken we een datum.

Tot tien deelnemers vragen we voor deze module een basisbedrag met een vanaf-prijs van € 1000. Bij 11 tot 20 deelnemers vragen we een basisbedrag met een vanaf-prijs van € 1500. Bij afname van drie modules of meer geven we een korting van 10% op de extra modules. Een individuele inschrijver betaalt als lid van de NVS-NVL € 150 voor deze module. Niet-leden betalen € 210 euro.

Datum en tijd

Deze module heeft genoeg aanmeldingen en zal plaats vinden op 22 juni van 9.30 – 13.00 uur

Locatie

Mariahoek Utrecht

Evenement boeken

Ik ben lid van de NVS-NVL

Ik betaal de ledenprijs van € 150,00

The Ik ben lid van de NVS-NVL ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Ik ben geen lid van de NVS-NVL

Ik betaal € 210,00

The Ik ben geen lid van de NVS-NVL ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Datum

22 jun 2020

Tijd

09:30 - 13:00

Labels

Trainingsmodules
MELD JE AAN