APK Passend Onderwijs

Doe de APK Passend Onderwijs van de NVS-NVL om erachter te komen of de ondersteuning die jouw school biedt wel echt zo passend is!

Hoe goed is de ondersteuning voor jouw leerlingen georganiseerd? Kan je misschien nog wel wat hulp gebruiken bij het inrichten van de ondersteuning op jouw school? Of wil je weten op welke punten van de ondersteuningsstructuur verbetering mogelijk is?

Doe onze APK Passend Onderwijs!

De APK Passend Onderwijs bestaat uit vier stappen:

Stap 1
We starten met een intake met de betrokken functionarissen, zoals bijvoorbeeld de zorg- of ondersteuningscoördinator, leidinggevende met ondersteuning in de portefeuille, leerlingbegeleider en/of personal coach. Tijdens de intake verkennen we de huidige situatie op jouw school. Daarnaast inventariseren we jullie specifieke vragen. Op basis van de intake maken wij een ondersteuningsscan die we gebruiken om de huidige situatie verder te verkennen.

Stap 2
In deze stap wordt door jullie de ondersteuningsscan ingevuld. De ondersteuningsscan is een evaluatie-instrument, gebaseerd op de Scan Passend Onderwijs van het Steunpunt Passend Onderwijs.

Stap 3
Nadat de uitkomsten van de ondersteuningsscan zijn geanalyseerd, zullen wij jullie interviewen. Ook leerlingen of studenten en ouders komen aanbod. Op deze manier krijgen wij een volledige beeld van de huidige situatie.

Stap 4
Op basis van de uitkomsten van de ondersteuningsscan en de verdiepende interviews, brengen wij schriftelijk een advies uit. In dit advies wordt duidelijk wat de sterke, maar ook wat de minder sterke kanten van jullie ondersteuning zijn. Natuurlijk geven we tips om jullie minder sterke kanten te ontwikkelen.

Tarief
Het tarief voor onze APK Passend Onderwijs bedraagt €1750,- voor leden van de NVS-NVL. Niet-leden betalen €2000,-

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op 
Mail: academie@nvs-nvl.nl
Telefoon: 030 – 760 9 760
of vul hieronder het contactformulier in.

 

12 + 1 =