Online Leertraject LOB: van visie naar plan en uitvoering (vo)

Onder begeleiding van een coach

Het Online Leertraject LOB is een compleet leertraject waarin je als LOB’er door middel van praktijkgerichte opdrachten een gedegen visiedocument ontwikkelt met daaraan een integraal plan van aanpak voor LOB op jouw school gekoppeld.

Het gehele traject vindt plaats onder begeleiding van een persoonlijke en ervaren coach op afstand. Omdat je tijdens de opdrachten ook docenten en het management betrekt, creëer je het draagvlak dat nodig is om het plan in de school te borgen. Je leert daarbij alle ins en outs over de verschillende elementen van LOB, waardoor jij de expertrol op je kunt nemen. Doordat het leertraject grotendeels online plaatsvindt, kun je eraan werken op de plek en de tijd die jou het beste uitkomt.

 

Inhoud

Het Online Leertraject LOB stelt de volgende vragen centraal: waar staan wij als school met LOB en waar willen wij naar toe? Hoe geven wij handen en voeten aan LOB-beleid binnen de school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn daarbij te onderscheiden? Hoe betrekken wij ouders bij LOB en hoe kunnen wij zinvol samenwerken met het vervolgonderwijs?

Het Online Leertraject LOB is opgebouwd uit acht modules:
• Module 1: Naar een visie op LOB
• Module 2: Doorlopende leerlijn LOB
• Module 3: Werken aan loopbaancompetenties
• Module 4: Rollen en taken rondom LOB in de school
• Module 5: Samenwerken met het vervolgonderwijs
• Module 6: Competenties en professionalisering
• Module 7: Ouders betrekken bij LOB
• Module 8: Integraal plan van aanpak LOB

Elke module bestaat uit een theoretisch deel met praktijkvoorbeelden, verdiepingsvragen, praktijkopdrachten en een afrondende opdracht. Via de modules wordt toegewerkt naar een gedegen visiedocument met integraal plan van aanpak voor LOB op jouw school.

 

Hoe werkt het

Je wordt aan een persoonlijke coach gekoppeld. Na een face-to-face afspraak werk je zelfstandig aan de modules op tijden die je zelf uitkomen en krijg je na elke module online feedback van je coach.

Je kunt op elk moment in het (school)jaar aan het leertraject beginnen en vanaf de start een individueel tijdstraject doorlopen. Houd rekening met een forse tijdsinvestering. Per module ben je ongeveer vier uur kwijt aan het doornemen van het materiaal en het beantwoorden van de verdiepingsvragen. Het maken van de afrondende opdracht vraagt per module naar schatting acht uur. Optioneel bevat elke module een praktijkopdracht die bedoeld is om samen met collega’s op school uit te voeren. Zo’n praktijkopdracht vraagt een tijdsinvestering van ongeveer acht uur. Al met al moet je rekening houden met een studiebelasting van vier uur per week en dat gedurende ongeveer negen maanden.

 

Resultaten

• Je hebt kennis van alle belangrijke aspecten die bij LOB een rol spelen
• Je hebt een visiedocument met daaraan gekoppeld een integraal plan van aanpak voor LOB in jouw school

 

Voor wie

Het Online Leertraject LOB is geschikt voor decanen en LOB-coördinatoren met minimaal 1 jaar ervaring in het vo (vmbo, havo, vwo). Je moet op LOB-gebied een flinke stap vooruit willen zetten. Dat geldt ook voor de schoolleiding. Draagvlak bij en medewerking van de schoolleiding (en andere collega’s) zijn essentiële voorwaarden voor de voortgang van het leertraject en de implementatie van de resultaten ervan.

 

Voorkennis

Basiskennis van de verschillende aspecten van LOB is gewenst.

 

Suggesties voor voorbereiding

Basiscursus Decanaat  

 

Trainer

Yvonne Mulders

 

Kosten

€1195,- voor leden en niet-leden van de NVS-NVL

 

Deelnemen of meer informatie?

Wil je deelnemen aan het Online Leertraject LOB of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze academie-coördinator Ellen Rozeman via e.rozeman@nvs-nvl.nl, vul het contactformulier in of bel: 030 – 760 97 64.

Online leergang met coach

6 + 4 =