‘Leerlingen hebben vaak veel meer in huis dan ze zelf denken. Die potentie kan bij uitstek in het onderwijs tot bloei komen. De docent faciliteert die ontwikkeling in brede zin en is primair het instrument in contact.’

Leonore Zuijderhoudt

Functie: Psycholoog; trainer voor professionals in het onderwijs, zelfstandige​
Expertise: Trainingen en workshops in twee specifieke kennisgebieden:
1) ‘De psychologie achter communicatie’ waarbij je leert duiden wat er gebeurt in het contact tussen jou en je leerling en/of collega en hoe je het contact en de relatie optimaliseert. Concreet, laagdrempelig, diepgaand; de begeleider als instrument.
2) ‘Hoe werkt studiekeuze’ met de bijkomende ‘gespreksvoering in (studie) keuzebegeleiding’ voor meer zicht op het (keuze)proces dat je begeleidt, wat de leerling daarin nodig heeft en hoe je dit faciliteert en de leerling activeert.

Werkzaam bij:  Zuijderhoudt Training & Begeleiding, LOShbo en de VvSL
Functie binnen NVS-NVL / VvSL: Trainer

Achtergrond: Na mijn opleidingen hotelmanagement en psychologie heb ik ruim 10 jaar als loopbaanbegeleider en trainer gewerkt voor de medewerkers van de Universiteit Utrecht. De focus: in welke omstandigheden, sector, functierol, werkcultuur komen mensen tot bloei? Kern was steeds de ‘match’ tussen die omstandigheden en de drijfveren, interesses, waarden, motieven en kwaliteiten van de medewerker.
In de afgelopen 16 jaar begeleidde en trainde ik studenten en hun docenten (WO en HBO), leerlingen, decanen en mentoren (VO) in ‘hoe werkt studiekeuze’, de rolwisseling ‘van docent naar begeleider’ en ‘de Psychologie achter Communicatie’. Sinds 3 jaar doe ik dit vanuit mijn eigen bedrijf. Mijn missie in werk ligt in het behoud van het welzijn en plezier in werk van de onderwijsprofessional. Dit komt immers de leerling rechtstreeks ten goede. Kwaliteit én humor in professionalisering vind ik beiden onmisbaar. Het schept mijns inziens de juiste sfeer en bedding om echt te durven en kunnen leren. Dat begint in de training. Daarna neemt de professional dat mee, het team, het klaslokaal of de collegezaal in.

Geeft deze training: De decaan als loopbaanbegeleider en de psychologie achter communicatie

Over het belang van haar expertise: Van decanen en mentoren wordt verwacht dat zij leerlingen begeleiden in de oriëntatie op studiekeuze. Dit doe je er niet ‘zomaar even bij’; coaching is een vak apart en daarbinnen is studiekeuzebegeleiding een niche. Kennis over ‘hoe werkt studiekeuze’ en gereedschappen voor reflectieve gespreksvoering vormen de fundering voor goede begeleiding. Dit helpt niet alleen de leerling, maar geeft de begeleider ook meer vertrouwen, welzijn en plezier in het werk. Met trainingen en workshops draag ik daar graag aan bij.
Daarin is mijns inziens (nog) meer nodig. Want alle mooie gesprekstechnieken ten spijt: de begeleider is het belangrijkste instrument in contact. De trainingen over wat ik noem ‘De psychologie achter communicatie’ helpen je duiden wat er gebeurt in het contact tussen jou en je leerling, collega, familie. De kennis biedt concrete, direct inzetbare alternatieven in gedrag om de relatie te optimaliseren.