Trainingsmodules Leerlingondersteuning

Een of meerdere trainingsmodules volgen bij de NVS-NVL Academie? Kies en match: alles is mogelijk! Onderstaande trainingsmodules worden op maat gemaakt voor jouw samenwerkingsverband of team op school. Staat het onderwerp waarnaar je op zoek bent er niet tussen? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden van online trainingen? Neem contact met ons op, onze experts helpen je graag!

Trainingsmodule 1: Visie (vo en mbo)

Visie bepaalt jouw handelen. Door met elkaar te praten over wat ondersteuning precies is, wat de grenzen ervan zijn en wat de missie en de cultuur van de school zijn, ontwikkel je een eigen visie op ondersteuning. Je leert deze visie te ontwikkelen en te verwoorden.

Trainingsmodule 3: Positie & Positionering (vo en mbo)

Ga op basis van De Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator het gesprek aan over de rol, taken en verantwoordelijkheden binnen je organisatie en swv. Door middel van opdrachten geven deelnemers elkaar handvatten voor positionering.

Trainingsmodule 4: Wettelijke kaders (vo en mbo)

Leer alles over de Wet Passend Onderwijs, transformaties en transities en het beleidskader. Daarnaast ga je in de module in op indiceren en arrangeren, OPP, TLV en zorgplicht en ga je in op de gezamenlijke opdracht in de aansluiting van zorg op onderwijs.

Trainingsmodule 7: Ouderbetrokkenheid (vo)

Krijg basisvaardigheden aangereikt rondom gespreksvoering met ouders, leerlingen en collega’s. Door te oefenen, leer je diverse gesprekstechniek aan te passen aan het soort gesprek en het beoogde doel daarvan.

Trainingsmodule 8: Werken vanuit Ondersteuning (vo en mbo)

Wisselen met deelnemers visie uit op het gebied van ouderbetrokkenheid en ontwikkel een eigen visie op de positie en de rol van ouders. Daarbij komt aan de orde hoe je met ouders kunt samenwerken, wat ieders verantwoordelijkheden zijn en hoe je omgaat met een dilemma’s. Je hebt als deelnemer geen specifieke voorkennis nodig.

Trainingsmodule 12: Effectief en Verantwoord Rapporteren (vo en mbo)

Leer op welke manier je bewust en verantwoord kunt rapporteren. Wat schrijf je op en met welk doel doe je dat? Hoe schrijf je het op? Voor welke informatie heb je toestemming nodig? Vanuit de principes van de AVG worden er handreikingen gedaan voor effectief rapporteren.