Agenda

Aan de slag met de Routeaart voor LOB in het vmbo TL (vo)

Donderdag, 19 April 2018, 10:00 - 16:00

Locatie Utrecht

De training ‘Aan de slag met de Routeaart voor LOB in het vmbo TL’ speelt direct in op de uitdaging om LOB te integreren in het curriculum. De trainingsdag bestaat uit verdieping en toepassing van de ‘Handreiking LOB’ voor de nieuwe profielen. Samen met collega-decanen en LOB-coördinatoren wordt aan de hand van de LOB Routekaart een loopbaanleeromgeving gecreëerd waarin de leerling eigenaar wordt van zijn eigen loopbaanproces. Bij het creëren van deze omgeving is, zover mogelijk, aandacht voor de typering van de school en de ontwikkelfase waarin de school van de betreffende decaan of LOB-coördinator zich bevindt. De LOB Routekaart is onderdeel van het programma ‘Versterking op LOB’ van het Ministerie van OCW en is ontwikkeld in samenwerking met SLO, SPV en Platform-TL (www.aandeslagmetlob.nl).

Klik hier voor meer informatie