‘De zorgcoördinator is de spil in de ondersteuning van leerlingen’

Martenjan Poortinga

Functie: Onderwijsconsultant, coach, trainer, ontwikkelaar, schrijver, organisator

Expertise: Zorgcoördinatie, leerlingbegeleiding

Werkzaam bij: DPO (teksten/training/coaching) en als zelfstandige bij verschillende (onderwijs) organisaties

Functie binnen NVS-NVL: Adviseur, trainer en ontwikkelaar

Geeft deze training: Basiscursus zorg- en ondersteuningscoördinator en diverse trainingsmodules leerlingondersteuning

Achtergrond:
Ruim 35 jaar onderwijservaring als docent, decaan, zorgcoördinator, interim-directeur, beleidsmedewerker in mbo, vo en po.

Over het belang van zijn expertise:
De zorgcoördinator is de spil in de ondersteuning van leerlingen. Ik werk graag mee aan de professionalisering van deze functie en aan het in de juiste positie zetten van de zorgcoördinator in het vo en mbo.