‘Omdat ik via het decanaat ook in andere functies binnen de school heb gewerkt, kan ik het decanaat goed positioneren in de totale schoolorganisatie’

Marc Drenth

Functie: Decaan havo-vwo

Expertise: Scholen helpen bij het formuleren van een visie op LOB en het vormgeven van LOB- beleid. Ik doe dit op zo’n manier dat je dit terugziet in de uitvoering. Om LOB te borgen is het werken met een kwaliteitscyclus van cruciaal belang

Werkzaam bij: Dr. Aletta Jacobs College en Droomloopbaan

Functie binnen de NVS-NVL: Beleidsmedewerker havo-vwo LOB en trainer

Achtergrond: Voor mij is de leerling altijd het uitgangspunt; niet de school of het programma. Als docent lichamelijke opvoeding heb ik op verschillende types voortgezet onderwijs lesgegeven. Tien jaar geleden heb ik de taak als decaan opgepakt en sinds die tijd heeft LOB mijn hart gestolen. Ik werk actief en onvermoeibaar aan mijn persoonlijke doelstelling: zoveel mogelijk leerlingen geven waarop ze recht hebben. Daaronder versta ik goede integrale leerlingbegeleiding, met als onderdeel daarvan LOB.

Geeft deze training: LOB en Autisme

Over het belang van mijn expertise: Een leerling hoort niet afhankelijk te zijn van de kwaliteit van begeleiding van zijn of haar mentor. Dit kan alleen wanneer er een goede visie is op LOB en het beleid hierop is aangesloten.