‘Ik help scholen met het creëren van draagvlak voor LOB’

Functie: Decaan en trainer LOB

Expertise: Verbinden tussen vo en mbo op het gebied van LOB. Daarbij zet ik de doorlopende leerlijnen, projecten, leerlingbegeleiding, voorlichting en loopbaangesprekken in. Krachtig LOB implementeren binnen scholen en teams hierin meenemen.
Werkzaam bij: Het Beatrix College te Tilburg

Functie binnen NVS-NVL: Trainer Online Leergang, trainingen/workshops geven over LOB op maat (over onderwerpen als het implementeren van LOB, draagvlak creëren, teams scholing geven, etc.)

Achtergrond: Docente Nederlands/Duits, decaan, Master SEN, projectleider LOB en procesbegeleider LOB.

Over het belang van haar expertise:
‘Steeds meer scholen zetten in op maatwerk. Ik help scholen graag met hoe je maatwerk biedt binnen LOB, met het loopbaandossier en met het Plusdocument. Op vragen als ‘wat hebben scholen nodig en hoe pak je dat aan?’ kan ik decanen, mentor en school specifiek ondersteunen. Ik help scholen eveneens met het creëren van draagvlak voor LOB en geef op maat workshops op het gebied van loopbaangesprekken waarbij de loopbaancompetenties een grote rol spelen.’