Trainingsmodules op maat

Een of meerdere trainingsmodules volgen bij de NVS-NVL Academie? Kies en match: alles is mogelijk! Onderstaande trainingsmodules worden op maat gemaakt voor jouw samenwerkingsverband, team op school of voor individuele inschrijvingen. Staat het onderwerp waarnaar je op zoek bent er niet tussen? Neem contact met ons op, onze experts helpen je graag. Onze trainingsmodules voor loopbaanontwikkeling staan hier.

Trainingsmodule 1: Visie (voor vo en mbo)

Visie bepaalt jouw handelen. Door met elkaar te praten over wat ondersteuning precies is, wat de grenzen ervan zijn en wat de missie en de cultuur van de school zijn, ontwikkel je een eigen visie op ondersteuning. Je leert deze visie te ontwikkelen en te verwoorden.

Trainingsmodule 4: Passend Onderwijs (voor vo en mbo)

Leer alles over de Wet Passend Onderwijs, transformaties en transities en het beleidskader. Daarnaast ga je in de module in op indiceren en arrangeren, OPP, TLV en zorgplicht en ga je in op de gezamenlijke opdracht in de aansluiting van zorg op onderwijs.

Trainingsmodule 7: Handelingsgericht Werken (voor vo en mbo)

Je leert de zeven basisbasisprincipes van handelingsgericht werken en hoe je deze kunt vertalen naar handelingsgerichte ondersteuning binnen de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Ga daarnaast o.a. aan de slag met hoe je handelingsgericht kan formuleren in het OPP en hoe je doelen formuleert.

Trainingsmodule 8: Ouderbetrokkenheid (voor vo)

Wisselen met deelnemers visie uit op het gebied van ouderbetrokkenheid en ontwikkel een eigen visie op de positie en de rol van ouders. Daarbij komt aan de orde hoe je met ouders kunt samenwerken, wat ieders verantwoordelijkheden zijn en hoe je omgaat met een dilemma’s. Je hebt als deelnemer geen specifieke voorkennis nodig.

Trainingsmodule 9: Werken vanuit Ondersteuning (voor vo en mbo)

Deze module is gericht op effectief gebruik maken van kennis in het proces, zodat je het gesprek met ouders, leerling en collega’s over ondersteuningsbehoeften kan voeren. Je hebt geen specifieke voorkennis nodig, maar voor een goed resultaat is het meenemen van eigen casuïstiek een pre voor deelname.

Trainingsmodule 14: Signaleren van kindermishandeling

Oorzaken en gevolgen van kindermishandeling staan centraal. Er is in het bijzonder aandacht voor het kind op school: wat merk je aan een jongere? Welke signalen zendt een kind uit? Hoe zie je deze signalen, hoe interpreteer je ze en wat doe je er vervolgens mee?