Online Leergang LOB: met coach werken aan een LOB plan voor jouw school (vo)

De Online Leergang LOB is een gezamenlijk project van de NVS-NVL en de VvSL. De Leergang is ontwikkeld in het kader van het project Stimulering LOB van de VO-Raad en is door beide overgenomen. De Leergang is gericht op visie- en beleidsontwikkeling op het gebied van LOB. Via de modules werk je toe naar het beoogde eindproduct: een visiedocument met een integraal plan van aanpak voor LOB op de eigen school.

Inhoud

In de Online Leergang staan vragen centraal als: waar staan wij als school met LOB en waar willen wij daarmee naartoe? Hoe geven wij handen en voeten aan LOB-beleid binnen de school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn daarbij te onderscheiden? Hoe betrekken wij ouders bij LOB en hoe kunnen wij zinvol samenwerken met het vervolgonderwijs?

De Leergang is opgebouwd uit acht modules:

  • Module 1: Naar een visie op LOB
  • Module 2: Doorlopende leerlijn LOB
  • Module 3: Werken aan loopbaancompetenties
  • Module 4: Rollen en taken rondom LOB in de school
  • Module 5: Samenwerken met het vervolgonderwijs
  • Module 6: Competenties en professionalisering
  • Module 7: Ouders betrekken bij LOB
  • Module 8: Integraal plan van aanpak LOB

Elke module bestaat uit een theoretisch deel met praktijkvoorbeelden, verdiepingsvragen, praktijkopdrachten en een afrondende opdracht.

De Leergang is gericht op visie- en beleidsontwikkeling op het gebied van LOB. Via de modules wordt toegewerkt naar het beoogde eindproduct: een visiedocument met een integraal plan van aanpak voor LOB op de eigen school.

De deelnemer wordt aan een persoonlijke coach gekoppeld. Na een face-to-face afspraak werk je zelfstandig aan de modules op tijden die je zelf uitkomen en krijg je na elke module feedback van je coach. Zo werk je toe naar het eindresultaat: een integraal plan van aanpak voor LOB in jouw school.

Resultaten

  • Je hebt kennis van alle belangrijke aspecten die bij LOB een rol spelen
  • Je hebt een visiedocument met daaraan gekoppeld een integraal plan van aanpak voor LOB in jouw school

Doelgroep

Decanen en LOB-coördinatoren met minimaal 1 jaar ervaring als decaan / LOB coördinator in het vo (vmbo, havo, vwo). Je moet op LOB-gebied een flinke stap vooruit willen zetten. Dat geldt ook voor de schoolleiding. Draagvlak bij en medewerking van de schoolleiding (en andere collega’s) zijn essentiële voorwaarden voor de voortgang van de leergang en de implementatie van de resultaten ervan.

Voorkennis

Basiskennis van de verschillende aspecten van LOB is gewenst.

Suggesties voor voorbereiding

Basiscursus Decanaat

Duur en materiaal

Het materiaal van de Online leergang LOB is toegankelijk via http://www.spons.nl/onlineleerganglob. Je kunt op elk moment in het (school)jaar aan de leergang beginnen en vanaf de start een individueel tijdstraject doorlopen. Houd rekening met een forse tijdsinvestering. Per module ben je ongeveer vier uur kwijt aan het doornemen van het materiaal en het beantwoorden van de verdiepingsvragen. Het maken van de afrondende opdracht vraagt naar schatting acht uur. Optioneel bevat elke module een praktijkopdracht die bedoeld is om samen met collega’s op school uit te voeren. Zo’n praktijkopdracht vraagt bij uitvoering  acht uur. Al met al moet je rekening houden met een studiebelasting van vier uur per week en dat gedurende ongeveer negen maanden.

Trainer

Yvonne Mulders en Willem Gebuis

Kosten

€1195,- voor leden en niet-leden van de NVS-NVL

Vraag de Online Leergang met trainer aan

Vul onderstaand formulier in, dan nemen we z.s.m. contact met je op.

Online leergang met coach

15 + 6 =