Katja Broecks

Functie: Zorgcoördinator, orthopedagoog en trainer

Expertise: Praktijkonderwijs, onderwijs en ondersteuning, passend onderwijs

Werkzaam bij: Pro College en Samenwerkingsverband V(S)O regio Nijmegen e.o.

Functie binnen NVS-NVL: Trainer en ontwikkelaar

Achtergrond:
Toen ik op mijn 21e met mijn Pabo diploma in handen stond wist ik dat ik meer wilde. Juist de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften trokken mijn aandacht en voor hen wilde ik mij extra inzetten. Vandaar dat ik de studie orthopedagogiek vervolgens heb afgerond. In mijn nu bijna 20-jarige carrière heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van het ondersteunen en coachen van leerlingen en docenten. Ik heb in Den Haag als intern begeleider en orthopedagoog gewerkt op een binnenstadschool en op een school voor speciaal onderwijs. Na een uitstap als gedragswetenschapper en projectleider in de gehandicaptenzorg en als docent/ stagebegeleider op de universiteit ben ik nu sinds 7 jaar met veel plezier werkzaam als zorgcoördinator binnen het Praktijkonderwijs. 

Geeft deze training: Basiscursus zorg- en ondersteuningscoördinator, diverse trainingsmodules leerlingondersteuning

Over het belang van haar expertise:
Met mijn opgebouwde ervaring hoop ik collega zorg- en ondersteuningscoördinatoren te kunnen inspireren en mee te nemen op de ontdekkingstocht hoe zij hun rol binnen het onderwijs zien. Ik leer zelf nog elke dag bij. Hoe fijn is het om ervaringen met elkaar te kunnen delen. De rol van zorg- en ondersteuningscoördinator is zeer divers, geen dag is hetzelfde. Een grote uitdaging is om alle ballen hoog te houden. Hoe doe je dat? Ik wil hier graag mijn steentje in bijdragen.