Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld trad per 1 januari 2019 in werking. Het is nu de professionele norm om melding te maken bij Veilig Thuis wanneer je een vermoeden hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld. Maar wanneer neem je de beslissing om zo’n melding te maken? En wanneer juist niet? Reserveer onze trainingsmodule om voldoende toegerust te zijn. Tot het eind van juni 2019 komt het ministerie van VWS voor 50% tegemoet in de boekingsprijs. Reserveer je voor die tijd? Dan mag je de module voor heel 2019 met 50% korting inplannen (de tegemoetkoming is niet oneindig; tot de voorraad strekt).

Deze module is onderdeel van onze 15 trainingsmodules voor zorg- en ondersteuningscoördinatoren, orthopedagogen en leidinggevenden met zorgtaken die zowel los als gecombineerd zijn te boeken.

Wat leer je tijdens de trainingsmodule?

In deze module leer je alle ins en out van de Meldcode, het afwegingskader, het opstellen van een handelingsprotocol voor je school (wie doet wat wanneer?), de rol van de zorgcoördinator en/of de vertrouwenspersoon. Omdat de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling verplicht wordt te gebruiken in het onderwijs, is het signaleren en bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling nog belangrijker geworden. Wat zijn signalen van kindermishandeling? Hoe pak je die signalen op? Waar let je op? Hoe maak je vermoedens bespreekbaar binnen de school en met de ouders/verzorgers van je leerling? Je leert hoe je deze zaken bespreekbaar kunt maken in je school, hoe je leerkrachten en je teamleiding kunt ondersteunen in het proces en wat je eigen rol daarin is.

Zo ziet de meldcode eruit

Let op dat er bij stap 4 en 5 een afwegingskader is ontwikkeld. Lees daarover meer in ons interview met Martenjan Poortinga, projectleider van de ontwikkelgroep van het afwegingskader. Het afwegingskader download je hier (pdf). Lees hier ten slotte meer over de overhandiging hiervan aan minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS.

Reserveer met 50% korting

Wij maken de trainingsmodule voor jouw (zorg)team of SWV op maat! Dat betekent dat we de training geven op een tijdstip en locatie die jou schikken, toegespitst op de specifieke vraag van de school / het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld schoolspecifieke casuïstiek. Om het belang van de verbeterde Meldcode te onderstrepen, bieden wij de module met 50% korting aan. Dat doen wij in samenwerking met het Ministerie van VWS. Een trainingsmodule van 2,5 uur met maximaal 10 personen kost dan € 637,50. Een module van 2,5 uur met maximaal 20 personen kost € 1000.

Reserveer bij Ellen Rozeman via e.rozeman@nvs-nvl.nl, 030 – 760 97 60 of vul het formulier hieronder in. Let op: de korting geldt tot 31 januari 2019, maar de training is in heel 2019 in te plannen.

Vraag de trainingsmodule aan

10 + 5 =