Basiscursus zorg- en ondersteuningscoördinator (vo en mbo)

Eindelijk! Een basiscursus voor startende zorgcoördinatoren, orthopedagogen en teamleiders met een ondersteuningsfunctie in het vo. Laat jezelf in drie dagdelen klaarstomen voor de beroepspraktijk door ervaren trainers van de NVS-NVL. Zij verdienden hun sporen allen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld.

Inhoud

Hoe ontwikkel je visie en beleid op ondersteuning? Hoe maak jij jouw rol zo zichtbaar, dat niemand op school meer om je heen kan? Hoe maak jij je plannen duidelijk aan je collega’s binnen het ondersteuningsteam en je collega’s daarbuiten? Welke protocollen gelden er en waar liggen de grenzen van ondersteuning bieden?

Als je deze vragen niet of in mindere mate kunt beantwoorden, dan is deze Basiscursus Zorg- en Ondersteuningscoördinator jouw vertrekpunt.  Ga aan de slag met de elementaire, maar o zo belangrijke basisprincipes van jouw beroep. Als je wél antwoord kunt geven, kijk dan eens bij de workshops die we aan zorgteams en samenwerkingsverbanden aanbieden.

Resultaten

Na het succesvol afronden van de Basiscursus Zorgcoördinator ben je thuis in de beginselen van de volgende vijf thema’s:

  1. Visie

Je ontwikkelt een eigen visie op ondersteuning, je hebt inzicht in hoe andere scholen aankijken tegen ondersteuning en je ontdekt de grenzen aan de ondersteuning.

  1. Ondersteuningsstructuur

Je hebt een goed beeld van mogelijke ondersteuningsstructuren binnen het vo en je krijgt inzicht in taken, rollen en verantwoordelijkheden van de zorgcoördinator.

  1. Positie en positionering

Je krijgt inzicht in hoe je positie als zorgcoördinator binnen je school is, in je taken en verantwoordelijkheden binnen je school en binnen je samenwerkingsverband (SWV). Bovendien ontwikkel je een eigen visie op je positie in de school.

  1. Passend Onderwijs

Je hebt voldoende kennis van passend onderwijs, transities en transformaties. Je weet alles van indiceren, arrangeren, OPP, TLV en zorgplicht en je krijgt inzicht in het spanningsveld tussen SWV, school en gemeente.

  1. Gesprekstechnieken

Je kunt je eigen gesprekstechniek aanpassen aan het soort gesprek en het beoogde doel.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist.

Suggesties voor vervolg

Het modulair trainingsaanbod voor de zorgcoördinator

Trainers

Martenjan PoortingaCherifa HendriksElzeline Bergisch en Frans Jordaan

Indeling van de Basiscursus

21 maart:

13.00-15.45 uur Visie

16.15-19.15 uur Ondersteuningsstructuur

18 april:

13.00-15.45 uur Positie en positionering

16.15-19.15 uur Passend Onderwijs

23 mei

15.00-19.00 uur Gesprekstechnieken

Kosten

€ 700 voor leden van de NVS-NVL

€ 825 voor niet-leden

Evenement boeken

Ik ben lid van de NVS-NVL

Ik betaal de ledenprijs van € 700

The Ik ben lid van de NVS-NVL ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Ik ben geen lid van de NVS-NVL

Ik betaal de normale prijs van € 825

The Ik ben geen lid van de NVS-NVL ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Datum

21 mrt 2019

Tijd

13:00 - 19:15

Labels

Basiscursus

Locatie

Zadkine, Rotterdam
Benthemplein 15
MELD JE AAN
Martenjan Poortinga

Trainer

Martenjan Poortinga